Egzamin z chemii - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Egzamin z chemii - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (51 KB)
1 strona
675Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii przedstawiające egzamin z chemii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1. Zapisać konfigurację elektronową pierwiastka o liczbie atomowej 33. Określić numer grupy, okresu, liczbę elektronów walencyjnych.

2. Określić stopnie utlenienia pierwiastków w związkach i jonach: HClO3, MnO4, H2PO4-, H2, Na2S, Mg(OH)2

3. Nazwać następujące związki:

4. Określić wpływ stężenia na stopień dysocjacji elektrolitów. 5. Napisać wzory sumaryczne następujących związków: chlorek potasu, węglan amonu,

siarczan baru, fosforan magnezu. 6. Zaproponować trzy metody otrzymywania CaCO3 7. Napisać równanie hydrolizy i określić środowisko w roztworze wodnym NH4Cl. 8. Porównać właściwości chemiczne alkanów i alkenów. 9. Zapisać równania reakcji w cyklu przemian i nazwać poszczególne produkty:

Zad.1. Uzupełnij równania reakcji: H3AsO3 + HNO2 = H3AsO4 + NO + H2O FeSO4 + HJO3 + H2SO4 = J2 + Fe2(SO4)3 + H2O Co2O3 + Cl- + H+ = Co+2 + Cl2 + H2O Zad.2. Reakcję 2NOCl = 2NO + Cl2 badano w stanie równowagi. Oblicz stałą równowagi reakcji jeżeli z 2 moli NOCl pozostało 33%. Zad.3. 1 gram czystego Na2CO3 rozpuszczono w wodzie otrzymując 60 cm3 tego roztworu. Obliczyć stężenie molowe roztworu. MNa2CO3= 106 g/mol. Zad.4. Obliczyć pH roztworu amoniaku o stężeniu 5*10-3 mol/dm3, jeżeli α=0,062.

CH2=CH–CH2–CH3

CH3–CH2–CH2–C O

OH

CH3–CH–CH3

OH

CH3–CH2–CH–CH2–CH2–CH3

CH2

CH3

+HCl CH2=CH2 A B C

+H2O +NaOH

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument