Zasady polityki personalnej - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Zasady polityki personalnej - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (142 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
828Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: zasady polityki personalnej;grupa zasad typu psychologicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

ZASADY POLITYKI PERSONALNEJ

Są ujęte w różnej formie. Realizując politykę personalną musimy przestrzegać zarówno

konstytucji jak i przepisów kodeksu pracy oraz przepisów, które są w prawie międzynarodowym. Pierwsza – ludzie są najważniejsi dla działania firmy a efektywne kierowanie jest podstawą sukcesu.

Druga – warunkiem sukcesu firmy jest ścisłe powiązanie systemu

motywowania pracowników z celami i strategią działania firmy. Trzecia – pracownicy będą pracować efektywnie jeśli będą przy realizacji

celów firmy mogli realizować własne cele.

Oprócz wyżej wymienionych istnieje grupa zasad, która uwzględnia wiedzę typu psychologicznego. Te zasady to: 1. Respektowanie osobowości pracownika (nie może to być wychowywanie pracownika,

trzeba go poznać, omijać to co jest w nim złe, budować to co dobre).

2. Zasada wzajemnej pomocy i zaufania.

3. Błądzenie jest rzeczą ludzką (pracownik ma prawo do pomyłek, ale

musi to być pod kontrolą).

4. Radość z wykonanej pracy. 5. Uznanie dla wysiłków i współuczestnictwa w rezultatach pracy.

6. Współodpowiedzialność.

7. Otwarty system komunikowania się.

8. Popieranie rozwoju zespołu. 9. Trwałość zatrudnienia.

10. Zapewnienie możliwości samorealizacji, spełnienia się w pracy.

Wymiary zarządzania kadrami: - funkcjonalny

- instytucjonalny

- instrumentalny

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument