Odporność na szkodniki - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Odporność na szkodniki - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt

PDF (196 KB)
3 strony
734Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej dotyczące odporności na szkodniki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

ODPORNOŚĆ NA SZKODNIKI:Nowa metoda: Hodowla odpornościowa –wykorz.

Odm. Odpornych na szkodniki. *Odm. odporne: posiadają mech. Obronne(fiz. i chem.)

chroniące je przed zasiedleniem lub żerowaniem szkodn. *Odm. tolerancyjne: mają dużą

zdolność do regeneracji lub kompensacji uszkodzeń spow. przez szkodn. Cechy tej

metody: *Selektywnosć-ochrona bez ujemnego wpływu na org.pożyteczne, całkowicie

nieszkodliwa dla środ.,ludzi i zwierząt. *Kumulatywna-dziedziczona na nastepne

pokolenia; *Trwała-jej efekty utrzymują się przez wiele lat. *Tania-nie wymaga dodatk.

kosztów i odrębnych technol. *Łatwa do połączenia z inn. metodami jeśli sama nie

wystarczy. Trudności: *pogoń za wys. plennoscią bez uwzgl. podatności rośl. na szkodn.

*nieznajomość podstaw zjawiska odporności *brak opracowanych met.badawczych i

selekcyjnych na odporność *rozwój integrowanych metod ochrony roślin. ODPORNOŚĆ:

cecha dziedziczna zależna od war. srod. Zewn. i będąca wynikiem wzajemnych biol.

Powiązań mdzy roślinami a owadami. Wzajemne oddziaływanie szkodnika i odmiany

odpornej: *mniejsze zasiedlenie roslin *hamowanie żerowania, gorszy rozwój szkodnika

*mniejsze uszkodzenia rośl. odmi. Odp. w porównaniu z wrażliwą. Najczęściej porażają

rośl: Nicienie, Pajęczaki, Owady. Masowemu występowaniu szkodnika sprzyjają3 grupy

czynników: *Abiotyczne (zmiany temp., wilg., występow. Silnych wiatrów i różnic w

ukształtowaniu powierzchni) *Biotyczne(związane z wystepowaniem naturalnych

sprzymierzeńców szkodników. *Antropogeniczne(zwiazane z działaniem człowieka)

MECH. ODPORN. DZIALAJĄCE W ODMIANACH ROŚL. UPR.: Brak akceptacji(przy

składaniu jaj, żerowaniu, ukrywaniu się) Antybioza(szkodliwość

pokarmu) Tolerancja(zdolność roślin do regeneracji uszkodzeń) Brak akceptacji.

MECH. ODPORN. ROŚL. NA SZKODN. *Podatność: bodźce akceptacyjne, preferencje

pokarmowe; *Odporność: a)bierna: antyksenoza, antybioza; b)czynna: antybioza

indukowana, nadwrażliwość; c)tolerancja. Odporność bierna istnieje w roślinie niezależnie

od jej kontaktu ze szkodn. Odporność czynna: uaktywnia się podczas żerowania

szkodnika. MECHANIZMY ODPORNOSCI: (interakcja roślina szkodnik: *Brak

akceptacji(antyksenoza)-cechy anatomiczne, biochem. Rośliny odm. odpornej dzięki

którym są one nieatrakcyjne lub nieodpowiednie dla owadów(hamują żerowanie i

składanie jaj) *antybioza: niekorzystny wpływ odmiany odp. na cykl życiowy owada,

redukcja płodności, zmniejszenie rozm. ciała, przedłużenie rozw. larwalnego, większa

docsity.com

śmiertelność. *Tolerancja: duża zdolność do regeneracji i kompensacji uszkodzeń mimo

wysokiego poziomu popul. szkodn,

5 KLAS ODPORNOŚCI WG. PAINTERA: 1.Odmiany o całkowitej lub wysokiej odporności

chronią uprawę w wystarczającym stopniu. 2. Odmiany o umiarkowanym poz. Odporności

redukującym o 25-50% popul. szkodn.- uzupełnienie innych metod w programach

integrowanej ochr. rośl. Redukcja dawek insektycydów wpływa korzystnie na wady

pozyteczne. 3 Rozpoznanie roślin przez szkodnika: - reakcja na barwę (atrakcyjna dla

owadów- żółta), -rośnie w intensywności odbitego światła (fizyczne struktury liścia, włoski,

żywice, nalot woskowy),-związki chemiczne zawarte w roślinie (na powierzchni liścia

indykatory wskazujące na określony skład chemiczny, rośliny rozpoznawane przez owada

za pomocą węchu i smaku, metabolity wtórne decydują o zachowaniach żywieniowych

owadów

ATRAKTANTY-stymulatory pokarmowe, fagostymulatory (fagoincytanty) inicjują żer

wstępny szkodników, REPELENTY- toksyny pokarmowe, fagosupresanty- zapobiegają

żerowi, fagodeterenty – hamują rozpoczęty żer.

ROZPOZNANIE ROŚLIN PRZEZ SZKODNIKA: - lot inwazyjny (bodzce wizualne i

zapachowe), -odnalezienie owocu (bodzce dotykowe),- akceptacja podłoża (bodzce

mechaniczne), - penetracja miąższu (bodzce smakowe), -osiadanie.-penetracja nasion,-

żerowanie i składanie jaj.

ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA NICIENIE ma charakter antybiozy i tolerancji:- zapobieganie

wnikania nicieni do korzeni roślin. – ograniczenie poruszania się nicieni w tk. rośl. –spadek

płodności i liczebności populacji nicieni (współczynnik płodności 1 samicy.

Reakcja chryzantemy na węgorka chryzantemowa: -reakcja roślin odpornych: nicienie mogą wnikać do roślin, poruszać się w niej ale nie rozwijają się i nie rozmnażają w takim tempie, aby utrzymać swoją populacje na stałym poziomie. –reakcja roślin wrażliwych: nicienie mogą wnikać do roślin, poruszać się, rozmnażać oraz zwiększać swoją populację. Odporność roślin na mątwika korzeniowego:-larwa nie może wnikać do korzeni.- niewielka ilość larw może wnikać, ale rozwój ich jest całkiem zahamowany.- duża liczba larw może wnikać, ale rozwój ich jest ograniczony lub niemożliwy. Odporność roślin na nicieni: ANTYBIOZA: -uwidacznia się po wniknięciu larw nicieni do roślin, endoderma stanowi barierę, przed którą nicienie nie mogą przenikać do wiązek sito-naczyniowych, żerowanie ograniczone do warstwy korowej korzeni.-nadwrażliwość komórki rośl. Zamieranie fragm.roślin. nie wytwarzanie komórek olbrzymich, tworzenie miejscowych nekroz,

docsity.com

ograniczenie żerowania gatunków prowadzących osiadły tryb życia (Meloidigyne). TOLERANCJA: -liczebność populacji nicieni w odmianach

odpornych i wrażliwych jest taka sama. –płodność samic jest taka sama. – uszkodzenia spowodowane żerowaniem nicieni takie same, ale roślin odmian odpornych dają naturalne plony, podczas gdy rośl. Odmian wrażliwych giną (np. soja-mątwik korzeniowy). Odporność na roztocze: Odporność o char. ANTYBIOZY i TOLERANCJI. Rośliny uprawne które mają naturalną odporność na: SZPECIELE, RÓŻNOPAZURKOWCE, PRZĘDZIORKI to czarna porzeczka, pomidor, ziemniak, orzech ziemny, róża, truskawka, bawełna, jabłoń. Odporność o char. ANTYBIOZY: na przędziorka chmielowca u truskawki: wysoka zawartość N w kom. Liści zwiększa stopień ich uszkodzenia, zbyt mała zawartość związków azotowych hamują intensywność składania jaj. Odporność u ogórka- wysoka zawartość kukurbitacyny zmniejsza żerowanie. Odp. u jabłoni na przędziorka owocowca: budowa liścia, wielkość i gęstość włosków, liczba aparatów szparkowych, grubość kutikuli, sposób ułożenia kom. miękiszowych. Odporność o charak: BRAKU AKCEPTACJI: truskawka odporna na przędziorka chmielowca- zawartość substancji zapachowych wydzielana przez liście decyduje o wyborze przez szkodnika rośliny żywicielskiej, niższa zawartość działa jak atraktant, wyższa jak repelent. Stymulatory żerowania: proces żerowania:- nakłuwanie- wystąp. żerowania- permanentne żerowanie(sacharoza, fruktoza, witaminy, aminokwasy). Czynniki hamujące żerowanie to kw. fenolowe. Czynniki wpływające na zahamowanie i płodność przędziorka owocowca na rośl. żywicielską:- wpływ sezonu. –gat. Rośliny. –odmiana(skład chem) –położenie liści na pędzie(budowa anatomiczna liścia). Program hodowli odm. Odpornych na szkodniki: -zbadanie wzajemnych interakcji pomiedzy rośl,

szkodnikiem i środowiskiem. –identyfikacja czynników odpornościowych. – określenie stopnia odporności. W odpor. odm. Istnieje i odgrywa rolę 1 lub więcej czynników odporności: odp. monogeniczna, poligeniczna, złożona. Odporność musi iść w parze z innymi cechami użytkowymi danej odmiany.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument