Statystyczne metody badania prawidłowości - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Statystyczne metody badania prawidłowości - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (284 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych; cztery rodzaje prawidłowości statystycznej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych

Jak pamiętamy są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej:

1) prawidłowość w zakresie struktury

2) prawidłowość w zakresie dynamiki 3) prawidłowość w zakresie współzależności w czasie 4) prawidłowość w zakresie współzależności w przestrzeni

Badanie prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych możemy w skrócie nazwać

analizą struktury.

Podstawowymi formami prezentacji danych statystycznych w analizie struktury są szeregi

szczegółowe i szeregi rozdzielne. Szeregi szczegółowe wykorzystujemy wówczas, gdy

badanie dotyczy małych zbiorowości statystycznych (kilka, kilkanaście jednostek). Natomiast

wraz ze wzrostem liczby jednostek zbiorowości wskazane jest prezentowanie materiału

statystycznego w postaci szeregów rozdzielnych.

Szereg szczegółowy to najstarszy szereg statystyczny. Tworzą go wartości jednostek

uporządkowane od wartości najmniejszych do największych. Nie mówimy więc tu o

tabelarycznej formie prezentacji danych (bo jest tylko jeden wiersz).

W szeregu rozdzielczym mamy dwie kolumny: warianty badanych cech oraz liczby

jednostek. Jest więc on tabelaryczną formą prezentacji danych. Widoczny jest rozkład

badanej cechy w danej zbiorowości.

szeregi rozdzielcze

dla cech ilościowych

dla cech jakościowych

przedziałowe

punktowe

docsity.com

Istnieją też graficzne formy prezentacji danych. Do liniowych należą wielobok liczebności

zwykły i skumulowany. Do powierzchniowych należą histogram zwykły i skumulowany.

Formy te są graficznym przedstawieniem szeregów rozdzielczych przedziałowych. Jeżeli

mamy szereg rozdzielczy punktowy, to stosujemy diagram punktowy.

Wybór szeregu punktowego i przedziałowego nie zależy od rodzaju badanej cechy

(skokowego i ciągłego), choć w pewien sposób są one powiązane. Jednak głównie opieramy

się na liczbie wariantów danej cechy.

Typy rozkładów empirycznych w zbiorowości statystycznej.

Rozkładem empirycznym badanej cechy nazywamy przyporządkowanie kolejnym

wartościom cechy, odpowiadającym im liczebnościom. Szereg rozdzielczy dla cechy

docsity.com

ilościowej to właśnie tabelaryczna forma przedstawienia rozkładu empirycznego badanej

cechy zbiorowości statystycznej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument