Model Portera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Model Portera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (177 KB)
4 strony
773Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: model Portera stosuje się tylko wtedy, kiedy doskonale wiemy z kim konkurujemy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Model Portera. Możemy go zastosować, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście doskonale wiemy

z kim konkurujemy. Bardzo często się zdarza, że nie musimy prowadzić aż tak wnikliwej analizy

otoczenia i wtedy mamy tzw. profil ekonomiczny sektora.

Profil ekonomiczny sektora jest to usystematyzowany sposób analizy otoczenia zewnętrznego firmy

tzn. sektora branży w której firma działa. Żeby przygotować strategię musimy określić, gdzie ta nasza

firma jest. Możemy to zrobić przy pomocy bardziej szczegółowych metod lub możemy zrobić to

właśnie przy pomocy profilu ekonomicznego. Zaczynamy od określenia rozmiarów rynku. Żeby to

określić musimy bardzo dokładnie wiedzieć gdzie jesteśmy, co jest naszym rynkiem. Nasz rynek jest

wtedy, kiedy mamy konkurentów czyli firmy z którymi w sposób bezpośredni konkurujemy. W związku

z tym musimy bardzo dokładnie określić naszych klientów i konkurentów, z kim ta nasza walka

konkurencyjna się odbywa. Rynek jest mierzony albo w jednostkach naturalnych, albo w wartości

sprzedaży. Wszędzie tam gdzie się da zmierzyć w jednostkach naturalnych podaje się bezwzględne

jednostki naturalne ( np. ilość tom wydobytego węgla jeśli mówimy o kopalniach, ilość hektolitrów

wyprodukowanego piwa jeśli jest to przemysł browarniczy, ilość sztuk samochodów w przemyśle

samochodowym). Produkcja jest zróżnicowana w tych branżach, gdzie trudno jest w sposób w miarę

dokładny, precyzyjny dodać wartość ilościową sprzedaży tzn. ilość sprzedanych sztuk w jednostkach

naturalnych. Wtedy podajemy wartość sprzedaży, ale tutaj pojawia się sporo różnych przekłamań przy

tej wartości sprzedaż, bo koszty, ceny podawane przez firmy są bardzo różne. (np. wartość sprzedaży

poloneza jest nieporównywalna do wartości sprzedaży astry, a to i to sztuka samochodu). Natomiast

jeśli przechodzimy do jednostki wartościowej to wtedy już jest to przekłamanie. Nie ma tutaj

możliwości dokładnego zmierzenia rynku. Problem polega na tym że nikt specjalnie się nie chwali

dokładnie co do wielkości swojej produkcji, a już na pewno nie chwali się jaka jest wartość sprzedaży.

Określenie zakresu koncypowania. Musimy zastanowić się gdzie konkurujemy, czy jest to rynek

regionalny ,krajowy czy międzynarodowy. Zakres konkurowania wyznacza nam konkurentów, wielkość

rynku na którym działamy.

Określenie stopy wzrostu rynku tzn. stopa wzrostu, stopa spadku. Kategorie wzrost ujemny czy zysk

ujemny. Jest to następna ważna informacja dotycząca tego rynku, jakie on wykazuje tendencje, czy

jest ustabilizowany, czy rośnie czy się kurczy. Możemy mierzyć to wielkością sprzedaży, porównując

rok do roku, gdzie znowu pojawia się problem porównywalności cen. Jeśli mówimy o wartości

sprzedaży to musimy te ceny sprowadzać do jakiejś umownej wielkości. Księgowi sobie z tym

znakomicie radzą, jest to podstawa wszelkiego rodzaju rozliczeń. Jeśli jest to rynek mierzony w

jednostkach naturalnych to sytuacja jest dużo prostsza. Dobrze jest zastanowić się w tym momencie

jaka to jest faza cyklu życia sektora. Problem polega ,na tym, że każdy produkt, sektor, dziedzina

przechodzi fazy rozwoju i to jest określone jako cykl życia. Mówimy także o cyklu życia organizacji.

Każda dziedzina, organizacja w momencie kiedy powstaje mówimy o fazie narodzin, następnie mamy

fazę wzrostową (fazę wzrostu, rozwoju), później mamy fazę dojrzałości i wreszcie pojawia się faza

schyłkowa. I jest to o tyle istotne, że jeśli mówimy o branży, sektorze są oczywiście są metody,

wskaźniki które pozwalają ustalić jako to jest ? życia. W momencie kiedy działamy w branży, sektorze

który jest w fazie rozwojowej czyli jeszcze rozwija się to znaczy że przed tym sektorem są jeszcze

perspektywy rozwojowe, perspektywy iluś lat działania. Nie ma możliwości określenia nigdy ile to

będzie lat. Są branże, produkty, dziedziny które błyskawicznie przechodzą cały cykl życia, a są takie

które mają ten cykl bardzo wydłużony. Do określenia fazy cyklu życia służy między innymi informacja

dotycząca wzrostu tego rynku. Jeśli on rośnie , to znaczy że jest jeszcze w fazie rozwijającej się. W

fazie dojrzałości to już jest ta faza gdzie sektor jest już taki okrzepnięty, mamy minimalne wzrosty albo

minimalny spadek. Możemy narysować krzywą, gdzie mamy wartość sprzedaży, fazę narodzin,

wzrostu, dojrzałości. W fazie dojrzałości mamy niejako apogeum rozwoju czyli najlepsza sprzedaż

produktów, najlepsze wyniki które osiągamy w organizacji. W fazie dojrzałości mamy jeszcze

minimalny wzrost, później mamy okres ustabilizowany i te parametry, które są przedmiotem naszej

analizy zaczynają spadać, obniżać się i tutaj już pojawia nam się faza schyłkowa, gdzie nasz obiekt

badany zdąża do naturalnego końca.

Przy zmianach dotyczących organizacji, produktów, działania że w pewnym momencie trzeba

wprowadzać te zmiany. Te zmiany są zwykle wprowadzane w tym szczytowym okresie, albo jeszcze

nie dochodząc do tego okresu. Tu zwykle bywa coś takiego, że po wprowadzeniu zmiany następuje

docsity.com

spadek, po czym zaczyna znowu rosnąć. Natomiast jeśli mówimy o branży, dziedzinie w której

funkcjonujemy i którą analizujemy to dla nas przy analizie organizacji dla potrzeb przygotowania

strategii jest to bardzo ważne dlatego że ta faza cyklu życia branży czy sektora mówi nam o

możliwościach rozwojowych, perspektywach tej branży. Daje nam też pośrednio informację na ile jest

to atrakcyjna branża dla innych inwestorów. Cała rzecz polega na tym że w branży która jest w fazie

dojrzałości czy nawet w fazie schyłkowej firma może być w znakomitej kondycji, ale tutaj mogą być

tylko firmy które mają bardzo wysoką pozycję rynkową. Firmy bardzo silne i mające duże udziały

rynkowe w tej sytuacji mogą sobie spokojnie działać i dużo pieniędzy zarabiać, bo jest też bardzo

wygodna sprawa jeśli branża nie jest branżą rozwojową to nie trzeba aż tak bardzo inwestować w

produkt, promocję, we wszelkie działania związane z rozwojem produktu, z docieraniem do klienta, z

rozwojem rynku, bo wiadomo że tego rynku już się rozwijać nie będzie a jak tych inwestycji nie ma to

nasze dochody są przyzwoite, tyle tylko że one się kiedyś skończą i trzeba mieć tego świadomość.

Jest też ogromne niebezpieczeństwo bo można tutaj popaść w takie bardzo przyjemne ciepełko,

mamy pieniądze, zbyt to po co mamy cokolwiek robić. Tylko, że się nagle okazuje, że nikt nie chce

naszego produktu kupować bo są inne nowe, lepsze. Następnym elementem (jesteśmy cały czas przy

profilu ekonomicznym sektora) jest liczba konkurentów i ich relatywny plan ?.Tutaj musimy określić

sobie stopień koncentracji sektora. Zwykle wyróżnia się w każdej firmie główny konkurent, największy

po czym pozostałych wrzuca się do jednego worka. Bardzo ważne jest zorientowanie się jaki jest

stopień koncentracji sektora, ponieważ ten stopień koncentracji sektora czyli liczba, wielkość

konkurentów też ma ogromne znaczenie dla naszej pozycji, dla naszego działania. Jeśli jest to

skoncentrowany sektor, czyli udziały naszych konkurentów są znacznie wyższe niż nasze czyli nasz

relatywny udział rynkowy, stosunek naszego udziału do lidera rynkowego czy naszego najbliższego

konkurenta jest mały to nie jesteśmy w stanie konkurować z nim w sposób bezpośredni. Jeśli sektor

jest skoncentrowany to już jest sygnał dla naszej firmy że nie możemy sobie pozwolić na otwartą

konkurencję na całym rynku. To wcale nie oznacza, że mamy się od razu wycofywać z tego rynku ale

musimy sobie znaleźć jakąś niszę jakiś mały rynek dla nas na który wejdziemy i na którym nasz udział

będzie duży. Podstawowym kryterium oceny pozycji firmy jest jej udział rynkowy. Następnie mamy

nabywców ( idziemy elementami które są w „porterze”, tutaj już nie mówimy o modelu portera tylko

mówimy generalnie o profilu ekonomicznym sektora czyli jakich i ilu mamy nabywców, chodzi tutaj o

relatywną wielkość). Z punktu widzenia księgowych w firmie jest znakomicie jeśli ma się mało

wypłacalnych nabywców nie ma nic gorszego jak tych klientów jest mało i oni jeszcze płacą do tego to

już jest sytuacja wręcz idealna jest mało pracy, porządek w papierach nic się nie dzieje. No ale jak

któryś z tych klientów wypadnie to wtedy robi się dziura prawie nie do nadrobienia, to znaczy wtedy

pojawiają się już istotne problemy. W związku z tym ta informacja jest nam potrzebna, byśmy mieli

rozeznanie jaka jest nasza pozycja w stosunku do naszych nabywców, czy nie jesteśmy uzależnieni

od nabywców czyli czy nasi klienci mogą nam dyktować warunki, czy niekoniecznie. Jak jest się

klientem to jednak dużo lepiej człowiek się czuje jak to on może te warunki dyktować, natomiast jeśli

mówimy o firmie to jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla firmy jeśli nabywca dyktuje firmie warunki,

po prostu może przestać korzystać z usług tej firmy.

Następnie warto się zastanowić nad poziomem i możliwościami integracji w przód i wstecz. Nigdy

produkt nie jest wytwarzany od początku i sprzedawany przez jedną firmę. zwykle mamy jakichś

kooperantów, dostajemy jakieś podzespoły, elementy czy surowce i to w jakiś sposób musimy

sprzedać. Nie zawsze robimy to sami. W większości przedsiębiorstw, pomijając podstawowy element

restrukturyzacji, którym są zwolnienia grupowe, najwyraźniej widać że to jest ten podstawowy cel

restrukturyzacji przeprowadzanej u nas, bo nie zrestrukturyzowano żadnej firmy bez zwolnień

grupowych. W bardzo wielu przypadkach w trakcie restrukturyzacji firmy pozbywają się różnych

dodatkowych obszarów działalności czyli ta gospodarka pomocnicza, wspomagająca, pomijam już

takie elementy jak stołówka, ośrodki wypoczynkowe itd. to już jest ta sfera socjalna, ale firmy się tego

pozbywają jak pewnego balastu. W niektórych firmach wyprowadza się niejako z firmy powiedzmy

transport samochodowy, jakąś gospodarkę remontową, narzędziową i jeśli powstają spółki gdzie ta

firma jest spółką matką i te spółki satelitarne, gdzie one są ściśle powiązane

i rzeczywiście można liczyć na stałe korzystanie z usług tych firm, to jest jeszcze pół biedy. Ale jak się

okazuje że ta firma przestaje być atrakcyjnym partnerem bo się uda spółce znaleźć lepszego klienta,

docsity.com

to się nagle okazuje że nie ma możliwości wykonywania jakichś podstawowych prac, które są

potrzebne, niezbędne.

Możliwości integracji w przód i wstecz czyli działalność zupełnie odwrotna w stosunku do tego co jest

robione (np. przejęcie firmy winiarskiej, firmy sprzedającej nasze produkty co może nam dać?. Jak to

są dość specyficzne i dość ograniczone kanały dystrybucji , to jak te kanały będą nasze to przecież

nie wpuścimy konkurencji. Jeśli przejmiemy mamy kontrolę nad rynkiem ale jeśli oddamy nie mamy tej

kontroli, w związku z tym możemy korzystać ze wspólnych kanałów dystrybucji z naszymi

konkurentami. Mało tego konkurenci mogą nas wyprzedzić i zrobić taki numer że przejdą te kanały.

Będziemy mówić o tym mówić troszeczkę później przy rozwoju zewnętrznym, gdzie będziemy mówić o

aliansach strategicznych, fuzjach i przejęciach, co jest w tej chwili bardzo powszechna formą rozwoju

zewnętrznego szczególnie na zachodzie, bo my jesteśmy w innym okresie rozwoju gospodarki.

Podobnie jest ze źródłami zaopatrzenia. Jeśli są ograniczone źródła zaopatrywania to opłaca się

firmie mieć monopol, czyli mieć dostęp do tych źródeł zaopatrzenia. W związku z tym jeśli mówimy o

sytuacji sektora, branży to ten profil ekonomiczny sektora tj. ta sytuacja branży którą analizujemy, jest

istotne na ile jest możliwość integracji w przód i integracji wstecz. To są dodatkowe koszty, ale to są

różne sytuacje i musimy być przygotowani na różne ich elementy. Następnym ważnym elementem

który musimy tutaj uwzględnić jest wielkość barier wejścia i wyjścia do sektora. Jeśli są wysokie

bariery wejścia to znaczy że ? wejść do tego sektora, to wiemy z kim konkurujemy i możemy być

przekonani że jest stosunkowo niewielkie prawdopodobieństwo że pojawią nam się nowi konkurenci.

Jeśli te bariery nie są zbyt wysokie, czyli jest stosunkowo łatwo wejść do sektora, wtedy się może

okazać, że pojawiają nam się bardzo istotni konkurenci. To co przez ostatnie 10 lat dzieje się na rynku

polskim, kiedy wchodzi na rynek polski masę zachodnich koncernów, bardzo często poprzez

prywatyzację polskich firm, wchodzą już do konkretnych firm, przejmują konkretny rynek, czy

ewentualnie mają środki na to żeby zainwestować, nawet jeśli są wysokie bariery, bariery o

charakterze materialnym nie są barierami dla tych firm. Pojawia się ogromna konkurencja w wielu

dziedzinach, branżach gdzie polskie firmy nie są w stanie wytrzymać konkurencji z tymi molochami,

ogromnymi koncernami zachodnimi, które dysponują zupełnie nieporównywalnymi środkami

finansowymi. Jest to w każdej innej dziedzinie. Bariery wyjścia czyli na ile firmy które są w tej chwili są

związane z sektorem, na ile te firmy muszą tkwić w tym sektorze bo nie mają możliwości wyjścia. Jeśli

weźmiemy pod uwagę przemysł wydobywczy u nas to co innego może robić kopalnia?, jakie są

bariery wyjścia?. Straty są kolosalne. Jeśli mamy jakąś fabrykę, zakład gdzie ponosi się bardzo duże

straty zaprzestając działalności, gdzie nie ma możliwości przeniesienia majątku do innej dziedziny,

branży czyli przebranżowienia się, to firmy te będą tkwiły w tym sektorze. Co to powoduje?. Jeśli

mamy sektor w fazie dojrzałości czy w fazie schyłkowej to konkurentów nie będzie nam ubywać tylko

jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć stałą liczbę konkurentów a jak się rynek zacznie

kurczyć, to stała liczba konkurentów jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Czyli to jest następny

element, który musimy uwzględnić przy analizie ekonomicznej sektora.

Tępo zmian w technologii wytwarzania, ale także w komercjalizacji nowych produktów czyli jak szybko

zmienia się technologia i jak szybko pojawiają się nowe produkty (np. w przemyśle komputerowym ta

zmiany są niesamowicie szybkie, konkurencja jest trudna, tutaj są w stanie wygrać tylko najlepsi). Ile

firm na świecie jest stać na to, żeby wyprodukować kilka modeli w ciągu roku?, bardzo niewiele, bo to

są kolosalne koszty. Oczywiście są branże w których te zmiany tak szybko nie zachodzą./-/. Jeśli

mówimy o sytuacji konkurencyjnej firmy i badamy sytuację w sektorze, w branży, musimy wiedzieć

jakie jest prawdopodobieństwo, czy jest duże prawdopodobieństwo że pojawią nam się konkurenci

i ewentualnie na ile jest duże prawdopodobieństwo, że nikt nie będzie chciał z tej branży odejść. To

wszystko zależy jaki jest charakter tej branży, czy ona jest atrakcyjna, czy niezbyt atrakcyjna.

Następnym elementem jest stopień dyferencjacji czyli zróżnicowania produktów konkurujących firm.

Na ile zróżnicowane produkty mają nasi konkurenci?. To jest o tyle istotny element, że klient może

potrzebować różnych produktów i jeśli nasi konkurenci mają większy, wyższy poziom dyferencjacji

czyli oferują szerszą gamę produktów to niewykluczone, że przechwycą naszych klientów (bo ja klient

kupuje u nich jeden produkt czy drugi produkt to też może kupić i ten produkt, który zawsze u nas

kupuje przy okazji, mogą to być jakieś korzystne rabaty, korzystne ceny zakupów, a poza tym jest to

jeden dostawca, co też nie jest bez znaczenia dla klienta, że ma zapewnioną kompleksową obsługę).

docsity.com

To czy nas stać na wysoki, duży poziom dyferencjacji zależy od tego jak dużą jesteśmy firmą i jakich

mamy konkurentów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument