Podmiotowość przedsiębiorstwa - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Podmiotowość przedsiębiorstwa - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (133 KB)
2 strony
846Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: podmiotowość przedsiębiorstwa; kryterium przestrzennego rozmieszczenia produkcji, kryterium asortymentowości produkcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Na czym polega podmiotowość przedsiębiorstwa?

Różne Kodeksy Prawa Handlowego różnie definiowały podmiotowość

przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach oznacza ono wyodrębnienie z

otoczenia. Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo jest jednostką prowadzącą

działalność gospodarczą o charakterze wytwórczym, budowlanym,

handlowym, lub usługowym, w celach zarobkowych, wyodrębnionym ze

swego otoczenia pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, obejmującą jeden zakład produkcyjny bądź większą ich ilość.

Trzeba umieć rozróżnić zakład produkcyjny od przedsiębiorstwa.

Osobowość prawną i ekonomiczną ma przedsiębiorstwo, natomiast zakład

jest częścią przedsiębiorstwa, który zostaje wyodrębniony na podstawie dwóch kryteriów:

1. kryterium przestrzennego rozmieszczenia produkcji,

2. kryterium asortymentowości produkcji.

Zgodnie z pierwszym kryterium dla części przedsiębiorstwa, która znajduje się pod innymi adresami (pod innymi adresami prowadzi się

działalność produkcyjną) ustawowo tworzy się osobny zakład ze swoim

kierownikiem.

Drugie kryterium polega na tym, że dla produkcji każdego odrębnego

asortymentu tworzy się odrębny zakład ze swoim kierownikiem. Zakład jest mniejszą jednostką od przedsiębiorstwa – nie posiada

osobowości prawnej, odrębności ekonomicznej i organizacyjnej. Posiada

zaś zadanie wykonania produkcji albo usługi prowadzonej w ramach

całego przedsiębiorstwa. W różnych ustawach, zwłaszcza przedwojennych, jak np. kodeks handlowy

z 1934 roku, wprowadzono pojęcia: kupiec i jednostka gospodarcza.

Ustawa z 1988 roku o działalności gospodarczej określa, że podmiotem

gospodarczym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z

przepisami prawa, jeśli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie

działalności gospodarczej. Z ustawy tej wynika też duża łatwość w

tworzeniu firmy, które polegało tylko na jej zarejestrowaniu. Nowa ustawa

z sierpnia 1997 roku wprowadza KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), który składa się z:

 Rejestru Przedsiębiorców,

 Rejestru Stowarzyszeń,

 Rejestru dłużników Niewypłacalnych. Nas interesuje podany wyżej Rejestr Przedsiębiorców.

Wśród przedsiębiorców znajdują się:

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 wszystkie spółki prawa handlowego,  spółdzielnie,

 wszystkie przedsiębiorstwa państwowe,

 jednostki badawczo-rozwojowe,

 przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący na terenie Rzeczpospolitej działalność gospodarczą,

 towarzystwa ubezpieczeń.

docsity.com

Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów prawa, podmiotowość

przedsiębiorstw polega na identyfikacji przedsiębiorstwa z przedsiębiorcą,

który jest podmiotem praw i obowiązków i podlega m.in. obowiązkowi

wpisu do KRS. Podmiotowość przedsiębiorcy może się ucieleśniać zarówno w

indywidualnym przedsiębiorcy (właścicielu), jak i w spółce kapitałowej, w

której występuje podział ról przedsiębiorcy między właścicielami –

udziałowcami i menedżerami zarządzającymi na podstawie kontraktów, o których mówiliśmy w teorii agencji.

Teoretycznie w każdym przedsiębiorstwie daje się wyróżnić 3 grupy

społeczne:

1. menadżerów, 2. pracowników,

3. właścicieli.

Czynnikiem najważniejszym, różnicującym cele przedsiębiorstwa jako

całości na skutek oddziaływania tych trzech grup społecznych jest typ własności środków produkcji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument