Ustawa o finansach publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Ustawa o finansach publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (86 KB)
1 strona
512Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: ustawa o finansach publicznych; 4 rodzaje środków publicznych, rozchody.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ustawa o finansach publicznych wyróżnia 4 rodzaje środków publicznych: - dochody publiczne - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - przychody jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych zaliczanych do sektora

finansów publicznych a pochodzące z ich działalności (zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe, środki specjalne)

- przychody budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego finansowane :  sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych  prywatyzacja majątku skarbu państwa i majątku jednostek samorządu

terytorialnego  spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych  z otrzymanych pożyczek i kredytów

Te ostatnie związane są z operacjami długu publicznego skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Środki publiczne są przeznaczone na:

- wydatki publiczne - rozchody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Rozchody – finansowanie długu publicznego i pożyczkowo-bankowymi operacjami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego:

- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów - wykup papierów wartościowych - udzielone pożyczki przez budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument