Kryterium wyjścia - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Kryterium wyjścia - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (204 KB)
1 strona
847Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: kryterium wyjścia; definicja i przykład.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kryterium wyjścia

Do bazy wchodzi zmienna xwe. Będzie ona zwiększana tak bardzo, jak jest to możliwe, by zmniejszyć wartość funkcji celu. Nowe rozwiązanie bazowe musi być jednak rozwiązaniem dopuszczalnym - musi być punktem wierzchołkowym obszaru rozwiązań

dopuszczalnych. Należy więc znaleźć punkt przecięcia prostej (płaszczyzny) ograniczającej obszar rozwiązań z osią 0Xwe, najbliższy punktowi 0 na tej osi.

Przykład cd. :

Interpretacja graficzna zadania

a) aktualne rozwiązanie bazowe: x1=0, x2=0

b) do bazy wchodzi P2 (zwiększamy x2)

c) możliwe dwa nowe rozwiązania bazowe (tylko jedno dopuszczalne):

dopuszczalne x1=0, x2=1 niedopuszczalne x1=0, x2=3/2

Współrzędną punktu przecięcia osi 0Xwe przez prostą (płaszczyznę) ograniczającą można obliczyć z tablicy sympleks w sposób następujący:

  x

x

i B

i we,

(2.7)

Kryterium wyjścia

Z bazy jest usuwany wektor Pwy dla którego :

  

  

  0 x| min= wei,

,, wei

B i

wewy

B wy

x

x

x

x (2.8)

Nowa wartość funkcji celu będzie równa:

znew=z-(zj-cj) (2.9)

Komentarz

 oznacza nową wartość zmiennej bazowej xwe i musi być ona dodatnia. Licznik ułamka jest zawsze dodatni (wartość dotychczasowej zmiennej bazowej). Mianownik - współczynnik xi,we musi być też dodatni. Jeżeli wszystkie xi,we będą mniejsze lub równe zeru, to nie ma skończonego rozwiązania minimalnego.  nie jest ograniczone z góry i funkcja celu ma dolną granicę równą -. Jest to drugi przypadek

twierdzenia Gass’a. Rozwiązanie dopuszczalne zawiera dokładnie m+1 zmiennych.

Minimalne  = 0 oznacza, że wartość funkcji celu pozostaje bez zmian. Przykład cd. :

Wartość  dla P3 = 1 Wartość  dla P4 = 3/2 Z bazy usuwany jest wektor P3.

1

1

rozw.

dopuszczalne

rozw.

niedopuszczalne

w zr

o st

x 2

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument