Zadania spedytora - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

Zadania spedytora - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (34 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki przedstawiające zadania spedytora.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Zadania spedytora

- Spedytor zobowiązany jest wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym zleceniem. - Spedytor jest zobowiązany do odbioru przesyłki w przypadku gdy brakuje właściwych dokumentów. - Spedytor odbierając przesyłkę jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka dostarczona została w stanie nienaruszonym. - Spedytor nie ma obowiązku sprawdzać zgodność danych w zleceniu. To obowiązek klienta. - Spedytor może sam dokonać przewozu w tym przypadku ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. - Oferta spedytora i uzgodnienia dotyczące stawek i usług odnoszą się tylko do towarów określonych w zleceniu oraz zakładają typowe nie zakłócone warunki jej realizacji. - Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.- Umowę spedycji uważa się za otwartą w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia. - Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez zleceniodawcę bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w realizacji spedycji. - Spedytor jest zobowiązany wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym zleceniem. W przypadku konieczności podjęcia działań nie objętych zleceniem spedytor powinien kierować się dobrem towaru zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi przepisami prawa.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument