Rodzaje diagramów w standardzie UML - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna6 marca 2013

Rodzaje diagramów w standardzie UML - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin

PDF (135 KB)
1 strona
793Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu informatyki ekonomicznej: rodzaje diagramów w standardzie UML; przypadków użycia, czynności, stanów, przebiegu, kooperacji, klas.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
1

26. Rodzaje diagramów w standardzie UML: przypadków użycia, czynności, stanów, przebiegu, kooperacji, klas

Diagram przypadków użycia to taki, który opisuje przypadki użycia systemu. Niezbędny

jest on do wyznaczania działań systemu. Pozwala także określać zbiory ciągów akcji. Przypadki użycia wykorzystuje się na etapie identyfikacji wymagań i analizy. Taki diagram służy do inwentaryzacji wszystkich działań i ich przyporządkowaniu do wykonawców. Diagram czynności to taki, który wyróżnia czynności wykonywane z upływem czasu. W takim diagramie występuje stan początkowy, stan końcowy oraz stan akcji i przepływy. Omawiany diagram obrazuje sekwencję czynności. Diagram stanów obrazuje np. wpływ kolejności zdarzeń na zachowania się różnych obiektów. Pozwala on analizować następstwa i uwarunkowania określonych działań Diagram przebiegu ukazuje kolejność występowania komunikatów w czasie. Znajdują

się tu obiekty i komunikaty. Jest on rozwinięciem diagramu stanów Diagram kooperacji przestawia zbór obiektów i połączenia między tymi obiektami. Na

tym diagramie można wyróżnić ścieżki, uwzględnione są też następstwa komunikatów. Ostatni, diagram klas zawiera klasy i związki między nimi. Diagramy klas używa się do

modelowania zależności między tymi klasami. Stosuje się je także do modelowania schematu logicznej bazy danych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument