Ekologia, populacja definicje - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Ekologia, populacja definicje - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (166 KB)
3 strony
638Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin przedstawiające definicje z działu ekologii; takie jak populacja, biotop, biocenoza, układ troficzny itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Ekologia-nauka o współzależnościach miedzy żywymi organizmami a ich

srodowiskem.-dotyczy biologii całych gr.organizmów i funkcjonalnych procesów żywej

przyrody.

Populacja ( Badania ogólnych praw: ) zespół osobników 1 gat zamieszkujących

określone środowisko (biotop)lub jego część

1)cechy wspólne populacji i organizmów

2)populacja jest ontogeniczna tzn.wykazuje podobnie jak organizmy wzrost

zróżnicowania podziałów pracy ,rozmnażanie,starzenie się i śmierc.

3)populacja wykazuje dziedziczność.

4)populacja podobnie jak organizm jest jednostka napotykającą sztywny opor ze strony

środowiska

5)populację scalają czynniki genetyczne i ekologicz. Które działają współzależnie

Gatunek osobniki o charakterystycznych cechach ,zdolne do krzyżowania się i

oddawania płodnego potomstwa.

Biotop-układ wszystkich czynników środowiska (ożywionych i nieożywionychmniej

więcej ,jednolitych na danym terenie,oddziaływujący na organizmy żywe i ulegającym

zmianom pod wpływem tych organizmów.

Biocenoza-zespół organizmów,żywych zamieszkujących określony teren o mniej wiecej

jednakowych warunkach środowiska znajdujących się w stanie równowagi

biodynamicznej.

Ekosystem-otoczenie i martwe środowisko.wyróżnia się w nim 2 komponenty

:autotrofy(samożywne) i heterotrofy(cudzożywne)

Biosfera-przestrzeń w której działa ekosystem(gleba,woda,powietrze).

W zależności na strukture w ekosys. Wyst. 4 czesci składowe: 1 substancja

abiotyczna(podstawowe pierwiastki).

2-producenci:org.autotroficzne,roś.zielone.3)konsumenci:dużych rozmiarów

org.heterotroficzne. 4)mikrokonsumeci-saprofity,bakterie,grzyby,rozkładające związki.

Struktury troficzne e ekosyst;- 1.układ producent- konsument ,może być wyrazony

masą i liczbą na danej powierzchni 2.biochemiczna 3. gatunkowa –obejmuje liczbę

,rodzaje gat. Oraz zależności miedzy osobnikami ,biomasę.

docsity.com

Układ troficzny zmienia się w agrocenozę(agro=pole uprawne, cenoza=zespól pola

uprawnego), jest tworem wytworzonym przez człowieka z roku na rok zmienia się

roślinność bo o niej decyduje człowiek.W biocenozie mamy duzo gat.są one ze soba

scisle powiazane.

Metody służące w badaniach ekologicznych-Określające LICZEBNOŚĆ ORG.

1)przeliczenie wszystkich osobników na powierzchni,są to tzw pow.próbne na nich

przeliczane są wszystkie organizmy(pow.o kształcie kwadratu).

2)-znakowanie i ponowne odłowienie związane z okresloną powierzchnia lub w

określony sposób np.odławianie na upatrzonego w określony,określonym czasie(znaczy

się farbą,przypina plastikowe znaczniki i wypusza się do tej samej populacji)po

pewnym czasie odławia się ponownie i okresla się wielkość populacji C1=O1*C2/O2

C1-całkowita liczba osobników, C2-liczba osob.złowionych w nastepnych próbach,

O1-liczba osob.odłowionych w 1 próbie,oznakowanych i wypuszczonych, O2-

osob.oznakowane i powtórnie odłowione w drugiej próbie.

3)oanie wielokrdławiotne- w roślinności odławia się czerpakiem

entomologicznym,wszystkie odłowione bezkręgowce zatruwa się, obserwację powtarza

się w kolejnych dniach, liczba odłowionych owadów będzie stała=lkonczymy

odławianie i przedstawiamy nasze wyniki na wykresie.Otrymuje się linię przybliżoną do

prostej –daje ona wiwielkośc populacji ,dla pewnych gat nie otrzyma się lini prostej

gdyż prawdopodobieństwo odłowów nie jest stałe.

Agrocenoza –nie może istnieć bez wpływu człowieka . występuje w nich mniejsza

liczba gat. Ale liczebność jest duża (większe uszkodzenia)opór środowiska jest mało

skuteczny ograniczony.

5 okresów liczebności 1. stan normalny 2. stadium wstępne 3. stad. Ostrzegawcze 4.

stad.wybuchowe- gradacja 5.stad pokryzysowe

Gradacja-stopniowe narastanie liczebności szkodnika i osiagniecie populacji która

zagraża roś. Szkodnik- powoduje uszkodzenie rośliny, niekiedy wystepuje masowo.

Szkoda-zmniejszenie plonu lub pogorszenie jakości

Działy ekologii-

docsity.com

-Autekologia-określa stosunek środowiska pojedynczego gatunku do upraw

prowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Określa się potencjał ekolog. gat. I

porównuje się z warunkami naturalnymi .Te 2 wartości różnią się między sobą .

Gatunek rozwija się w najbardziej odpowiadającym mu zakresie warunkow.

-Synekologia-badanie całych krajobrazów,poznanie wzajemnych powiązań i zależności

miedzy żywymi org. A udziałem tego organizmu w większym wycinku materi. Powinna

być zaliczona do badań nad fizjografią.

-Fizjografia-rozsiedlenie.

-Ekologia populacji- zmiany gęstości zasiedlenia jakiegoś gatunku przez szereg

pokoleń,zmiany liczebności populacji są zależne od gatunku,czasu i miejsca, ale też są

wywołane zależnością od czynników zewnętrznych i wew.działających na populację, ale

powiązanych ze sobą działaniem kompleksowym.

. Eksplozja Ekologiczna-inwazja szkodników,np.-stonka ziemniaczana, mątwik

ziemniaczany.

TEORIE O MASOWYM WYST> SZKOD>

Teoria pasożytnicza-biocenotyczna: powstała początkiem XXw,masowe

rozm.owadów i naruszenie równowagi populacji szkodników pod wpływem wpływu

klimatu lub działalności człowieka.

Teoria biocenotyczna:złożoność zwiazana z biocenozą,samoregulacje które znajdują

się w równowadze. Friderix-gęstość populacji szkodnika regulowana przez pasożyty

ale tez przez stosunki zachodzące miedzy szkodnikami ,owadami a biocenozą.

Równowaga-termin umowny,względny, mówi o równoważności liczebności,miedzy

sobą w stosunku do środowiska a niżeli w równowadze równowadze tymże stopniu

istnienia.

Elton-lata 20-te,twierdził ze brak jest równowagi i wszędzie jest chaos spowodowany

zmieniającymi się warunkami środowiska i ewolucją społeczeństwa.

Teoria pasożytniczo-biocenotycza: planową rolę uznano czynniki które ograniczają

masowe pojawianie się szkodników szkodników biocenozie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument