Własna firma - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Własna firma - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (155 KB)
14 strona
271Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące procedury zakładania działalności gospodarczej; biznes plan i plan marketingowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 14
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument

Własna firma

SPIS TREŚCI:

WSTĘP ……………………………………………………………………..3

1. PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ….4

2. BIZNES PLAN I PLAN MARKETINGOWY….………………………...6

3. CELE I MISJA FIRMY……………………………………………………9

4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ…………………………………………………11

5. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….14

WSTĘP

Wielu z nas chciałoby spróbować swoich sił, zakładając własną firmę. Problem

polega na tym, że zwykle nie wiemy, czym ta firma miałaby się zajmować, co

mogłaby zaoferować na rynku. Najczęściej szukamy pomysłu na własną działalność

rozglądając się wokół i naśladując tych, którzy zaczęli wcześniej i odnieśli sukces.

Dlatego często obserwujemy, że w danej miejscowości jest kilka podobnych firm

:kilka podobnych sklepów, kilka podobnych zakładów fryzjerskich, kilka podobnych

warsztatów. Jeśli właścicielowi sklepu, warsztatu napraw samochodów lub sprzętu

AGD powodzi się dobrze, myślimy : „ Na handlu można zarobić. Na naprawach

można zarobić.” I właśnie, dlatego zakładamy kolejny sklep, kolejny warsztat naprawy

samochodów czy sprzętu AGD. I oferujemy kolejny podobny produkt. Trwa to zwykle

do czasu pierwszego bankructwa. Kiedy kolejny śmiałek zakładający podobną firmę w

podobnej branży popada w długi wtedy myślimy : „Na handlu już nie można zarobić.

Już się nie opłaca prowadzenie takiego warsztatu.”

Zwykle rozpoczynając działalność nie zastanawiamy się, jak odróżnić się od

konkurencji, zaproponować coś, czego ludzie potrzebują, a czego nie ma jeszcze na

rynku. Wybieramy łatwiejszy, wymagający mniejszego wysiłku sposób – proste

naśladownictwo. Taki sposób myślenia może nie doprowadzić nas do sukcesu.

Najczęściej ci, którzy wcześniej wystartowali zdobyli już pewną pozycję na rynku,

mają swoich klientów, zgromadzone środki na rozwijanie swojej działalności. My

dopiero startujemy w danej branży. Bardzo trudno będzie pokonać konkurencję, jeśli

będziemy tylko starali się naśladować ofertę tych, którzy już są i dają sobie radę na

rynku. Nasza szans tkwi w znalezieniu oryginalnego pomysłu. Powinniśmy starać się

zaproponować usługi, towary, które pod jakimś względem mogą lepiej zadowolić

wybraną grupę klientów, lepiej niż konkurencja.

Czasami oryginalność naszego pomysłu może być związana z tym, że oferujemy

usługi, towary, których do tej pory nie było na rynku, na którym zamierzamy działać.

Czasami te towary, usługi już są,, ale my mamy do zaproponowania inne, bardziej

dogodne dla klienta rozwiązania np. związane z tańszym lub bardziej dogodnym

sposobem docierania do klienta czy zaoferowaniem usług dodatkowych, które z jednej

strony zwiększą zadowolenie klientów, a nam przysporzą dodatkowych zysków.

1.PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ale aby móc podjąć własna działalność należy przejść wiele administracyjnych

procedur, które chciałabym po krotce przedstawić.

W świetle polskiego ustawodawstwa podejmowanie i prowadzenie działalności

gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z

zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 1 ustawy z

23.12.1988 r., Dz.U. Nr 41, poz. 324 z późn.zm.).

1. PODANIE O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(PO 31 GRUDNIA 2001 – WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW)

ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI:

-/ dane osobowe,

-/ przedmiot działalności gospodarczej

-/ miejsce wykonywania działalności

-/ data (przewidywana) rozpoczęcia działalności

-/ nazwa firmy

OKRES OCZEKIWANIA: Około 2 tygodni

KOSZY WPISU DO EWIDENCJI

INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH

2. PODANIE DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

CEL:

-/ wpis do Krajowego rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej

-/ przyznanie numeru identyfikacyjnego REGON

WYMAGANE DOKUMENTY:

-/ kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-/ dane osobowe, przedmiot działalności wg EKD

OKRES OCZEKIWANIA: Od 1 do 2 tygodni

KOSZT: bez opłat

3. ZAŁOŻENIE RACHUNKU BANKOWEGO (art. 13 Prawa działalności

gospodarczej)

WYMOGI FORMALNE:

-/ posiadanie numeru REGON

-/ wyrobiona pieczątka firmy

4. ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO

WYMOGI FORMALNE:

-/ zgłoszenie identyfikacyjne (wypełniony formularz PIT)

-/ kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-/ kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

-/ nazwa banku i numer konta firmy

UZYSKANIE NUMERU NIP

CZAS OCZEKIWANIA: około 4 tygodni

5. WYPEŁNIENIE FORMULARZY ZUS

-/ formularz ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń

-/ formularz ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

-/ złożenie wniosku o przyznanie legitymacji ubezpieczeniowej

OKRES OCZEKIWANIA: co najmniej 2 tygodnie

6. ZGŁOSZENIE LOKALU FIRMY W URZĘDZIE MIEJSKIM

CEL: OPŁACENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (Płatne od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności)

Podatek płaci się nawet w przypadku gdy mieszkanie jest jedynie miejscem

przechowywania dokumentów finansowych

Siedzibę firmy należy oznaczyć tablicą informacyjna wywieszona przed

lokalem (wymóg zagrożony karą grzywny – art. 65 Prawo działalności

gospodarczej) 1

1 Elżbieta Zalewska-Pięta, Vademecum absolwenta-czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą lub znaleźć

pierwsza prace, str.22

2. BIZNES PLAN I PLAN MARKETINGOWY

Współczesna gospodarka rządzi się odmiennymi zasadami niż kapitalizm opisywany

przez Marksa. Co prawda naczelna zasada maksymalizacji zysków nadal stanowi

podstawową siłę wprawiającą całą tę machinę w ruch, jednak zmieniły się czynniki

decydujące o sukcesie. Proces planowania składa się z kilku etapów. Jednym z nich

jest opracowanie biznes planu. Osiągniemy podstawowy cel, gdy zrealizujemy swój

biznes plan. Inna jest rola biznes planu w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa, a

inna w przypadku, gdy rozpoczynamy nową działalność. Trudno jednoznacznie

określić, gdzie ta rola jest większa. W przypadku istniejącej firmy biznes plan jest

kolejnym krokiem w rozwoju firmy, natomiast w przypadku nowej firmy jest on

pierwszym krokiem, który może umożliwić nam start. Tak, jak nie ma dwóch

jednakowych przedsiębiorstw, tak i nie

ma dwóch jednakowych biznes planów. Jednak niektóre elementy w biznes planie są

bardzo podobne w przypadku, gdy dotyczy to podobnych inwestycji. Niemniej należy

w każdym przypadku mieć na uwadze tę cechę biznes planu.

Biznes plan spełnia między innymi następujące funkcje:

stanowi narzędzie wspomagające przedsiębiorcę w rozwoju jego pomysłów

oraz projektów przedstawianych mu do realizacji,

stanowi podstawę do rozmów z wszelkiego rodzaju kontrahentami i

decydentami, takimi jak: wiodący akcjonariusze, banki, potencjalni

współinwestorzy, agencje finansowe państwowe i prywatne, fundusze

inwestycyjne. Tak więc umożliwia zdobycie dodatkowych środków

finansowych z zewnątrz,

stanowi spójną i logiczną strukturę zgodnie z którą biznes powinien się

rozwijać w ciągu kilku najbliższych lat,

dostarcza narzędzi do bieżącego monitorowania, dokonywania przeglądów i

korekt tak w okresie budowy, jak i w okresie eksploatacji

Przygotowanie satysfakcjonującego biznes planu jest zajęciem trudnym, ale

jednocześnie zasadniczym dla podjęcia decyzji inwestycyjnej. 2

Proces planowania umożliwia nam lepsze zrozumienie tego, co chcemy osiągnąć

poprzez realizację pomysłu inwestycyjnego oraz w jaki sposób i kiedy możemy

osiągnąć swój cel. Nawet w przypadku, gdy nie jest konieczne zewnętrzne

finansowanie inwestycji, biznes plan może odegrać decydującą rolę w uniknięciu

błędów lub rozpoznaniu ukrytych okazji związanych z inwestycją.

Dla wielu przedsiębiorców i inwestorów proces planowania (myślenie, dyskusja,

badanie i analizowanie) jest dużo bardziej użyteczne niż sam końcowy dokument w

postaci biznes planu. Jasno napisany i atrakcyjnie "opakowany" biznes plan ułatwi

nam zainteresowanie swoim opracowaniem współinwestora lub bank finansujący

projekty inwestycyjne. Dobrze przygotowany biznes plan dowodzi, że jesteśmy

ekspertem w branży i warto z nami prowadzić interesy.

Walka na gospodarczym polu bitwy, jest dziś przede wszystkim wojną wiedzy i idei.

O przetrwaniu decyduje technologia, pomysłowość i inspiracja. Potencjalnych źródeł

inspiracji jest wiele. Mogą nimi być: podpatrywanie konkurencji, inspiracja,

motywowanie do pracy twórczej pracowników, identyfikacja powiększającej się ilości

potrzeb klientów oraz ich kreowanie, ale również codzienna obserwacja życia.

Większość małych przedsiębiorców nie ma czasu na planowanie swojej działalności.

Pochłonięci bieżącym zarządzaniem, a często także wykonawstwem, porzucają

planowanie lub odkładają je na przyszłość skupiając się na rozwiązywaniu

codziennych problemów. Jeżeli w firmie powstaje biznes-plan, to najczęściej dopiero

wtedy, kiedy trzeba wziąć kredyt w banku lub znaleźć udziałowców do nowego

przedsięwzięcia. Planowanie jest jednak kluczem do sukcesu. Bez względu na to jak

bardzo jest nieformalne, zawsze przynosi korzyści, pozwala odkrywać słabe punkty, a

czasami wpadać na świetne pomysły. Planowanie strategiczne będzie polegało na

budowie strategii przedsiębiorstwa tzn. na formułowaniu celów i aspiracji, czyli

budowaniu misji firmy. 3

2 Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, Biznes plan, Poltext 2000, str. 60

3 Eric Tyson, Własna firma , Wydawnictwo RM 1999, str.27

Obecnie marketing decyduje o powodzeniu firmy na rynku. Jakość działań

marketingowych, z uwzględnieniem kilku innych czynników, określa stopień sukcesu

lub porażki firmy. Istotnym elementem skutecznego marketingu jest znajomość

upodobań, antypatii oraz oczekiwań potencjalnych klientów.

Identyfikując te elementy możemy opracować strategię marketingu, która pozwoli

rozwinąć i zaspokoić ich potrzeby.

Należy podzielić swoich potencjalnych klientów na grupy wiekowe, płeć, poziom

dochodu i wykształcenia oraz miejsce zamieszkania. Zaczynając od klientów, którzy

są najbardziej skłonni kupować nasze produkty lub usługi. W miarę rozszerzania

podstawowej grupy klientów będziemy modyfikowali biznes plan.

Plan marketingowy, stanowiący część biznes planu, i powinien odpowiadać na

następujące pytania:

a. Kim są nasi klienci?

b. W jaki sposób dajemy się poznać swoim klientom?

c. Opisz jak otrzymujesz zamówienie od klienta i w jaki sposób Ci klient płaci?

d. Czy nasz rynek rośnie, nie zmienia się czy maleje?

e. Określ granice rynku na pierwszy rok działalności

f. Jak utrzymasz lub zwiększysz swój udział w rynku?

g. Podaj planowaną wielkość sprzedaży na pierwszy rok działalności 4

Dobra znajomość klienta to jednak nie wszystko. Na rynku są również nasi

konkurenci. Walka konkurencyjna jest sposobem życia. Walczymy o pracę,

wykształcenie, zwycięstwo sportowe, większość aspektów naszego życia. Kraje

walczą o klientów na rynku międzynarodowym, podobnie jak poszczególni

przedsiębiorcy na lokalnych rynkach. Można rzec, że biznes to ogromna arena

walki, dlatego trzeba znać swoich konkurentów. Tworząc kartotekę każdemu z

konkurentów. Zbieramy ich materiały promocyjne oraz informacje o ich strategiach

cenowych. Okresowo przeglądamy zgromadzone dokumenty.

4 Eric Tyson, Własna firma , Wydawnictwo RM 1999, str. 53

Technika taka ułatwi nam zrozumienie konkurentów oraz tego jak prowadzą swoje

interesy. Przy opisie planu marketingowego niemogła bym pominąć strategii

cenowej. Strategia cenowa jest jedną z technik walki konkurencyjnej. Istnieje kilka

rodzajów strategii cenowych jak: strategia oparta na kosztach wytwarzania, strategia

cen konkurencyjnych, strategia cen poniżej lub powyżej konkurencji, ...

Śledząc ceny konkurentów możemy określić poziom własnych cen na rynku. Dobrze

zaplanowana strategia cenowa wraz z ciągłym śledzeniem relacji cen do

ponoszonych kosztów, mają istotny wpływ na sukces firmy.

3. CELE I MISJA FIRMY

Określenie celów ma kluczowe znaczenie dla skuteczności nowej firmy. Spełniają one

cztery podstawowe funkcje:

a. stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom

b. praktyka ustalania celów wpływa na dobre planowanie

c. mogą być żródłem motywacji dla pracowników

d. dają skuteczny mechanizm oceny i konoli

Przy formułowaniu celów analizujemy środowisko oraz samą firmę.

Analiza firmy

- zdolności produkcyjne

- potencjał kadrowy i zarządzania

- potencjał usługowy

- zasoby finansowe

- zródła zasilania

- innowacyjność

- sprawność organizacyjna

- kultura firmy i morale załogi

Analiza środowiska

- sytuacja w danej gałęzi przemysłu

- rynki zbytu

- rynki zaopatrzenia

- specyfikacja klientów

- rynki konkurencyjneprzyszłe

- zdolność konkurencji na rynku

- konkurenci - ich potencjał i umiejętności

- przewidywana wizja na rynku krajowym (potrzeby rynku)

- szanse na rynkach zagranicznych

Formułując misję fimy powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

W czym chcemy być

atrakcyjni?

Dla kogo chcemy być

atrakcyjni?

Na czym polega nasza

atrakcyjność

Co oferujemy? Co jest

naszą

specjalnością?

Komu to oferujemy?

Co jest u nas specyficzne,

uniwersalne?

Cechy skutecznej strategii:

• jasne stanowcze cele (zrozumiałe dla realizatorów tej strategii),

• utrzymywanie inicjatywy

• koncentracja

• elastyczność strategii (giętkość)

• spójne i zaangażowane przywództwo

• zaskoczenie (dobra strategia musi zaskakiwać konkurentów)

• zabezpieczenie strategii przed dostępem do niej konkurentów ( zabezpieczenie przed

wyjazdem gospodarzy) 5

5 Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 1997, srt.200

Firma może również realizować strategię, mimo, że jej nie zaplanowała (strategie

wyłaniające). Może mieć plan strategiczny, ale go nie realizować, skupiać się jedynie

na problemach bieżących.

Plan strategiczny musi być sporządzany razem z osobami, które będą go realizowały,

muszą być realne, dostosowane do sytuacji, w której znajduje się firma.

4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ale w dzisiejszych czasach, aby działać efektywnie nie wystarczy tylko sam plan i

próba jego wdrożenia trzeba jeszcze wykazać się przedsiębiorczością.

Przedsiębiorczość, to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej

i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa oraz

umożliwiającego osiąganie racjonalności gospodarowania oraz efektywności

ekonomicznej, która wyraża stopień osiąganej racjonalności. Motywem

przedsiębiorczości jest dążenie do uzyskania efektywności pozwalającej na bieżące

funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stwarzającej podstawy jego rozwoju. Gdyż wyższa

efektywność ekonomiczna stwarza możliwości obniżenia kosztów wytwarzania,

zwiększa wyniki produkcyjne i zysk, co z kolei umożliwia inwestowanie albo wzrost

indywidualnych wynagrodzeń Przedsiębiorcze działanie jest utożsamiane

bezpośrednio z osobą przedsiębiorcy. Ale jednak przedsiębiorczość to nie cecha

zarezerwowana tylko dla biznesmenów. To cecha każdego człowieka, gdyż ta cecha

między innymi jest atrybutem człowieczeństwa. Rzecz w tym czy ją wykorzystujemy i

rozwijamy, czy też zaniedbujemy myśląc o niej jak o gwiazdce z nieba.

Przedsiębiorczość to inaczej zaradność i elastyczne reagowanie na zachodzące zmiany

w otoczeniu. To czy na nie reagujesz aktywnie zależy między innymi od Twojego

poczucia kontroli wewnętrznej, które już znasz. Sprzedajemy nie siebie, lecz:

kwalifikacje, czas, energię. Towar to produkt przeznaczony do sprzedaży. Produktem

nie musi być jednak tylko przedmiot materialny, lecz może być także świadczenie

usługi. Specyficzną formą świadczenia usługi jest wykonywanie pracy w celach

zarobkowych.

Uściślając ten sposób rozumowania należy stwierdzić, że zatrudniający (np. zakład

pracy) płaci za "towar”, na który składają się:

- Kwalifikacje pracownika, czyli wiedza, umiejętności i predyspozycje osobiste

(im bardziej są one dopasowane do oczekiwań zakładu pracy tym cena jest

wyższa),

- Czas, jaki pracownik przeznacza na pracę (jest to uwzględniane zwłaszcza we

wszelkich stawkach godzinowych, dniówkach itp.),

- Energia wydatkowana w czasie pracy (im bardziej praca jest energochłonna tym

większa cena, jaką zakład musi zapłacić).

Dzisiejsza przedsiębiorczość niewiele ma wspólnego z dawną definicją

przedsiębiorczości. Nie polega już jedynie na samodzielności, na chęci

radzenia sobie w życiu, na zaspokajaniu ponadprzeciętnych aspiracji

finansowych. Nie sprowadza się do znalezienia niszy popytowej w rynku i

dostarczeniu stosownych towarów po cenie odpowiednio wyższej niż cena

zakupu. Dzisiaj też przedsiębiorczość kwitnie dzięki niszom, ale jest to

zupełnie inaczej pojmowana nisza. Ta nisza powstaje w umyśle przedsiębiorcy, on

wie, co umie i co chciałby zaoferować klientom, on im uświadamia czasem ledwo

przeczuwaną możliwość posiadania czegoś: dobra czy umiejętności.

Szansa przedsiębiorcy coraz rzadziej polega na istnieniu niezaspokojonej

potrzeby na rynku. Mało jest takich potrzeb, jeśli w ogóle jeszcze są. Szansa polega

na odpowiednim skonstruowaniu modelu biznesu, który ową

potrzebę zaspokaja. Dzisiejsza przedsiębiorczość polega bardziej na rozwijaniu

swojej osobowości i pogłębianiu wiedzy oraz na twórczym budowaniu modeli

działania niż na sprycie, wynajdowaniu luk na rynku, manipulowaniu

klientami i partnerami, wyciskaniu z pracowników większego wysiłku.

Polega to bardziej na zaufaniu między klientem a dostawcą. Produkt jest w dużej

mierze wspólnie definiowany, ale jednak w jakiejś części jest niewiadomą.

Klient musi mieć absolutną pewność, że został zrozumiany i że

zaproponowaliśmy mu najlepsze możliwe rozwiązanie jego problemów, a także, że

już po dostarczeniu rozwiązania nie zostawimy go z nim samego, lecz

stale będzie mógł na nas liczyć. 6

6 Mantiws, Frioson, Jak zostć miliarderem, KE. Liber 2000, str203

BIBLIOGRAFIA

1. Elżbieta Zalewska-Pięta, Vademecum absolwenta-czyli jak rozpocząć działalność

gospodarczą lub znaleźć pierwsza prace,

2. Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, Biznes plan, Poltext 2000

3. Eric Tyson, Własna firma, Wydawnictwo RM 1999

4. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 1997

5. Mantiws, Frioson, Jak zostć miliarderem, KE. Liber 2000

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument