Historia polityki Państwa - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Historia polityki Państwa - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna

RTF (39 KB)
2 strony
509Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki dotyczące historii polityki państwa, 4 struktury państwa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Historia polityki Państwa

23.03.07 Ustrój państwa

PAŃSTWO to organizacja w której jest stos. władztwa i podporządkowania. Organy państwa są w stanie władczo zachowywac się wobec członków grupy stwarzając i utrzymując określony lad społeczny. Nie ma panstwa bez zjawiska władzy bez względu na to jaka wladza by to była. Ustroj panstwa jest to jego urzadzenie przez urzędujące element 1. wskazanie suwerena czyli podmiotu od którego wywodzi się wszelka wladza w panstwie(krol, lud-społ.) 2. wskazanie organu panstwa oraz ich obowiązków, upoważnień 3. określenie relacji uzedu organow panstwa. Ustroje panstw sa zmienne. zmina ustroju jest zwiazana za zmiana obowiązującego prawa co często jest związane z uchwaleniem nowej konstytucji. Zmiana ustroju może dokonywac się na drodze ewolucyjnej i rewolucyjnej, może tez być wynikiem przewrotu czyli gwałtownej zmiany ekipy rządzącej. Jeśli dokonaja tego cywilne nazywamy to zamachem stanu, jeśli dokonuje tego wojsko to jest to pucz. Organy panstwaOrgan pan. Nazywamy osobe lub grupe osob, które podejmuja decyzje i działają w imieniu panstwa. Ich decyzje i czynności uwazane są za decyzje i czynności panstwa. Panstwo dziala przez swoje organy. Od organow panstwa należy odróżnić urzedy, czyli zespoly osob, które wykonuja czynności pomocnicze w stosunku do organow panstwa np. organem panstrwa jest Min. Eduk. A urzedem jest Min. Eduk.i pracujący tam urzednicy. Organy panstwa i urzedy tworza aparat państwowyKlasyfikacja panstw wg ich wew. Struktury polityczno-administr. Powszechnie wyroznia się 4 rodzaje wew. Struktur państwowych: 1. panstwo unitarne czyli jednolite-jest to takie panstwo w którym wladza suwerenna dot. Całego obszaru w jednakowym stopniu np. Polska 2. federacja (jest to panstwo złożone)-jest to takie panstwo które jest złożone z wielu panstw, które ograniczly czesc swojej suwerenności na rzecz powolanego przez sioebie panstwa federalnego(złożonego nazywanego tez państwem zwiazkowym) np. USA, RFN,MEXYK,BRASILIA. Tzw panstwa składowe tworzące federacje np. stany-USA, landy-RNF, kantny-Szwajcaria.Panstwa te posiadaja: a) parlament, rzad, konstytucję, prawo cywilne i karne.Natomiast panstwa federalne złożone(rzad premier prezydent parlament) maja uprawnienia do prowadzenia polityk: obronnej zagranicznej monetarnej maja prawo bicia monet(produkcja pieniedzy) b)prawo 1 z nich niw musi obowiązywać w 2 stanie, landzie itp. 3. konfederacja jest to związek kilku panstw z których kazde ograniczalo swoja suwerenność poprzez uzgadnianie wspolnej polityki w czasie spotkan

prezdydentow, premierow, czy ministrow. Konfederacja jest forma współpracy miedzynar. A nie pozarządowej. Współczesnym przekładem konfederacji jest UE. Wykazujaca tendencje w kierunku federacji. Dzisiejsza UE jest tzw. Europa ojczyzn w której panstwa zachowaly wlasne godla, hymn, prawo, religie, zwyczaje. DomokracjaDemokracja jako ustroj państwowy naarodzila się w starożytnej Grecji a przede wszystkim w panstwie ateński. Był to okres przelomu IV/VI w.p.n.e. demokracja była zwiazana z reformami panstwa-miasta ateńskiego przeprowadzanymi przez KLEJSTENESA.w owczesnej Grecji dem. Rozumiana była jako rzady ludu ktorym przeciwstawiano rzady lepszych czyli arystokracji a także rzadu jednostki czyli monarchii. Obecnie dem. Oznacza także rzady ludu, a pojecie dem. Pochodzi od greckich slowDEMOS-LUD KREOKRATIA-RZADZE LUB RZADICDem. Ustoj Aten opieral się na grupie 30-40 tys. Wolnych obywateli (mezczyzn) dem. Atenska nie przyznawala prac kobieta cudzoziemcom i niewolnikom Forma dem. Wystepujaca w panstwie ateńskim była tzw dem. Bezposrdnia.Najwazniejsza inst. Dem. Atenskiej było zgromadzenie ludowe w którym odbywalo się zgromadzenie ludowe koniecznym qorum do podjecia decyzji była ilość 6tys mężczyzn uczestniczących w zgromadzeniu. W dzisiejszych czasach formy demokracji bezpośredniej (Dec. Jed. Upraw. Do glos.) obowiazuje jeszcze w Szwajcarii. Pozwalaja na to male kantony które stwarzaja możliwość uczestnictwa wszystkim obywatelom w zgrom. Ludowym. Już w starożytności dem. Była przedmiotem krytyki ze strony niektorech filozofow i uczonych greckich , którzy pytali czy lud ma zawsze racje, czy większość ma zawsze racje. Stawiali tez pytania jaka jest to dem. Jeśli lud powoluje wladce, a pozniej go odwoluje. Dem. Atenska upadla z poczatkeim naszej ery po podbojach rzymskich

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument