Historia mikrobiologii - Notatki - Mikrobiologia, Notatki'z Mikrobiologia
hannibal00
hannibal009 lipca 2013

Historia mikrobiologii - Notatki - Mikrobiologia, Notatki'z Mikrobiologia

RTF (54 KB)
4 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Mikrobiologia: notatki z zakresu mikrobiologii przedstawiające historię mikrobiologii.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.

Pobierz dokument

Historia mikrobiologii 1.)Pierwsze hipotezy a.Varro Marcus Terentius (116-126 p.n.e.) b.Columella Lucius Iunius Moderatus (ur. 30. r. n.e.) 2.)Okres przedpasteurowski do 1854r. a.Girolamo Fracastoro (1483-1553) b.Antoni van Leeuwenhook (1632-1723) c.Robert Hook (1665) d.Pierre Antonio Micheli (1679 1737) e.Otto Muller (1786) f.Christian Ehrenberg (1838) g.Schleiden i Schwam (1838-1839) Antoni van Leeuwenhook (1632-1723)w 1672 odkrył świat mikroorganizmów Twórca pierwszego mikroskopu (pow. 200-300x)Pierwsze rysunki drobnoustrojów z wody, śliny i odchodów. Robert Hook (1635-1703) 1665 odkrycie struktury tkanki i początek teorii komórkowej Ludwik Pasteur (1822-1895) Odkrywca dwóch form krystalicznych kwasu winowego Twórca podstaw mikrobiologii przemysłowej 1857-1868 badanie procesów fermentacyjnych Wprowadził metody wyjaławiania (pasteryzacja) Badania bakteriologiczne 1877 pierwszy wyizolował czyste hodowle drobnoustrojów i opracował podłoża płynne Prace z zakresu bakteriologii 1865 jedwabniki (eliminacja chorych jajeczek) 1870-1871 gronkowce Cholera kur Opracował i wprowadził metody szczepień ochronnych 1880 wyizolował drobnoustroje wywołujące chorobę Pierwsza próba wywołania reakcji immunologicznej (wstrzykiwanie ptakom jednomiesięcznych kultur bakterii cholery) Wąglikchoroba bydła i owiec(Bacillus anthracis) 1881- publiczny pokaz szczepienia na owcach Wścieklizna 6 czerwca 1885 szczepienie 9-letniego Josepha Meistera Instytut Pasteura w Paryżu (zdjęcia) (w 1888 otwarcie) Uczniowie Pasteura Roux szczepionka przeciw błonicy Yersin współodkrywca Bacillusa, prowadził badania nad dżumą, na jego cześć nazwano bakterię ją wywołującą Yersinia pestis

Calmette szczepionka przeciw gruźlicy Thullier badania nad cholerą Miecznikow immunologia Winogradski mikrobiologia gleby Bujwid, Danysz Robert Koch (1843-1919) Niemiecki lekarz, twórca nowoczesnej techniki mikrobiologicznej Wprowadził agar (podłoża stałe) do hodowli bakterii Opracował metody barwienia bakterii 1882 prątki gruźlicy 1883 przecinkowce cholery azjatyckiej Uczniowie Kocha Loeffler odkrywca maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae) Gaffsky odkrył pałeczkę duru brzusznego (Salmonella typhi) Behring badania nad toksyną błonicy Kitasato odkrywca laseczki tężca(Clostridium tetani) Shiga badania nad czerwonką (Shigella dysenteriae) Joseph Lister (1827-1912) 1860 potwierdził teorie przenoszenia chorób przez drobnoustroje 1867 wprowadził fenol do dezynfekcji ubrań chirurgicznych Dmitrij Iwanowski (1864-1920) 1892 wykrył czynnik zakaźny powodujący chorobę roślin tytoniu (wirus mozaiki tytoniowej) Ferdynand Cohn (1828 1898) Współpracownik Roberta Kocha 1872 odkrycie przetrwalników (Bacillus subtilis) 1885 medal Leeuvenhooka John Tyndall (1820 1893)Tyndalizacja trzykrotna pasteryzacja Efekt Tyndalla rozpraszanie światła przez koloid z wytworzeniem charakterystycznego stożka świetlnego Hans Christian Gram (1853-1938) 1884 Berlin metoda barwienia bakterii G(+) i G(-) ze względu na różnice w budowie ściany komórkowej Ilia Miecznikow (1845-1916) Twórca immunologii 1908 Nagroda Nobla (wspólnie z Paulem Ehrlichem za prace nad odpornością) Sergiusz Winogradski (1856-1953) Rozwój mikrobiologii ogólnej i rolnej(gleby) Wiązanie azotu przez bakterie glebowe 1889 - wprowadził podłoża selektywne (wybiórcze) Odkrycia Winogradskiego Stały się podstawą dla rozwoju mikrobiologii gleby 1893 odkrył bakterie z rodzaju Clostridium wiążące azot atmosferyczny

Wykrył i opisał chemoautotrofię u bakterii nitryfikacyjnych, siarkowych i żelazowych Badał procesy fotosyntezy u bakterii, wiązanie azotu cząsteczkowego Scharakteryzował rozkład w glebie wielocząsteczkowych związków organicznych Aleksander Fleming 1928 odkrycie penicyliny (1945 Nagroda Nobla) i początek ery antybiotyków 13.02.1929 wykład w Medicine Research Club Udział Polaków Leon Cieńkowski (1822-1887)metoda zwalczania wąglikaokreśla przyczynę (Leuconostoc mesenteroides) i sposób zapobiegania powstania żabiego skrzeku w cukrowniach Adam Prażmowski (1853 1920), mikrobiologia rolniczaopisuje bakterie brodawkowe (Rhizobium) i symbiotyczne wiązanie azotu atmosferycznegoizoluje bakterie z rodzaju Bacillus i Clostridium Jan Danysz (1860 1928)współpracownik L. Pasteura, odkrył bakterię paratyfusu mysiegowspółpracował z Marią Skłodowską Curie i jej mężem 1893 kierownik działu mikrobiologii w Instytucie Pasteura (ekspert od zwalczania szkodników) 1899 pomór bydła w Afryce Południowej Rosja szkodniki buraków cukrowych Portugalia szkodniki dębu korkowego Australia zwalczanie plagi dzikich królików Odo Bujwid (1857 1942) Pierwszy polski bakteriolog, pionier higieny i profilaktyki lecznictwauczeń Roberta Kocha i Ludwika Pasteurabadania żywności i wody, prekursor SSEzałożyciel pierwszego w Polsce instytutu zapobiegania wściekliźnie i stacji badania produktów spożywczych Ludwik Hirszfeld (1884 1954) Rudolf Weigel (1883 1954) Feliks Przesmycki (1892 1974) Tadeusz Chrząszcz (0 -1943) Kazimierz Bassalik (1879 1960) Bronisław Niklewski (1879 1961) Tadeusz MatuszewskiS i H. Krzemieniewscy Jadwiga Marszewska Ziemięcka (1891 1968) Wacław Dąbrowski (1879-1962) Eugeniusz Pijanowski (1906 1974) Jadwiga Jakubowska (1905 2001) prof. dr Jadwiga Jakubowska dr h.c. (1905-2001) Od 1929 r. pracownik Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej Oddział Czystych Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych

Od 1945 r. współpracownik prof. Dąbrowskiego w SGGW Od 1947 r. na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie Politechnice Łódzkiej w Katedrze Mikrobiologii TechnicznejUruchomiła krajową produkcję szczepionek czystych kultur mleczarskich Zapoczątkowała Kolekcję Szczepów Przemysłowych (obecnie ŁOCK 105) szczepy z przedwojennej kolekcji SGGW, z IHAR w Bydgoszczy, kolekcji węgierskiej, szczepy własne oraz zdeponowane (ok. 700) Wacław Dąbrowski (1879 1962) Pionier technologii i mikrobiologii żywności 1910 Pracowni Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej(Instytut) 1945 Katedra Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego SGGW Rektor SGGW 1922-1923 Eugeniusz Pijanowski (1906 1974) Twórca nauk o żywnościTwórca i I Dziekan Wydziału Technologii Żywności W czasie okupacji prowadzi wykłady i ćwiczenia w Liceum Rolniczym (kontynuacja dydaktyki SGGW) Od lutego 1945 bierze udział w odbudowie i reaktywowaniu działalności SGGW

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.

Pobierz dokument