Finanse publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Finanse publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (87 KB)
1 strona
614Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: widziane przez pryzmat skutków, jakie dla zachowań mikropodmiotów mają podatki i inne instrumenty fiskalne. Mikropodmioty musiały uwzględnić podatki i czynn...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Finanse publiczne – widziane przez pryzmat skutków, jakie dla zachowań mikropodmiotów mają podatki i inne instrumenty fiskalne. Mikropodmioty musiały uwzględnić podatki i czynniki zewnętrzne. Wykształcone stosunki społeczne, poddanie władz kontroli społeczeństwa. Zadania państwa traktowane były w określonym zakresie. Finanse publiczne mają charakter obiektywny. Państwo realizowało coraz więcej potrzeb, rozwój tego powoływał pytania:

- Wielkość i przyczyny nakładanych podatków - Sposób kierunków wykorzystania środków publicznych - Rodzaje instytucji finansowych w istniejącej gospodarce

Wpływ decyzji instytucji fiskalnych na poziom mikropodmiotów, zjawisk inflacyjnych, granic alokacji środków publicznych. Kryterium własności działalności gospodarczej i społecznej podzielimy na:

- Działalność prywatną - Działalność publiczną (sektor publiczny i prywatny)

Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Problemy wywoływane przez własność publiczną:

- Przyczyny powołania własności publicznych - Przedmiot własności publicznych - Jakie funkcje spełnia własność publiczna?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument