Elementy teorii klas K.Marksa - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Elementy teorii klas K.Marksa - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (129 KB)
2 str.
901Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: elementy teorii klas K.Marksa; komentarze współczesne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Elementy teorii klas K.Marksa. Komentarze współczesne.

Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne

kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia

klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków,

zyskująca podmiotowość

Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki

ekonomiczne, ale nie posiadająca świadomości.

Wg Marksa kryterium wyodrębnienia klas jest podział pracy i stosunek do środków produkcji (czyli środków pracy i siły roboczej)

Wg Ossowskiego klasy u Marksa są dychotomiczne, a przez

skrzyżowanie dwóch dychotomii (właściciele i nie właściciele oraz

pracujący i niepracujący) uzyskuje się 3 klasy: właściciele niepracujący, właściciele pracujący oraz nie posiadający własności i pracujący.

Klasa społeczna wg Lenina – klasami nazywamy wielkie grupy ludzi,

różniące się między sobą: miejscem zajmowanym w historycznie

określonym systemie produkcji; stosunkiem do środków produkcji

(zazwyczaj prawnie usankcjonowanym i uregulowanym); rolą w społecznej organizacji pracy; sposobem otrzymywania i rozmiarami tej

części bogactwa społecznego, którą rozporządzają.

Wg Marksa istnieje wielość klas, a na 2 pierwszych biegunach istnieją 2

klasy podstawowe. Istnieją klasy zbiorcze (proletariusze i kapitaliści – jest coś wspólnego w położeniu klas, które mogą różnić się

ekonomicznie), klasy jednostkowe (robotnicy wielkoprzemysłowi), klasy

podstawowe i niepodstawowe (ze względu na dominujący sposób

produkcji) Wg prof. S.Kozyra-Kowalskiego klasy to zbiory jednostek, które są

elementami różnych sposobów produkcji materialnej i zajmują w tych

sposobach produkcji identyczną albo zbliżoną pozycję, zwłaszcza ze

względu na własność ekonomiczną, a więc pozostają w identycznym lub

zbliżonym stosunku własnościowym do środków produkcji materialnej i do cudzej oraz własnej siły roboczej.

Kontynuatorzy Marksa:

a) wschodnia wersja marksizmu:

- przedstawiciele: Kautsky, Bucharin, Lange, Hochfeld - ta wersja przyjęła się w Polsce

- cechuje ją tzw. ekonomicyzm, który wszystkie zjawiska

pozaekonomiczne w życiu społecznym traktował jako epifenomeny

czyli zjawiska wtórne; nie doceniał on autonomiczności zjawisk pozaekonomicznych uwypuklając tym samym sprawczą rolę

czynników ekonomicznych, wpływających na nadbudowę

b) zachodnia wersja marksizmu:

- przedstawiciele: marksiści niemieccy ze szkoły Webera – Lukacs, Arendt, Gramsci, Labriola, Korsch

docsity.com

- bardziej doceniał autonomię zjawisk pozaekonomicznych w życiu

społecznym np.: kulturalnych czy politycznych; istnienie klas

hybrydowych (których członkowie należą do więcej niż jednej klasy),

zbiorowości wewnątrz klasowe – pozaekonomiczne zróżnicowania wpływające np.: na poziom status różnych jednostek w obrębie tej

samej klasy

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument