Kredyty - Notatki - Makroekonomia II, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Kredyty - Notatki - Makroekonomia II, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (54 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z makroekonomii: kredyty bankowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

KREDYTY BANKOWE

1. Firma pożycza kwotę 100.000 zł. na okres 1 roku. Odsetki wynoszą 20% rocznie. Spłata podstawowej części kapitału dokonana zostanie pod koniec roku. Należy ustalić koszt pożyczki finansującej przedsięwzięcie, zakładając następujące warunki: a) Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. b) Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku a odsetki na początku okresu. c) Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są na koniec roku. Bank wymaga zamrożenia

na nieoprocentowanym rachunku bankowym zabezpieczenia w wysokości 10%. d) Pełna kwota kapitału spłacana jest na koniec roku, a odsetki na początku okresu. Bank wymaga

zamrożenia na nieoprocentowanym rachunku bankowym zabezpieczenia w wysokości 10%.

2. Pewna firma zaciągnęła pięcioletni kredyt w wysokości 12.000 zł. oprocentowany 12% w skali roku. Ustalić wysokość raty i sporządzić plan spłaty kredytu, przy założeniu, że: a) kredyt będzie spłacany w równych ratach spłaty pod koniec każdego roku, b) kredyt będzie spłacany w równych ratach kapitałowych pod koniec każdego roku.

a) Rok

Saldo początkowe 2

Rata spłaty 3

Odsetki 4

Rata kapitałowa 5

Saldo końcowe 6

1 2 3 4 5

Razem

b) Rok

Saldo początkowe 2

Rata spłaty 3

Odsetki 4

Rata kapitałowa 5

Saldo końcowe 6

1 2 3 4 5

Razem

3. Przedsiębiorstwo zakupiło samochód za 80.000 zł. Dokonało wpłaty gotówkowej w wysokości 16.000 zł. (20% ceny), reszta zaś będzie finansowana kredytem bankowym, zaciągniętym na okres 2 lat z kwartalnymi płatnościami. Oprocentowanie wynosi 20% rocznie. Sporządzić plan spłat kredytu przy założeniu, że spłaty ratalne są jednakowe (A=17.112,48 zł.) i rozpoczną się dopiero z końcem czwartego kwartału,.

Kwartał Saldo początkowe2 Rata spłaty

3 Odsetki

4 Rata kapitałowa

5 Saldo końcowe

6 1 2 3 4 5 6 7 8

Razem

4. Pewna firma zaciągnęła pięcioletni kredyt w wysokości 12.000 zł. oprocentowany 12% w skali roku. Kredyt będzie spłacany w równych ratach spłaty pod koniec każdego roku. Ustalić kwotę spłaconych odsetek po 3 latach kredytu.

5. Ustalić na koniec drugiego roku saldo niespłaconego kredytu o wartości 100.000 zł. Kredyt zaciągnięto na 3 lata, przy rocznej stopie oprocentowania 12% i spłacany jest w stałych kwartalnych płatnościach.

Stała rata spłaty kredytu

d

d

PVA A

n 

)1(1 , gdzie:

PVA – kwota zaciągniętego kredytu, pozostałe oznaczenia bez zmian

Saldo niespłaconego kredytu

d

d AdPVsaldo

n n 1)1()1( 

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument