Metoda prądów oczkowych, zadanie - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Metoda prądów oczkowych, zadanie - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (71 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do metody prądów oczkowych; zadanie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zadanie 2 W obwodzie jak na rysunku obliczyć rozpływ prądów metodą prądów oczkowych

190+j100160+j160 j10

5 5

10

I’1 I’2

I’3 -j10j10

I1 I2

I3 I4 I5

I6      EIY 

  

  

  

   

  

   

  

 



0 100190 160160

1010101010 101010510 101010105

' 3

' 2

' 1

j j

I I I

jjjj jjjj jjjj

  

  

  

   

  

   

  

 

0 100190 160160

101010 10510 1010205

' 3

' 2

' 1

j j

I I I

jj jj jjj

Obliczamy wyznacznik główny macierzy:

1000225010002000500500100010001000250

101010)205(101010510101010101010105)205(

jjjjj jjjjjjjjjjjjjjWg





oraz wyznaczniki W1, W2, W3

50001500010000190001600016000100001900080008000 10)100190(10)160160(10100510 10)100190(1001010105)160160(

10100 105100190 1010160160

det1

jjjjj jjjjjj jjjjjj

j jj jjj

W

 



  

  

  

210008500)160160(1010)205(01010)100190(10 010101010)160160(10)100190()1205(

10010 1010019010 10160160205

det2

jjjjjjjj jjjjjjj

j jjj jjj

W

 

   

  

  

5,231610100)205(10)100190(105)160160( 1010)160160(10)100190(1005)205(

01010 100190510 16016010205

det3

jjjjjjj jjjjjjj

jj jj jjj

W

 

   

  

  

skąd wyliczamy prądy oczkowe I1’, I2’, I3’

33,474,4 6062500

5112501500033750 10002250 5000150001

1  

  

 jj

j j

W WI

g

39,662,6 6062500

2100047250850019125 10002250 2100085002'

2 j jj

j j

W WI

g

 

  



01,1106,2 6062500

23500517501600036000 10002250 23500160003'

3 j jj

j j

W WI

g

 

  



Prądy gałęziowe

01,1106,2

4,1756,4

34,158,6

06,236,11 39,662,6

33,474,4

' 36

' 3

' 25

' 3

' 14

' 2

' 13

' 22

' 11

jII jIII

jIII jIII

jII jII













komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument