Pochodzenie i charakter środków publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Pochodzenie i charakter środków publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (98 KB)
1 strona
664Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: pochodzenie i charakter środków publicznych; dochody publiczne, przychody publiczne, bezzwrotne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Pochodzenie i charakter środków publicznych można podzielić na: - dochody publiczne – rozumiane jako daniny publiczne (podatki, opłaty)

odzwierciedlające publiczno-prawny charakter jednostki nakładający te daniny pozostałe dochody odzwierciedlające cywilno-prawny charakter tych jednostek (sprzedaż praw, mienia, rzeczy) dochody z mienia, sprzedaży usług, rzeczy, praw

- przychody publiczne – przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, prywatyzacja majątków, przychody z tytułu otrzymanych z kredytów i pożyczek

- bezzwrotne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz przychody jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z ich działalności.

Dochód publiczne pozostaje w sposób definitywny w budżecie. Przychody środków publicznych w dyspozycji budżetu w sposób czasowy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument