Mechanizmy biurokratyzacji biurokracji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Mechanizmy biurokratyzacji biurokracji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (225 KB)
3 strony
6Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: błędne koło biurokracji wg Selznicka – Gouldnera, błędne koło biurokracji wg m. Crozier'a, kumulatywny mechanizm formalizacji, biurokratyzm.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

18. Mechanizmy biurokratyzacji biurokracji.

Biurokracja – wg Webera jest to typ idealnej organizacji opartej

wyłącznie na władzy legalnej. Biurokratyzm – dysfunkcje działania organizacji opartej o zasady

idealnego typu biurokracji.

Biurokracja musi się zbiurokratyzować, gdyż funkcjonuje na zasadzie

błędnego koła.

Błędne koło biurokracji wg Selznicka – Gouldnera:

Błędne koło biurokracji wg M. Crozier'a

Błędne koła biurokracji mają charakter sprzężenia zwrotnego dodatniego – więcej negatywnych skutków prowadzi do więcej

interwencji i potęgowania niesprawności.

Mechanizmy prowadzące do biurokratyzowania się instytucji:

1. Błędy popełniane w procesie formalizacji – proces formalizacji to proces, w którym cele i strukturę instytucji utrwala się w

organizacyjnych przepisach tworząc i wprowadzając wzorce

zachowań i zależności oraz procedury działania, dokumentacja

organizacyjna – to zbiór przepisów zawartych w instrukcjach,

zakresach działania, regulaminach i statusie instytucji, organizacja formalna – ogół zarejestrowanych wzorców działań ujętych w

powyższych przepisach. Pewien stopień formalizacji instytucji jest

Niska

sprawność

działania

organizacji

Mnożenie

przepisów

Wzrost

formalizacj

i

specjalizacj

i

Wyuczona

nieudolnoś

ć

Centralizacja decyzji

Izolacja grup

hierarchicznych

Zakres przepisów

bezosobowych

Rozwój równoległych struktur

władzy

docsity.com

niezbędny, ale nie istnieje określony stopień formalizacji i z tego

powodu wynikają popełniane błędy w procesie formalizacji, czyli:

a) Przeformalizowanie – wprowadzenie zbyt wielu przepisów

organizacyjnych i regulacji zbyt rygorystycznie określających wzorce zachowań.

b) Dysproporcje w procesie formalizacji – stwarznie

sytuacji, gdzie funkcje pewnej komórki są zbyt

sformalizowane w stosunku do funkcji innych współpracujących z nimi komórek

c) Niedoformalizowanie – powstaje z braku obowiązujących

ustalonych przepisów organizacyjnych, wówczas pracownicy

przyjmują zbyt mało elastyczne sposoby działania, nieuwzględniające potrzeb organizacji i innych instytucji z nią

współpracujących

2. „Wyuczona nieudolność” – jest to kurczowe trzymanie się

przepisów, brak elastyczności działania, niedostosowanie reakcji organizacji na to, co dzieje się w otoczeniu.

3. Kumulatywny mechanizm formalizacji

Mnożenie przepisów Mnożenie

przepisów

w celu zaspokojenia w celu usunięcia motywów niesprawności

parykularnych

Cele

organizacji

Zespół przepisów i reguł

określających poszczególne

relacje – strukurę formalną

Nieoczekiwane

konsekwencje

Wyuczona

nieudolność

Konflikty

wynikające z

niezadowolenia

uczestników

organizacji

Napięcia i konflikty

wynikające z

niesprawności

organizacji i

niezadowolenia

klientów

docsity.com

BIUROKRACJA NIEUCHRONNIE PROWADZI DO BIUROKRATYZACJI !!!

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument