Ewolucja systemu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Ewolucja systemu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (104 KB)
1 strona
774Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: rozwój budżetu jest ściśle związany z rozwojem instytucji państwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

13.Ewolucja systemu budżetowego.

Rozwój budżetu jest ściśle związany z rozwojem instytucji państwa. Dla

rozwoju instytucji budżetu państwa decydujące znaczenie miały: 1.rozwój stosunków towarowo-pieniężnuych

2.oddzielenie majątku państwa od majątku królestwa

3.rozwój parlamentaryzmu

4.rozwój socjalnych funkcji państwa 5.rozwój gosp. funkcji państwa

AD2

Oddzielenie jest ważne dla powstania gospodarki publicznej w ogóle.

Nastąpiło wyodrębnienie 2 wielkich sektorów własnościowych: sektora

publicznego i prywatnego. AD3

Rozwój parlamentaryzmu sprzyjał obiektywizacji zakresu redystrybucji

dochodów, których narzędziem był i nadal jest budżet państwa. Parlament

jako przedstawiciel podatników stopniowo ograniczał uprawnienia władz wykonawczych do nakładania nowych bądź podwyższania istniejących

podatków wprowadzono specjalne zapisy bez zgody. Ważny był fakt

wiązania procesów gromadzenia dochodów z wydatkami budżetowymi

(tzw. kontrola wydatków). AD4

F-cja socjalna początkowo związana była z prowadzeniem wojen,

utrzymaniem wojska, policji, sądownictwa, administracji publicznej.

Zakres f-cj publicznej państwa rozszerzał się wraz z ogólnym rozwojem społeczeństwa oraz wzrostem gosp. Dotyczyło to np. organizowania i

finansowania przez państwo szkół publicznych czy zadań z zakresu

ochrony zdrowia obywateli. Roszczenie socjalnych f-cji państwa było

rezultatem złożonych przyczyn np. postęp cywilizacyjny, pojawienie się

ruchu związkowego. Problemy socjalne obywateli przestają być wyłącznie prywatne. Takie dziedziny jak zdrowie, oświata, nauka rzutowały na

egzystencję i rozwój jednostki oraz sprawne funkcjonowanie mechanizmu

społ.- polit.

AD5 Wkroczenie państwa w sferę gospodarki odbyło się gwałtownie.

Spowodowały je 2 doktryny tzw

1.kryzys gosp.

2.pojawienie się teorii Keynesa Działalność państwa polegała na łagodzeniu wahań cyklu koniunkturalne

gosp. (z jednej str. chodzi o podtrzymanie słabnącej co jakiś czas

aktywności ......... gdy tempo jest niebezpiecznie szybkie dla

funkcjonowania gospodarstw narodowych. Doktryna internacjonalizmu

państwowego oznaczała radykalny rozwój budżetu państwa. Takie instrumenty jak podatki, wydatki, pożyczka itp. stały się głównym

narzędziem oddziaływania państwa na gospodarkę.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument