Przywrócenie terminu - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Przywrócenie terminu - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (102 KB)
1 strona
485Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące przywrócenia terminu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

21.PRZYWRÓCENIE TERMINU

Są dwa rodzaje przywrócenia terminu postępowania administracyjnego.

1.Ustawowe tzn. takie które wymienia KPA lub inne ustawy. Np. termin 14

dni do wniesienia odwołania, 7 dni na wniesienie zażalenia, 30 dni na wniesienie skargi do NSA. Te terminy nie mogą być przedłużone mogą być

tylko przywrócone.

2.Terminy wyznaczone przez organ np. termin na dostarczenie

dokumentów, termin przeprowadzenia rozprawy. Gdy osoba nie dotrzymała terminu .....................

1.Brak winy osoby – np. choroba zakaźna, wyjazd i utrudnienia w

powrocie.

2. Osoba ta musi wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny od wyzdrowienia, do powrotu do kraju.

3.Musi dopełnić czynności do której określony był termin. Razem z

wnioskiem musi złożyć zażalenie.

4.W sprawie przywrócenia terminu organ wydaje postanowienie na które służy zażalenie art.59.

Art. 59 $2 Czynności procesowo-techniczne, które służą zagwarantowaniu

właściwego przebiegu postępowania. Należą tu :

1.Wezwanie. 2.Doręczenie.

3.Protokoły i adnotacje.

4.Udostępnienie akt sprawy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument