Formularz raportu z zadania - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Formularz raportu z zadania - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics

PDF (64 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają tematy z zakresu bazy danych: formularz raportu z zadania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Przedmiot: Bazy danych - laboratorium System MS SQL Server

RAPORT ZESPOŁU na temat

Studia: Grupa: Dzień i godzina zajęć: Prowadzący:

Skład Zespołu:

Lider Zespołu – koordynator tematu Lp. Nazwisko Imię Nralbumu e-mail

1 E-mail lidera zespołu:

2 3

Przykładowy temat: PROJEKT I PRZYGOTOWANIE BAZY DANYCH DLA PROCESU

OBLICZEŃ PŁACOWYCH W FIRMIE INFORMATYCZNEJ

docsity.com

2/2

SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA BAZY DANYCH ........................................................................................2 2. TRANSAKCJE....................................................................................................................2

2.1. Transakcja 1............................................................................................................................ 2 2.2. Transakcja 2............................................................................................................................ 2

3. WIDOKI ................................................................................................................................2 3.1. Widok 1 .................................................................................................................................... 2 3.2. Widok 2 .................................................................................................................................... 2

4. KWERENDY........................................................................................................................2 4.1. Kwerenda 1 ............................................................................................................................. 2 4.2. Kwerenda 2 ............................................................................................................................. 2

5. APLIKACJA W MS ACCESS DLA BAZY DANYCH W MS SQL SERVER ............2 5.1. Lista tabel połączonych....................................................................................................... 2 5.2. Widok formularza .................................................................................................................. 2 5.3. Widok raportu......................................................................................................................... 2

1. STRUKTURA BAZY DANYCH [Zamieścić widok struktury bazy danych w systemie MS SQL Server dla własnego projektu]

2. TRANSAKCJE 2.1. Transakcja 1 2.2. Transakcja 2

[Zamieścić zapis instrukcji SQL’owych dla przykładowych transakcji]

3. WIDOKI 3.1. Widok 1 3.2. Widok 2

[Zamieścić zapis instrukcji SQL’owych dla przykładowych widoków]

4. KWERENDY 4.1. Kwerenda 1 4.2. Kwerenda 2

[Zamieścić zapis instrukcji SQL’owych dla przykładowych kwerend]

5. APLIKACJA W MS ACCESS DLA BAZY DANYCH W MS SQL SERVER 5.1. Lista tabel połączonych

[Zamieścić widok listy tabel połączonych] 5.2. Widok formularza

[Zamieścić widok przykładowego formularza] 5.3. Widok raportu

[Zamieścić widok przykładowego raportu]

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument