Cele kształcenia - Notatki - Dydaktyka - Część 2, Notatki'z Socjologia Edukacji. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grzegorz
Grzegorz

Cele kształcenia - Notatki - Dydaktyka - Część 2, Notatki'z Socjologia Edukacji. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

8 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z dydaktyki: cele kształcenia. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

Rodzaje celów kształcenia: III podział wg stopnia ogólności:  Ogólne – wyrażają to, co ma być „produktem końcowym” tego

procesu (wyrażone w kategoriach funkcji).  Pośrednie – otrzymuje się w rezultacie podziału celów ogólnych

wyrażonych w kategoriach funkcji na składniki w postaci czynności.

 Szczegółowe – precyzyjne sposoby wyrażania ogólnych celów w postaci zadań, pytań, problemów, poleceń. Operacyjne cele kształcenia to opisy zachowań uczniów, jakie mają oni przejawiać po ukończeniu lekcji.

IV podział wg sfer osobowości:  Poznawcze – dotyczą zmian w sferze poznawczej osobowości  Emocjonalne (afektywne) – dotyczy zmian w sferze afektywnej

osobowości  Psychomotoryczne – dotyczą zmian w sferze psychoruchowej

osobowości

Cechy celów kształcenia:

 Wykonalne (realność) – dające się zrealizować  Logiczne– pozbawione wewnętrznych sprzeczności  Dostrzegalne (mierzalność) – określone tak, aby

można było ustalić stan ich wykonania  Wymierne – określone tak, aby można było dostrzec,

czy dany cel został zrealizowany, czy nie  Rzeczowe i precyzyjne – cele powinny zawierać

syntetyczny opis tego, co chcemy osiągnąć.

Sposoby ujęcia celów kształcenia  Tradycyjne Opisowe Taksonomiczne- zmierz do ścisłego, kompletnego i

rozłącznego ujęcia celów kształcenia z założeniem, że poszczególne pozycje taksonomiczne mogą stać się przedmiotem pomiaru.

Taksonomia celów poznawczych wg Niemieki:

I. Wiadomości: 1) zapamiętywanie wiadomości 2) zrozumienie wiadomości

II. Umiejętności: 3) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (znanych) 4) stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych (nowych, nieznanych)

A. zapamiętanie wiadomości

* Nazwać * Zidentyfikować * Zdefiniować * Wymienić * Wyliczyć Wiadomości

B. zrozumienie wiadomości

* Streścić * Rozróżnić * Wyjaśnić * Zilustrować

C. stosowanie umiejętności w sytuacjach typowych

* Rozwiązać * Sklasyfikować * Skonstruować * Zastosować * Porównać * Zmierzyć * Wybrać sposób * Wykreślić * Określić Umiejętności

D. stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

* Dowieść * Ocenić * Przewidzieć * Wykryć * Zanalizować * Zaproponować * Zaplanować

Dziękuję za uwagę

Bibliografia Dydaktyka ogólna, Czesław Kupisiewicz, Wyd.

Graf Punkt, Warszawa 2000

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument