ZAD303 - Notatki - Informatyk, Notatki'z Informatyka
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna17 czerwca 2013

ZAD303 - Notatki - Informatyk, Notatki'z Informatyka

PDF (43 KB)
2 strony
378Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu informatyka przedstawiające zadanie: w skoroszycie przedstawiono dane dotyczące opłat czynszu w Budynku przy ul Micki...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

W skoroszycie przedstawiono dane dotyczące opłat czynszu w Budynku przy ul Micki Arkusz Lista Lokatorów zawiera dane o mieszkańcach oraz dodatkowej opłacie za W arkuszu Wpłaty są zapisywane bieżące wpłaty wnoszone przez lokatorów. Arkusz Cennik_Opłat określa sposób naliczania opłat w 1998 roku.. Zakładamy, że opłata dokonywana w danym miesiącu dotyczy tego miesiąca

0 W bieżącym arkuszu w komórce B1 wpisz swoje Imię i Nazwisko. 1 Na arkuszu Wpłaty określ wysokość poszczególnych wpłat. 2 Podaj ilość wpłat wynoszących poniżej 100 zł. 3 Przedstaw na wykresie udział wpłat od poszczególnych lokatorów w łącznych wpłatac

dokonanych w 1998 roku. 4 Sporządź listę tych lokatorów, którzy dokonywali wpłat w III kwartale 1998 r. i powie

ich mieszkania nie przekracza 40 metrów kwadratowych. Lista powinna zawierać Nazwisko , Wielkość opłaty i Powierzchnia mieszkania .

5 Zapisz plik we własnym wcześniej założonym katalogu, pod nazwą CZYNSZ.XLS

Dla przejrzystości i ułatwienia obliczeń można wstawić dodatkowe kolumny i ar

ewicza 4. korzystanie z garażu.

ch

erzchnia

kusze

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument