Wymiar konfliktu w Chiapas - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

Wymiar konfliktu w Chiapas - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (133 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii opisujące społeczny, polityczny i militarny wymiar konfliktu w Chiapas.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Społeczny, polityczny i militarny wymiar konfliktu w Chiapas

Jeden z najbiedniejszych regionów Meksyku z jedną z najliczniejszych społeczności indiańskich. Najważniejszymi gałęziami gospodarki Chiapas jest wydobycie ropy naftowej oraz małoobszarowe rolnictwo. Stan Chiapas jest największym meksykańskim producentem kawy. Nierozwiązane problemy społeczne znalazły swe ujście 1 stycznia 1994 r., kiedy to rozpoczęło się w stanie Chiapas powstanie ludności indiańskiej, znane jako powstanie Zapatystów, walczącej o swą godność, prawa i możliwość przetrwania w skostniałej strukturze własności ziemi. Strony to siły rządowe Meksyku, które wystąpiły przeciw bezrolnym rolnikom (Indianie) i ich zwolennikom. Powstanie miało miejsce w latach 1994 – 1995. Powodem był bunt bezrolnych Indian, potomków Majów, zamieszkałych w prowincji Chiapas. Na czele protestu stała Armia Wyzwolenia Narodowego im. Zapaty (bohater narodowy Meksyku). Domagali się oni przestrzegania ich praw, a także zgłaszali postulat demokratyzacji życia politycznego w Meksyku. Pomimo zawarcia porozumienia w 1995 roku stan napięcia w zbuntowanej prowincji utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Wraz z wejściem w życie Traktatu o Wolnym Handlu w Ameryce Północnej - Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) – pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, pierwszego stycznia 1994 roku, w najbiedniejszym regionie Meksyku, stanie Chiapas powstała zbrojnie Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN). Złożona z Indian Armia licząca ponad trzy tysiące bojowników zajęła jednocześnie siedem miejscowości stanu. Taktyka EZLN różniła się przy tym znacznie od typowej strategii wcześniejszych, „tradycyjnych” guerilli w Meksyku czy innych krajach Ameryki Łacińskiej. Inaczej niż one, EZLN okazała się nie być jedynie małą grupką rebeliantów próbujących zaskarbić sobie poparcie lokalnej ludności poprzez wzniecenie powstania. Od początku już bowiem – przed chwyceniem za broń - posiadała ona masowe poparcie ludności. Zapatyści wypowiedzieli wojnę armii i rządowi federalnemu oraz wezwali symbolicznie wszystkich Meksykanów do uczestnictwa w jakikolwiek sposób w ich walce o pracę, ziemię, jedzenie, dostęp do służby zdrowotnej, edukację, wolność, demokrację, sprawiedliwość i pokój. Dyskurs, którym operowali, obecny w ich odezwach i komunikatach, wkrótce przeistoczył się w główne narzędzie ich walki. W lutym 1995, w następstwie ujawnienia przez rząd prawdziwej tożsamości Subcomandante Marcosa, wojsko podjeło ofensywę mającą na celu pojmanie dowództwa EZLN. Operacja Arco Iris zakończyła się jednak fiaskiem, bowiem dowództwu EZLN udało się wymknąć. Na ulicach Miasta Meksyk odbył się tymczasem stutysięczny protest obywateli w trakcie którego ludzi krzyczeli: „Wszyscy jesteśmy Marcosem!” (Todos somos Marcos!). Rządowi odmówiona została legitymacja społecznej aby rozprawić się z zapatystami siłą. Mimo to, Armia Federalna rozpoczęła okupację niektórych wiosek zapatystowskich oraz budowę baz wojskowych na terenie całego stanu. Rozpoczęła się fala militaryzacji. Na początku stycznia 1996r. EZLN ogłsiła utworzenie Zapatystowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego - Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), swego ramienia politycznego. Zwołała także obrady Narodowego Forum Indiańskiego - Foro Nacional Indígena w którym wzieło udział ponad 300 reprezentantów 35 grup etnicznych zamieszkujących Meksyk. W wyniku jego obrad utworzono następnie Narodowy Kongres Indiański - Congreso Nacional Indígena (CNI), największą organizację skupiającą ludność indígena w Meksyku.

 

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument