Oprocentowanie - Ćwiczeniae - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania15 marca 2013

Oprocentowanie - Ćwiczeniae - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok

PDF (104 KB)
1 strona
352Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej: oprocentowanie; zadania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

MFiU informatyka i ekonometria

praca domowa 2 - semestr letni 2011/2012 26 marca 2012

1. Wiedząc, że i(m) = 0, 1844144 oraz d(m) = 0, 1802608, oblicz m.

2. Na jak długo trzeba zdeponować 12000 zł, by kwota zgromadzona na rachunku wyniosła 13000 zł, przy założeniu, że roczna stopa oprocentowania ciągłego wynosi 5%. Wynik podać z dokładnością do jednego dnia.

3. W 1995 roku w ciągu pierwszych 5 miesięcy roku stopa inflacji wyniosła 10,5%. Przy jakiej stopie inflacji w ciągu pozostałych 7 miesięcy roczna stopa nie przekoczyłaby zakładanych w budżecie państwa 17%. Jaka była przeciętna miesięczna stopa inflacji w ciągu tych 7 miesięcy?

4. Banki X, Y oraz Z oferują oprocentowanie rocznej lokaty stosując odpowiednio kapitalizację ciągłą odsetek przy stopie procentowej 12%, kwartalną kapitalizację odsetek przy rocznej nominalnej stopie procentowej 12,5% oraz roczną efektywną stopę procentową 12,8%. Który z banków oferuje najkorzystniejsze oprocentowanie lokaty?

uwaga:

• za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt;

• przewidziana jest punktacja: 0,12 lub 1pkt;

• zadania można rozwiązywać w podzespołach dwuosobowych;

termin oddania pracy domowej: 5 kwietnia 2012;

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument