Zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 maja 2013

Zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

RTF (40 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
847Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki opisujące zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych

Zmiany strukturalne mają poważne następstwa dla życia rodzinnego starszych osób, dotyczą one nie tylko opieki nad seniorami, ale bardziej złożonych praw, zakresu kompetencji i wzajemnych powinności poszczególnych pokoleń. Są to też zmiany tradycyjnych ról rodzinnych, systemu wartości i więzi rodzinnej której podstawą jest więź oparta na warstwie emocjonalnej. Zakres powinności rodziny powoli się zawęża. Osoby starsze mają poczucie bycia ciężarem. Oddalenie i rozdźwięki międzypokoleniowe oraz brak wzajemnego zrozumienia rodziców i dzieci istniały zawsze, jednak z powodu dokonujących się zmian cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych zaostrzyły się.Zanikły lub uległy ograniczeniu te funkcje , które dawały szanse seniorom na bycie ważnym i pełnosprawnym członkiem: - prace na rzecz gospodarstwa domowego, zakupy, gotowanie, sprzątanie, reperacja odzieży, - opieka, nauczanie i wychowanie dzieci (żłobek, przedszkole, zerówka) - wczasy często spędzane przez rodziców i dzieci osobno, niemal całt czas wolny wypełniany poza domem, - odrębne interesy poszczególnych członków rodziny, indywidualne zainteresowania i style życia. Te czynniki mogą wzmagać napięcie i budzić u seniorów poczucie wyobcowania i zbędności, ponieważ rodzina ma dla nich ogromne znaczenie.W początkowej fazie starości pomagają swoim dzieciom w opiece i wychowaniu potomstwa, w prowadzeniu domu, a w miarę przybywania lat sami wymagają opieki i troski, najczęściej taką pomoc uzyskują od bliskich, jest to pomoc finansowa, po wykonanie ciężkich prac domowych. Wzajemna pomoc jest wyrazem miłości, przywiązania, odpowiedzialności za członków rodziny i może wynikać z poczucia obowiązku lub obawy przed opinią społeczną. Często spaja rodzinę, ale często może być przyczyną konfliktów, wyzyskiwania i agresywnych zachowań. Jeśli są sporadyczne, to nie są zagrożeniem a jeśli się często powtarzają to wymagają interwencji odpowiednich służb lub działania stosownych instytucji.Badania w przypadku wykrycia przemocy i zaniedbań wobec osób starszych: - konflikty wynikały z nadużywania alkoholu, z powodu złej sytuacji mieszkaniowej, finansowej, - przyczyny takie jak: choroba psychiczna, uzależnienie od narkotyków, niemożności porozumienia się oraz chęci umieszczenia starszej osoby przez rodzinę w domu opieki społecznej, niektóre osoby obwiniały siebie za złe wychowanie swoich dzieci, - wszyscy badani nie czuli się bezpiecznie w swoich domach, odczuwali zagrożenie ze strony wspólnie zamieszkałej rodziny, byli źle traktowani,

- wyróżniono 3 rodzaje przemocy: - przemoc fizyczna - bicie po głowie, wykręcanie rąk, kopanie, popychanie, - przemoc psychiczna - poniżanie starszych osób, wyśmiewanie, wyzywanie, grożenie wyrządzeniem krzywdy, zastraszanie umieszczeniem w domu opieki społecznej, przymusowa izolacja poprzez zamykanie w pokoju i mieszkaniu, ograniczenie dostępu do urządzeń higieniczno - sanitarnych i kuchennych, niszczenie sprzętów gospodarstwa domowego i osobistych rzeczy ofiary, a także żądanie pieniędzy, - zaniedbanie - brak należytej opieki, niemożności zaspokojenia własnych potrzeb życiowych/ Przyczyny trwania w relacjach ze swoimi krzywdzicielami: - obawa przed samotnością, - brak jakiejkolwiek opieki, - odpowiedzialność za swoje dzieci, - bezbronność, - stan zdrowia, - trudna sytuacja finansowa. Ofiary rodzinnej przemocy boją się przyznać że są krzywdzone przez swoich najbliższych krewnych i obawiają się odwetu. Przyczyny osamotnienia osób starszych: - przejście na emeryturę, - zawężające się kręgi społeczne, - śmierć bliskich, - brak zrozumienia przez najbliższych, - nieakceptowanie i obawa przed brutalną rzeczywistością.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument