Analiza ekonomiczna (5) - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Analiza ekonomiczna (5) - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (167 KB)
2 strony
601Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu makro e mikoekonomii przedstawiające wskaźniki obrotowości i rentowności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Analiza ekonomiczna - analiza odnosz¹ca siê do dzia³alnoœci gospodarczej. Z punktu widzenia przedmiotowego wyró¿niamy w niej:

Kamil Wasylów gr.371, analiza ekonomiczna, w ykład 6. Kamil Wasylów gr.371, analiza ekonomiczna, w ykład 6.

Wskaźniki obrotowości i rentowności.

Mierzą efektywność działalności podmiotu gospodarczego. Są to wskaźniki

dynamiczne, ujmują wyniki ekonomiczne w czasie, mogą uwzględniać też

stany, które jednak dotyczą pojedynczych elementów budowy tego

wskaźnika.

Wskaźniki obrotowości.

Inaczej aktywności ze względu na swoją budowę możemy podzielić na trzy

podgrupy:

wskaźniki produktywności (rotacji) generalnie przedstawiają relację

przychodu do innego elementu. Może to być przychód na działalności

operacyjnej podstawowej, całej działalności operacyjnej, działalności

finansowej, całej działalności gospodarczej, tylko ze sprzedaży

konkretnego produktu. Przychód powinien być merytorycznie

powiązany z elementem z mianownika. W pewnych sytuacjach

uwzględniamy tu koszty. Owy inny element może być wynikiem

ekonomicznym lub stanem ekonomicznym (w wartości przeciętnej by

istniało formalne powiązanie licznika i mianownika) dotyczącego

majątku, kapitału lub składników kapitałowych, zasobów osobowych.

Wskaźniki produktywności mówią jak jedna jednostka posiadanego

majątku, kapitału czy stanów osobowych lub poniesionych kosztów

przyczynia się do wykreowania przychodów.

Mówią też ile razy ów składnik majątkowy, kapitałowy, osobowy

lub poniesiony koszt wykonał obrotów (cykli transformacji, rotacji) w

ciągu badanego okresu.

zaangażowania - ze względu na swoją konstrukcję są odwrotnością

wskaźników produktywności. Mówią ile musimy jednostek majątku,

kapitału, zasobów osobowych zaangażować lub ile musimy ponieść

kosztów aby otrzymać jedną jednostkę przychodów.

czasu trwania obrotu (cyklu) - odpowiadają na pytanie ile czasu

potrzeba aby został wykonany pełen cykl rotacji majątku, kapitału,

zasobów osobowych lub poniesionych kosztów

Przykład:

wskaźnik produktywności majątku ogółem = 0,2 (20%)

Oznacza to, że angażując 1 PLN majątku ogółem osiągamy przychody

wartości 20 gr. Lub 100 PLN zaangażowanego majątku ogółem przyczynia

się do uzyskania 20 PLN przychodów.

Majątek ogółem w badanym roku swoją postać rzeczową zmienił w 20%

(wykonał rotację 20%).

Wskaźnik zaangażowania wynosiłby 5.

Aby osiągnąć 1 PLN przychodu na działalności gospodarczej przeciętnie

zaangażowano 5 PLN majątku ogółem. Analogicznie 100 i 500 PLN.

Wskaźnik oznaczający liczbę dni to wskaźnik zaangażowania * liczba dni w

okresie.

wskaŸnik produktywnoœci= przychód

maj¹tek

wskaŸnik zaanga¿owania = maj¹tek

przychód

wskaŸnik czasu trwania = maj¹tek

przychód dni=dni

przychód

maj¹tek

W ciągu 1800 dni majątek zaangażowany wykonał pełny cykl

transformacji.

Generalnie oczekujemy, by wskaźniki produktywności odznaczały się

tendencją rosnącą (z majątku uzyskujemy coraz więcej jednostek

przychodu). Za pożądane uważamy, by wskaźniki zaangażowania

wykazywały tendencję malejącą. Podobnie, w przypadku czasu trwania

jednego cyklu za zjawisko pozytywne uważamy zmniejszenie się okresu

wykonania pełnej rotacji. Nie musi to być jednak tak oceniane w wypadku

wskaźnika spłaty zobowiązań. Nie będzie zjawiskiem negatywnym

skrócenie okresu spłaty zobowiązań i również za pozytywne można

uważać wydłużenie się tego okresu z pewnymi zastrzeżeniami:

gdy nie pojawią się karne odsetki

wydłużony okres spłaty zobowiązań nie wpłynie na postrzeganie firmy

przez kontrahentów, akcjonariuszy, kredytodawców.

W pewnych sytuacjach uwzględniamy koszty zamiast przychodów, np. we

wskaźniku obrotowości zapasów. Koszty te jednak muszą być powiązane z

zapasami (nie uwzględniamy finansowych, najczęściej to koszty

wytworzenia produktów). Koszty ponoszone przy magazynowaniu i

produkcji są bardziej związane z zapasami niż przychody powstające na

skutek kształtowania się cen.

Kamil Wasylów gr.371, analiza ekonomiczna, w ykład 6. Kamil Wasylów gr.371, analiza ekonomiczna, w ykład 6.

Wskaźnik produktywności kosztów jako przychody z działalności

gospodarczej do kosztów z działalności gospodarczej od razu nam powie co

jest większe i czy na danej działalności jest osiągany dodatni wynik.

Odwrotność tego wskaźnika nazywana jest poziomem kosztów w

przychodach.

Wskaźniki rentowności.

Rentowność jest ujmowana jako osiąganie dodatniej wartości wyniku

finansowego (przychody i zyski nadzwyczajne przewyższają koszty i straty

nadzwyczajne). W przypadku zysku nazywamy je wskaźnikami

zyskowności (gdy strata - deficytowości).

To relacja zysku (lub straty) w relacji do elementu Y. Może to być zysk na

podstawowej działalności operacyjnej, działalności operacyjnej, pozostałej

działalności operacyjnej, działalności finansowej, gospodarczej, EBIT,

brutto, netto, zatrzymanym (pozostawionym), dywidenda, zyski

szczegółowe (np. na sprzedaży konkretnego produktu). Zysk ten powinien

być powiązany z mianownikiem (Y). Mogą to być zasoby majątkowe,

kapitał (i jego elementy), przychody, koszty, zasoby osobowe (stany

przeciętne). Ile trzeba zaangażować Y by otrzymać jedną jednostkę

badanego zysku.

Przykład:

wskaźnik rentowności przeciętnego stanu majątku ogółem wynosi 0,4 (zysk

na dział. gospod.)

Angażując 1 PLN majątku ogółem osiągamy 40 gr. zysku na działalności

gospodarczej (100 i 40 jeśli w %).

Aby otrzymać 1 PLN zysku na działalności gospodarczej należało

zaangażować 2,5 PLN.

Cztery omówione grupy wskaźników mogą tylko razem stanowić podstawę

oceny przedsiębiorstwa i wyciągnięcia konkretnych wniosków.

Wykorzystuje się je do analizy zmian w czasie, przestrzeni i względem

planu.

Wskaźniki rentowności związane z przychodami i kosztami zastępują

niektóre inne.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument