Materiały ceramiczne - Notatki - Medycyna - Część 1, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Materiały ceramiczne - Notatki - Medycyna - Część 1, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (345 KB)
18 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: materiały ceramiczne. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 18
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument

MATERIAŁY CERAMICZNE

 Historia ceramiki.  Skład porcelany.  Rodzaje porcelany.  Różnice biologiczne porcelany i akrylu  Porcelana szklana- fluoroapatywo leucytowe szkło

ceramiczne.

Spis treści

Historia Porcelana została wynaleziona w Chinach w VII

wieku a do Europy dotarła w 1708 roku. Jest znanym materiałem stosownym do wyboru najrozmaitszych przedmiotów w gospodarstwa domowego i artykułów technicznych w wielu i artykułów technicznych w wielu dziedzinach życia.

Porcelana to wyroby ceramiczne przeświecające w cienkiej masie, nieprzepuszczalne wody, gazów, wytrzymałe mechanicznie, o właściwościach dialektycznych. Jest tolerowana przez tkanki, na zębach wykonanych z porcelany formowane są ręcznie lub mechanicznie z ujednorodnionej masy uzyskanej przez zmielenie surowców mineralnych zmieszanych z wodą, które następnie suszy się a potem wypala w piecu.

W skład ceramiki wchodzą: 1.Kaolin ( H2Al2SaO2O2 ) – produkt wietrzenia

glinokrzemianów pod działaniem dwutlenku węgla i wody.

2. Kwarc ( SIO2 ) – składnik granitów i skał wulkanicznych powstały w wyniku wietrzenia skał.

3.Skalnie- są jedynym z najbardziej rozpowszechnionych minerałów.

4. Barwniki- służą do nadania zębom porcelanowym naturalnego koloru szkliwa lub zębiny.

Skład ceramiki

Powierzchnia struktury ceramiki konwencjonalnej. Na przykładzie ceramiki VITA OMEGA.

Powierzchnia struktury ceramiki VITA VM 13.

W zależności od temperatury topnienia rozróżnia się porcelanę:

 łatwo topliwą do temperatury 900o C  średni topliwą do temperatury 1200 o C  trudno topliwą do temperatury 1400 o C

-jest najbardziej odporna na wpływy czynników chemicznych i mechanicznych. Współcześni chemicy dążą do obniżenia temperatury topnienia poprzez dodanie boraksu, tlenku magnezu, tlenku potasu wapnia.

Rodzaje porcelany

Kurczenie porcelany zależne jest w dużej mierze od sposobu kondensacji masy, a także od:

 ilości wody zużytej do uplastycznienia masy ceramicznej tzw. wody zarobowej,

 ilości wody związanej chemicznie z glinka- wody krystalizacyjnej,

 rodzaju ziarnistości i wielkości ziarenek,  ilość ciał organicznych.

W procesie wypalania wymodelowany element kurczy się w trzech etapach:

1. W temperaturze 200oC, kiedy traci wodę zarobową i masa staje się bardziej zbita

i ścisła, 2. W temperaturze 600oC, kiedy traci

wodę krystalizacyjną, 3. W momencie topienia się skaleni,

kiedy to cząsteczki ulegają zbliżeniu się wolne przestrzenie między kryształami.

PORCELANA AKRYL 1.Materiał nie ograniczy.

2.Nie wywołuje uczuleń.

1.Ulega starzeniu się jako ciało organiczne.

2.Może wywoływać uczulenia.

3.Twardość wg skali Mosha 7

4.Nie ulega ścieraniu.

3. Twardość wg skali Mosha 3

4.Ściera się pod wpływem używania.

Różnice biologiczne porcelany i akrylu

PORCELANA SZKLANA Naukowo nazywana fluoroapatywo

leucytowe szkło ceramiczne. Klasa materiału nieorganicznego i mikrokrystalicznego. W swoim składzie nie posiada skalenia. Materiał zbliżony twardością do zębów własnych pacjenta przez co nie powoduje nadmiernego ich ścierania. To owe szkło ceramiczne wykazuje własności optyczne. Kryształki fluoroapatytu, które są podstawowym składnikiem materiału imitują optyczne właściwości naturalnych zębów. Kolory podstawowe przedstawione są: w kolorach, które składają się z kilku warstw. Między innymi to:

OPAKER: Materiał o nieprzeziernym zabarwieniu. Ma

on za zadanie połączenie wcześniej przygotowanego nośnika metalowego z materiałem ceramicznym, jak również zamaskowanie metalu. Nadaje kolor.

ZĘBINA- DENTYNA: Największa objętościowo warstwa zęba. Jest

ona stosunkowo przezierna i stanowi szkielet odbudowy zęba. Zajmuje około 75%.

BRZEG SIECZY- INCISAL: Ostatnia podstawowa warstwa zęba.

Pokrywa zębinę od 2/3 jej wysokości do brzegu siecznego.

MASA TRANSPARENTNA- CLEARE: Masa o różnym stopniu przezierności od

mleczno- białej do pełnej przezierności. Ten materiał służy do imitowania głębi bądź uzyskiwania efektów specjalnych.

MASY PRZYSZYJKOWE- CERWICAL: Masy o intensywnym zabarwieniu. Są one

skorelowane przez producentów do odpowiednich kolorów podstawowych.

Struktura metalowa przed wypiaskowaniem, opracowana frezem o uzębieniu naprzemianskośny.

Piaskowanie przeprowadzamy tlenkiem aluminium pod ciśnieniem 2 barów.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument