Sytuacja problemowa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Sytuacja problemowa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (121 KB)
1 strona
8Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: sytuacja problemowa; to istniejąca obiektywnie (niezależnie od świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem istniejacym (tym jak jest) a stane...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

35. Sytuacja problemowa – pojęcia, typy, podstawowe metody

rozwiązywania.

Sytuacja problemowa – to istniejąca obiektywnie (niezależnie od świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem

istniejacym (tym jak jest) a stanem pożadanym (tym jak być powinno).

Problem – to konkretny ktoś w postrzeganej przez niego sytuacji

problemowej. Aby problem zaistniał:  Ktoś musi dostrzec sytuację problemową (percepcja), ten ktoś musi

chcieć zmniejszyć lub wyeliminować sytuację problemową.

 Musi wystąpić motywacja, by coś z tym zrobić (sytuacja problemowa

może wywołać napięcie i ból)  Ten ktoś nie może mieć gotowego rozwiązania, czyli musi wystąpić

trudność, która wymaga od nas twórczości.

H. Simon i A.Nevell wyróżnili 2 typy problemów ze względu na stopień ich

ustrukturalizowania: 1. Problem o słabo określonej strkturze wewnętrznej

występują, gdy rozpoznane elementy mają charakter niemierzalny.

Rozwiązujemy je stosując Heoerystyki, czyli metody, które

zwiększaja prawdopodobieństwo rozwiązania problemu, choć nie

gwarantują tego. Wśród tych metod szczególnie ważne są metody twórczego myślenia, a najbardziej znaną jest burza mózgów.

Twórcze myślenie składa się z 5 faz:

- Preparacja (przygotowanie)

- Inkubacja (dojrzewanie, wylęganie się pomysłu) - Illuminacja (olśnienie, eireka, wpadanie na pomysł)

- Ewoluacja (ocena pomysłu)

- Weryfikacja (sprawdzenie pomysłu)

2. Problemy o dobrze określonej strukturze wewnętrznej – wytępują, gdy wszystkie elementy zostały rozpoznane i można je

przedstawić w formie ilościowej. Rozwiązujemy je posługując się

algorytmami – jest to sposób postępowania, który zastosowany

bezbłędnie daje pewność rozwiązania problemu. Wielka księga

algorytmów w organizacji zarządzania to badania operacyjne. Rozwiązanie danego problemu to wybór najlepszego sposobu osiągnięcia

celu przez producenta. Przyjętemu rozwiązaniu należy nadać jeszcze walor

wykonalności czyli wdrożyć to rozwiązanie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument