Rysunek techniczny - Notatki - Inżynieria - Część 2, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Rysunek techniczny - Notatki - Inżynieria - Część 2, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (270 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
763Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynieri: rola rysunku w technice, odmiany rysunku technicznego, formaty arkuszy rysunkowych,itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

8

3. Układ trzech rzutni.

W przypadku przedmiotów o

bardziej skomplikowanych

kształtach do jednoznacznego

odwzorowania stosujemy

układ trzech rzutni wzajemnie

prostopadłych. Płaszczyzny te

nazywamy:

I - rzutnia pionowa zwana

główną,

II - rzutnia boczna, III - rzutnia

pozioma.

Układ trzech rzutni

Na każdą z płaszczyzn wzajemnie

prostopadłych dokonujemy rzutowania

prostokątnego przedmiotu w

odpowiednim kierunku.

Na rzutni pionowej I zgodnie z

kierunkiem 1 otrzymamy rzut pionowy

(główny).

Na rzutni bocznej II zgodnie z

kierunkiem 2 otrzymamy rzut boczny (z

lewego boku).

Na rzutni poziomej III zgodnie z

kierunkiem 3 otrzymamy rzut z góry.

docsity.com

9

Układ przestrzenny trzech płaszczyzn

zniekształca rysunki, dlatego

oddzielamy je od siebie i układamy w

jednej płaszczyźnie.

Po rozłożeniu na każdej rzutni mamy

prawidłowo wyglądające rzuty

prostokątne przedmiotu z trzech różnych

kierunków.

Na rysunkach technicznych nie

rysujemy śladów rzutni, gdyż istnieją

one tylko w wyobraźni. Poszczególne

rzuty rozpoznajemy po ich wzajemnym

położeniu względem siebie.

Ważne wskazówki.

Rysując poszczególne rzuty na arkuszu należy pamiętać, że po ich wzajemnym ułożeniu

względem siebie rozpoznajemy który z rzutów jest rzutem głównym, który bocznym a który z

góry. Wobec tego nie jest obojętne w którym miejscu narysujemy kolejne rzuty.

Zapamiętaj !

docsity.com

10

Rzut I (z przodu) i rzut II (z góry) mają jednakową długość i leżą dokładnie jeden nad drugim.

Rzut I (z przodu) i rzut III (z boku) leżą dokładnie obok siebie i mają jednakową wysokość.

Rzuty z góry (II) i z boku (III) mają jednakową szerokość.

Wymiarowanie

1. Co to jest wymiarowanie?

Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu

nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach prostokątnych. Same rzuty, bowiem

informują nas o kształcie przedmiotu i szczegółach jego wyglądu, ale nie mówią nic o

jego wielkości. Konieczne zatem jest uzupełnienie takiego rysunku wymiarami danego

przedmiotu - czyli zwymiarowanie go.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za

pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie jest jedną z najważniejszych czynności związanych ze sporządzeniem

rysunku technicznego. Umożliwia ono odczytanie rysunku i wykonanie przedmiotu

zgodnie z wymaganiami konstruktora. Rysunek techniczny będący podstawą wykonania

docsity.com

11

przedmiotu, narysowany bez wymiarów albo z błędami i brakami w zakresie

wymiarowania nie ma żadnej wartości.

2. Ogólne zasady wymiarowania

Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą:

o linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych o strzałek wymiarowych o liczb wymiarowych o znaków wymiarowych

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe

Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką

równolegle do wymiarowanego odcinka w

odległości co najmniej 10 mm, zakończone są

grotami dotykającymi ostrzem krawędzi

przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych

lub osi symetrii.

Linie wymiarowe nie mogą się przecinać.

Pomocnicze linie wymiarowe są to linie ciągłe

cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku.

Rysuje się je prostopadle do mierzonego odcinka.

Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.

docsity.com

12

Strzałki wymiarowe

Prawidłowy kształt grotów przedstawia rysunek

(1). Długość grota powinna wynosić 6-8 grubości

linii zarysu przedmiotu, lecz nie mniej niż 2,5

mm. Groty powinny być zaczernione. Na

szkicach odręcznych dopuszcza się stosowanie

grotów niezaczernionych (rys. 2). Długość grotów

powinna być jednakowa dla wszystkich

wymiarów na rysunku.

Zasadniczo ostrza grotów powinny dotykać od

wewnątrz linii, między którymi wymiar podajemy

(rys 3).

Przy podawaniu małych wymiarów groty można

umieszczać na zewnątrz tych linii, na

przedłużeniach linii wymiarowej (rys 4).

Dopuszcza się zastępowanie grotów cienkimi

kreskami o długości co najmniej 3,5 mm,

nachylonymi pod kątem 45o do linii wymiarowej

(rys 5).

docsity.com

13

Liczby wymiarowe

Na rysunkach technicznych maszynowych wymiary liniowe (długościowe) podaje się w

milimetrach, przy czym oznaczenie "mm" pomija się.

Liczby wymiarowe pisze się nad liniami

wymiarowymi w odległości 0,5 - 1,5 mm od nich,

mniej więcej na środku (rys.1)

Jeżeli linia wymiarowa jest krótka, to liczbę

wymiarową można napisać nad jej przedłużeniem

(rys. 2)

Na wszystkich rysunkach wykonanych na jednym

arkuszu liczby wymiarowe powinny mieć

jednakową wysokość, niezależnie od wielkości

rzutów i wartości wymiarów. Należy unikać

umieszczania liczb wymiarowych na liniach

zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania

przekrojów. Wymiary powinny być tak

rozmieszczone, żeby jak najwięcej z nich można

było odczytać patrząc na rysunek od dołu lub od

prawej strony (rys. 3)

docsity.com

14

Znaki wymiarowe

Do wymiarowania wielkości średnic i promieni

krzywizn stosujemy specjalne znaki wymiarowe.

Średnice wymiarujemy poprzedzając liczbę

wymiarową znakiem Ć (fi). Promienie łuków

wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową

znakiem R. Linię wymiarową prowadzi się od

środka łuku i zakańcza się grotem tylko od strony

łuku (rys.) Grubość płaskich przedmiotów o

nieskomplikowanych kształtach zaznaczamy

poprzedzając liczbę wymiarową znakiem x.

3. Podstawowe zasady wymiarowania

Przystępując do wymiarowania rysunku technicznego należy wczuć się w rolę osoby,

która na jego podstawie będzie wykonywać dany przedmiot. Trzeba zadbać o to, aby

nie zabrakło żadnego z potrzebnych wymiarów i aby można je było jak najłatwiej

odmierzyć na materiale podczas obróbki. Ułatwi to w znacznym stopniu znajomość

podstawowych zasad wymiarowania.

Podstawowe zasady wymiarowania w rysunku technicznym dotyczą:

o stawiania wszystkich wymiarów koniecznych o niepowtarzania wymiarów o niezamykania łańcuchów wymiarowych o pomijania wymiarów oczywistych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument