Referendum - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Referendum - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (109 KB)
1 strona
673Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące referendum; r. obligatoryjne i fakultatywne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

REFERENDUM

OBLIGATORYJNE (art. 12 ust. 1) FAKULTATYWNE (art. 12 ust. 2) (w 2 sytuacjach)

a) samoopodatkowanie mieszkańców - zakres przedmiotowy nie jest ograniczony na cele publiczne - może dotyczyć każdej ważnej sprawy dla gminy

- wyjątek od reguły, że ustawodawca - o ważności sprawy decyduje inicjator wyznacza podatki referendum

- stosowane rzadko, szczególnie przy pojawianiu się jakichś potrzeb lokalnych,

np. zakładanie kanalizacji - przedmiot głosowania: przedmiot,

podmioty i wysokość opod. - wskazanie wyraźnego celu

przeznaczenia środ. finansowych b) odwołanie rady gminy przed upływem kadencji

- występuje częściej - radę można odwołać tylko w drodze

referendum obligatoryjnego ( nie można odwołać 1 radnego)

- przeprowadzane wyłącznie na wniosek mieszkańców, ale dopiero po 1 roku działania i nie częściej

niż 1 raz w roku - nie przeprowadza się gdy do upływu

kadencji zostało 6 miesięcy, - odwołanie rady oznacza równoczesne

odwołanie zarządu gminy

- referendum przeprowadzane w obwodach - nad wynikami pracują komisje obwodowe - przeprowadzane z inicjatywy:

- rady gminy - na wniosek 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania

- prawo udziału: mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie gminy i posiadający czynne prawo wyboru - referendum jest ważne jeżeli uczestniczyło w nim conajmniej 30% uprawnionych do głosowania - koszty związane z referendum ponosi gmina - wyniki podlegają publicznemu ogłoszeniu - w ciągu 7 dni możliwość wniesienia protestu, jeżeli naruszono przepisy ustawy i miało to istotny wpływ na wynik - rozstrzygnięcie ma charakter wiążący, normatywny - jest prawo miejscowe; rada gminy jest w tym przypadku wyjątkowo zobowiązana do rozstrzygnięcia, - uczestników referendum gminnego należy uznać organ gminy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument