Internet w edukacji - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Internet w edukacji - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (111 KB)
18 strona
2Liczba pobrań
511Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu systemów i sieć dotyczące internetu używanego w edukacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 18
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument

Internet to sieć komputerowa o zasięgu globalnym łącząca ze sobą setki tysięcy małych i

dużych sieci lokalnych oraz pojedyncze komputery.

Jest to światowa sieć przez nikogo nie zarządzana, składającą się z setek serwerów i

mniejszych sieci. Ta gigantyczna pajęczyna służy przede wszystkim do wymiany wszelkich

danych i informacji. Ma również wiele innych zastosowań, między innymi w dydaktyce i

edukacji. W momencie tym możemy zadać sobie pytanie: jak można rozumieć pojęcie

„edukacja”? Jak wszyscy wiemy, obecnie dostępnych jest wiele definicji tego terminu. Lecz

definicja Wincentego Okonia jest najbardziej zrozumiała i najlepiej obrazuje nam istotę terminu

„edukacja”. Według niego, jest to ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie

ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie

ideałów i celów wychowawczych. Obecnie upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu

jako oznaczającego ogół procesów oświatowo – wychowawczych, obejmujących kształcenie i

wychowanie oraz szeroko pojmowaną oświatę. Jak wynika z definicji, edukacja nie jest czymś ustalonym odgórnie, narzuconym i jednakowym dla wszystkich. W różnych krajach pojmowana

jest inaczej, jest mniej lub bardziej nastawiona na wiedzę teoretyczną i odwrotnie, na praktyczną.

Dzisiaj Internet stał się siecią o zasięgu globalnym a edukacja wspierana komputerowo

jest już faktem. Szkoła bez pracowni komputerowej i Internetu uważana jest dziś za

nienowoczesną i niezdolną do dobrego przygotowania swoich uczniów do dalszego kształcenia

lub pracy zawodowej. Jest to w dużej mierze zgodne z prawdą, gdyż podstawowym zadaniem

szkoły jest przygotowanie do życia i funkcjonowania w określonych warunkach, a takim

warunkiem jest obecnie tworzące się nieustannie społeczeństwo informacyjne (społeczeństwo, w

którym istotną rolę pełnią media przekazujące informacje) Na szkole spoczywa więc podwójny

obowiązek: z jednej strony wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w

procesie przekazywania wiedzy, z drugiej zaś przygotowania uczniów do racjonalnego

korzystania z tych technologii. Proces ten realizowany jest w polskich szkołach w ramach

przedmiotu elementy informatyki, zastępowanej obecnie przez technologię informacyjną albo też

ścieżki edukacyjnej pod nazwą edukacja czytelnicza i medialna.

Faktem jest, że Internet oraz inne media są bardzo przydatnym narzędziem edukacyjnym-

są nowoczesne, łatwo i ogólnie dostępne, pomagają zaoszczędzić czas i ułatwiają pracę,

umożliwiają nam dostęp do ogromu rozmaitych informacji oraz nie tylko uczą, ale także

rozwijają zainteresowania, poszerzają horyzonty i budują wyobraźnię. Lecz jak ogólnie wiadomo

zawsze są dwie strony medalu i Internet jako pomoc w edukacji oprócz niekwestionowanych

zalet posiada również pewne istotne wady.

1. Początek Internetu w szkołach

W 1994 roku ruszył program podłączania szkół średnich do Internetu – „Internet dla Szkół”. Od 1997 roku przybyło w szkołach nowoczesnego sprzętu, programów i wyszkolonych

nauczycieli.

Internet przestał być nowością, a w 1998 roku wystartował program "Internet w każdej

gminie", którego inicjatorką była Grażyna Staniszewska - przewodnicząca sejmowej komisji

edukacji i animatorka programu "Interklasa" (zwanego wcześniej "Internet w każdej gminie").

Staniszewska nie poprzestała na tym. Hasło "Internet w każdej gminie" zmieniła na

"Internet w każdym gimnazjum".

Od kwietnia 2001 roku firma Intel przy wsparciu firmy Microsoft uruchomiła program

„Nauczanie ku Przyszłości” (Teach to the Future). Program jest już realizowany między innymi

w Niemczech, Francji i Anglii. Głównym założeniem tego projektu jest wielka promocja

wprowadzania technologii informacji i komunikacji do szeroko rozumianej praktyki szkolnej

oraz pokazanie odpowiednio dobranych, aktywnych metod nauczania. Program skierowany jest

do nauczycieli, którzy chcieliby wzbogacić swoje metody nauczania, uczyć lepiej i efektywniej

przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii komputerowych. Program ten zyskał

poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które w wystosowanym wraz z firmą Intel

liście intencyjnym uznało program jako formę doskonalenia i kształcenia nauczycieli, deklarując

wsparcie dla jego realizacji.

Jak więc widać wykorzystanie komputerów i Internetu w szkołach zyskało poparcie nie

tylko ogółu społeczeństwa ale także rządu. Pracownie w szkołach w bardzo krótkim okresie

czasu zaczęto wyposażać w niezbędny sprzęt, nauczyciele zostali poddani niezbędnemu przeszkoleniu oraz uznano, że komputery powinno się wykorzystywać na lekcjach każdego

przedmiotu. Poprzez umożliwienie korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w

uczeniu się i w rozwiązywaniu problemów, istnieje szansa na uzyskanie coraz lepszych efektów

edukacyjnych.

2. Znaczenie Internetu w szkole

Internet jest czymś więcej niż tylko grupą komputerów połączonych ze sobą za pomocą

linii telefonicznych. Najważniejszą jego cechą jest możliwość komunikowania się z dowolnym komputerem w obrębie sieci, pozwalająca pokonać fizyczną barierę odległości i umożliwiająca

ludziom kontakt.

Do najważniejszych usług oferowanych w sieci Internet należą:

• poczta elektroniczna

• przesyłanie plików

• World Wide Web

• grupy dyskusyjne

• wideokonferencje.

Internet jest nieocenioną pomocą szkolną, a jego możliwości multimedialne ułatwiają

naukę i umożliwiają skoncentrowanie się na danej dziedzinie, oszczędzając - w wielu

przypadkach czas swoim użytkownikom. Sieć to również niewyczerpane źródło najświeższych

informacji szczególnie przydatnych przy omawianiu zagadnień dotyczących aktualnych

wydarzeń na świecie.

Uczniowie nie powinni mieć problemów ze znalezieniem informacji na wyszukany przez

siebie temat. Mając swobodny dostęp do Internetu zaczynamy przyzwyczajać się do funkcji

przeglądarki oraz do zasad działania wyszukiwarek internetowych. Internet jest także jedyną

szansą dla osób, które z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na

przykład ze względu na zły stan zdrowia. Nauczanie na odległość (distance learning, distance

teaching, distance education) stało się bardzo popularne na całym świecie w dobie szybko

rozwijających się technik komputerowych i telekomunikacyjnych oraz Internetu. Wiele wysoko

rozwiniętych państw dostrzegło, że zastosowanie tych nowoczesnych technik znacznie

przyspiesza, udoskonala i zwiększa efektywność procesu nauczania i uczenia.

Dzięki ogromnemu rozwojowi metod i środków przetwarzania informacji realna stała się

możliwość przekazywania treści dydaktycznych na duże odległości. Korzystając z różnorodnych

sposobów wymiany informacji, od najprostszych (np. e-mail) aż po bardzo nowoczesne (np.

wideokonferencje), nauczyciel może prowadzić proces nauczania uczniów znajdujących się poza

tradycyjnym budynkiem szkolnym.

Internet w szkole stwarza nowe możliwości niemal dla wszystkich przedmiotów

szkolnych. W tym przypadku ocena przydatności tej nowej pomocy naukowej należy do

nauczyciela – jednym z jego zadań nad przygotowaniem lekcji jest decyzja o korzystaniu z

dostępnych pomocy. Nie zawsze oznacza to ułatwienie pracy, ale można sięgnąć po nią wtedy,

gdy inne metody są niewystarczające lub gorsze.

Istnieje także wiele zagadnień szkolnych, których wyjaśnienie nie jest możliwe bez użycia komputera. W przedmiotach humanistycznych i przyrodniczych poruszanie się wśród

olbrzymich zasobów informacji jest już dzisiaj niemożliwe bez pomocy baz danych w Internecie.

Wprowadzenie komputerów do poszczególnych przedmiotów daje szansę pogłębienia

możliwości prezentacji i zastąpienia nimi metod czysto werbalnego nauczania. Zwiększa to także

możliwości uaktywnienia uczniów. Wykorzystując komputer w nauczaniu, dzieci uczą się

formułowania problemu i analizowania możliwości uzyskania jego optymalnego rozwiązania.

Wypracowanie konkluzji wyrabia w uczniach nawyk myślenia twórczego i pojęciowego.

Realizuje się zatem cel procesu nauczania i uczenia się poprzez przyswajanie wiadomości,

umiejętności i wartości oraz monitoruje proces dydaktyczno-wychowawczy.

Dostęp do Sieci w szkołach to konieczność. Uczniowie, jak żadna inna grupa społeczna,

potrzebują nowoczesnych sposobów komunikacji, oswojenia z „high technology” i nowych

pomocy dydaktycznych, a Internet już dziś spełnia te kryteria.

1.. Internet jako źródło informacji

Internet w szkole stanowi przede wszystkim źródło szybko dostępnej informacji z bardzo

wielu dziedzin, potrzebnych uczniom w nauce i łatwo przyswajalnych, ponieważ podanych w

formule multimedialnej. Daje więc możliwości korzystania z technologii informacyjnej w

uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

1...1... Dydaktyczne strony WWW

Strony WWW- (ang. World Wide Web) określane są też mianem „światowej pajęczyny”.

Usługa ta została stworzona w 1990 r. i od tamtego czasu rozwija się bardzo dynamicznie.

Umożliwia ona czytanie tekstów (tzw. stron internetowych) znajdujących się na różnych

komputerach.

Poruszanie się po „światowej pajęczynie”, czyli oglądanie stron WWW umożliwiają nam

przeglądarki. Możemy je wykorzystać również do wyszukiwania i ściągania plików, połączenia

się z listą lub grupą dyskusyjną, a także wysłania i obejrzenia poczty, itd.

W sieci znajdują się miliony stron internetowych. Można znaleźć na nich każdą

informację. Jeżeli znany jest adres witryny, która nas interesuje należy uruchomić przeglądarkę

stron WWW czyli np. Internet Explorer, wpisać adres i poczekać na załadowanie się strony.

Pierwsze kroki w Internecie najlepiej zacząć od portali. Portal jest to taka witryna, na

której znajdziemy najnowsze informacje i wiadomości. Większość portali oferuje również takie

działy jak: Sport, Motoryzacja, Komputery, Gry, Pogoda, Program TV, Muzyka, Rozrywka,

Turystyka czy Encyklopedia. Wszystkie informacje są bardzo często aktualizowane więc każdy

może znaleźć coś dla siebie. W portalach znajdują się również wyszukiwarki i katalogi.

Większość portali oferuje również takie usługi jak bezpłatne konto pocztowe czy miejsce na

własną stronę.

Jeśli jednak poszukiwane są konkretne informacje, a adres strony, na której możemy je

znaleźć jest nieznany, to można do wyboru:

- poszukiwać strony przez wyszukiwarkę,

- próbować znaleźć odpowiednią witrynę korzystając z katalogu.

Aby znaleźć stronę przez wyszukiwarkę należy połączyć się z którąś z nich i w

odpowiednie pole wpisać słowo lub słowa kluczowe. Jeżeli szukane są bardziej konkretne

informacje, to wpisuje się do wyszukiwarki kilka słów lub wyrażenie, które w tym wypadku

należy wziąć w cudzysłów. Jeżeli takie wyszukiwanie nie wystarcza można skorzystać z opcji

wyszukiwania zaawansowanego, które oferowane jest przez większość wyszukiwarek. Niestety

korzystając nawet z najlepszych wyszukiwarek nie uniknie się: odnośników do nieistniejących

stron, powtarzających się wyników czy łączy do stron nie związanych z tematem poszukiwań.

Aby temu zapobiec można skorzystać z katalogów. W dobrym katalogu znajdzie się

zdecydowanie mniej stron niż by znalazła wyszukiwarka, ale za to będą to sensowne strony,

dobrze opisane, z aktualnymi adresami.

Tak więc można zaryzykować stwierdzenie, że strony WWW są gigantyczną kopalnią

wiedzy, zawierającą wszelkie informacje. Trzeba tylko umieć wyszukać te odpowiednie. I w tym

m.in. leży rola nauczyciela, o czym powiem w dalszej części mojej pracy.

1...2... Komunikacja multimedialna

Sieć pozwala także na tanią i błyskawiczną komunikację i świadomość uczestnictwa w

globalnym przekazie informacji. Dzięki temu uczniowie mogą pracować w międzynarodowych

grupach, nawiązują znajomości, doskonalą swoje umiejętności językowe poprzez korespondencję

z kolegami z zagranicy, poznają doświadczenia i kulturę rówieśników z zagranicy oraz nabierają

nawyków właściwych społeczeństwu informacyjnemu, które już zaczyna się tworzyć.

1...3... Inne użyteczne usługi

Należy tutaj na pewno wspomnieć o poczcie elektronicznej, tzw. e-mail. Umożliwia ona

przesyłanie informacji (listów) w postaci elektronicznej między użytkownikami sieci.

Dodatkowo do listów można dołączać zdjęcia, muzykę, a nawet krótkie filmy. Za pomocą

programów pocztowych można prowadzić zwykłą korespondencję, łączyć się z grupami i listami

dyskusyjnymi. Dodatkowo programy pocztowe pozwalają na przesyłanie plików (w tym niestety

również wirusów).

Usługą ta umożliwiającą przesyłanie poczty nie do indywidualnej osoby, ale do całej

grupy użytkowników zainteresowanych danym zagadnieniem jest grupa dyskusyjna. Daje to

możliwość prowadzenia otwartej dyskusji na dany temat. W ramach grup dyskusyjnych możemy

zwrócić się do innych internautów o pomoc w rozwiązaniu nurtujących nas problemów.

Uczniowie mają różne zainteresowania. Jeżeli dodatkowo lubią rozmawiać i dużo czytać,

to na pewno chętnie zapiszą się do jednej z grup dyskusyjnych, a ponieważ w Internecie jest ich

kilkadziesiąt tysięcy więc z pewnością każdy znajdzie ciekawy dla siebie temat.

3. Internet w edukacji a rola nauczyciela

Dla nauczycieli Internet w szkole oznacza przede wszystkim rzetelną i szybką informację docierającą do stosunkowo największej liczby placówek oświatowych. Istotna jest również jego

przydatność jako środka dydaktycznego i źródła pomysłów na ciekawe, bogate lekcje.

W powszechnym mniemaniu komputer jako inteligentna maszyna zastępuje człowieka w

wykonywaniu różnych czynności, redukując tym samym nakład pracy ludzkiej. Niewątpliwie

komputer ułatwia wykonywanie wielu zadań, zwłaszcza o charakterze algorytmicznym i

rutynowym, nie zwalnia jednakże z prac koncepcyjnych, a z takimi powinniśmy mieć do

czynienia w dobrze realizowanym procesie edukacyjnym. Czasochłonne jest przygotowywanie

materiałów edukacyjnych, np. prezentacji w PowerPoincie. Bardzo bogate możliwości

komputera oznaczają dla nauczyciela konieczność nieustannego dokształcania się, poszukiwania

oprogramowania i zapoznawania się z nim, poszukiwania i weryfikowania adresów

internetowych itd. Ponadto nauczyciel, który zaskakiwany jest wielością nowych sytuacji, musi

się nauczyć właściwie na nie reagować. Tak więc dla dobrego, zaangażowanego nauczyciela

wprowadzenie do procesu edukacyjnego komputera oznacza znaczne zwiększenie nakładu pracy,

zarówno koncepcyjnej, jak i tej o charakterze narzędziowym. Warto też wspomnieć i o tym, że

bardzo często nauczyciel musi pokonać rozmaite trudności o charakterze organizacyjnym,

związane z dostępem do sprzętu, jego zainstalowaniem, przyniesieniem ekranu itp. Obala to

jakże powszechny mit, że zastosowanie komputera w procesie edukacji zmniejsza nakład pracy

nauczyciela!

W edukacji wspieranej komputerowo rola nauczyciela ulega głębokiej przemianie, nie

oznacza to jednak utraty roli przewodniej. Niezbędne staje się kształtowanie nowych kompetencji nauczyciela. Nauczyciel, który dawno już utracił monopol na przekazywanie

wiedzy, staje się tu inspiratorem i naukowym opiekunem ucznia. Występuje on w roli

inteligentnego medium, będąc przewodnikiem ucznia po coraz bardziej skomplikowanych, często

hipermedialnych, strukturach informacyjnych. Poprzez fizyczną bliskość i emocjonalne więzi

nauczyciel uwiarygodnia anonimową informację internetową i pozytywnie motywuje do

poszukiwania informacji ważnych. Pomaga w procesie interioryzacji, tj. zamiany informacji w

wiedzę. Organizuje także racjonalną i dyskretną ochronę ucznia przed zagrożeniami ze strony

mediów i technologii informacyjnych. Jest to konieczne, gdyż uczeń nie dysponuje odpowiednią

dojrzałością informacyjną, pozwalającą na dokonywanie w pełni trafnych wyborów.

W kontekście rozmaitych zagrożeń, wynikających m.in. z coraz powszechniejszego

udziału Internetu i multimediów w kształceniu, rola nauczyciela będzie wzrastać

4. Internet w edukacji pozaszkolnej

Jak wszyscy doskonale wiemy, edukacja nie ogranicza się jedynie do zajęć lekcyjnych.

Równie ważna jest nasza nauka poza murami szkoły. W tej pozaszkolnej przestrzeni życia dzieci

i młodzieży tkwi wielki potencjał edukacyjny, który w znacznym stopniu kształtuje postawy i

poglądy młodej generacji, ich doświadczenia i świadomość, wpływa na ich orientację życiową,

wybór wartości. I tu dziecko ma możliwość poznawania nowych faktów, zjawisk dotyczących

różnych dziedzin życia społecznego, nauki, kultury, techniki. Właśnie takie możliwości w

edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży dają media, które niewątpliwie wspomagają edukację.

Media tworzą warunki do istnienia szerokiego środowiska edukacyjnego, które jest odczuwalne i

ukazuje, że uczyć można się w szkole i w szeroko pojętej pozaszkolnej przestrzeni życia,

bowiem współczesne wychowanie jest rezultatem procesów zachodzących w społeczeństwie.\

Spośród wszystkich ofert edukacyjnych instytucji pozaszkolnych, środki masowego

przekazu, czyli media cieszą się największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Oczywiście najbardziej popularnym środkiem masowego przekazu stał się obecnie komputer i

Internet, który wyparł telewizję na drugi plan. Nikogo już nie dziwi coraz powszechniejsze

wykorzystywanie komputerów praktycznie w każdej dziedzinie życia, dlatego dobrze, że dzieci i

młodzież ucząca się mają dostęp do tego typu środków i chętnie uczą się i korzystają z nich, gdyż

to w przyszłości sprawi, że będzie im łatwiej znaleźć pracę. Komputer i Internet nie są jednak prostym w obsłudze, wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji środkiem. Trzeba bowiem przede

wszystkim nabyć umiejętność kształcenia się za pomocą komputera i Internetu i przenieść

główny ciężar z pamięciowego przyswajania wiedzy, jaki nabywa się zazwyczaj w szkole na

umiejętność wyszukiwania i analizy informacji. Takie podejście wymaga otwartości i myślenia

twórczego.

Dzieci już od najmłodszych lat mają styczność z komputerem a tym samym z klawiaturą,

na której szybko uczą się pisać. Niekoniecznie szukają one informacji, często pierwszą rzeczą,

jaką robią za pomocą komputera jest rysowanie czy pisanie, a przy tym także zabawa. Wiele

dzieci mających w domu komputer, gra w różnego rodzaju gry edukacyjne, które wymagają

myślenia, logiki i strategii. Oczywiście ważną rzeczą w tego typu sytuacjach jest kontrola,

zainteresowanie i nadzór rodziców, którzy powinni zawsze wiedzieć, co robi i w co gra ich

dziecko.

Niektóre doraźne wpływy w wyszukiwaniu informacji w Internecie, pozostawiają

trwalszy ślad w osobowości dzieci i młodzieży aniżeli niektóre zajęcia szkolne. Dzieje się tak

dlatego, że osoby te wyszukują dane informacje samodzielnie i bez przymusu tzn. z własnej,

nieprzymuszonej woli, dla siebie. Co więcej dzieci i młodzież mogą wspólnie ze znajomymi dzielić się i wymieniać informacjami, jakie znaleźli i zdobyli. Niektóre programy komputerowe

jak również telewizyjne oraz strony internetowe, swoją atrakcyjnością oraz aktualnością wiedzy

i informacji prowokują ich uczestników do wyboru różnorodnych form pracy i treści

kształcących. Wiele programów i stron WWW., oprócz dostarczania licznych interesujących

informacji, uczy lub też utwierdza dzieci i młodzież w przekonaniu, że istnieje kilka sposobów

rozumienia rzeczy lub zjawisk, w przeciwieństwie do szkoły, która preferuje zwykle jeden

sposób rozumienia wiedzy. Bogata i urozmaicona oferta edukacyjna umożliwia jednostkom lub

też grupom wybór programów stosownie do pożądanych i odczuwalnych potrzeb i

zainteresowań. Wnosi także wiele wartości obiektywnych, które rozszerzają i wzbogacają

kulturowo i oświatowo środowisko życia, co w konsekwencji umożliwia współdziałanie i

zrozumienie.

Internet, poza tym, że jest niewyobrażalną „skrzynką” wiedzy, w której można niemal

wszystko znaleźć, daje również możliwości komunikowania się, kontaktów z drugą osobą jak

również z kilkoma jednocześnie oraz stwarza możliwość edukacji na odległość. Dzieci i

młodzież mają możliwość zawierania znajomości przez Internet, uczestnictwa w forach

internetowych oraz w przesyłaniu listów, czyli tzw. e-maili. Oprócz tego Internet służy też jako

swojego rodzaju rozrywka i to nie tylko dlatego, że można za jego pośrednictwem, np. słuchać

muzyki, ale również dlatego, że osoby z niego korzystające w celu znalezienia informacji na

jakiś temat, uważają to za rozrywkę i możliwość porównania wcześniejszych wiadomości na

dany temat.

Dzięki komputerom i ich programom, dzieci i młodzież mają także możliwość korzystania i

robienia kursów multimedialnych języków obcych, które są ogólnie dostępne na rynku.

Można więc zauważyć, iż te dwie formy edukacji- szkolnej i pozaszkolnej nie różnią się

od siebie w wielkim stopniu. Wykorzystane są te same sposoby, metody i techniki lecz różni je

jedna, ale za to bardzo znacząca sprawa, a mianowicie to, że w edukacji pozaszkolnej dzieci i

młodzież uczą się z własnej woli i inicjatywy co niezaprzeczalnie wspomaga proces

przyswajania wiedzy, a także w ten sposób mogą łączyć naukę z zabawą i nie traktują nauki jak

zła koniecznego.

5. Negatywne skutki wykorzystania Internetu w edukacji.

Nie ulega wątpliwości, że Internet jest bardzo pomocny i przydatny w edukacji

odbywającej się w szkole jak i poza nią, jednak ma swoje wady i dlatego należy z niego

korzystać z rozsądkiem i umiarem. O zagrożeniach można mówić wtedy, gdy zajęcia i czynności

wykonywane przez dzieci i młodzież poza szkołą wywołują potencjalne lub rzeczywiste ujemne,

niekorzystne zmiany w rozwoju i edukacji dziecka oraz w życiu jego rodziny. Przede wszystkim istnieje ogromne niebezpieczeństwo i możliwość uzależnienia się od Internetu. Dzieci i młodzież

godzinami przesiadująca przed ekranem monitora, może uzależnić się od niego, co w

konsekwencji doprowadzi między innymi do tego, że pierwszą rzeczą, jaką będzie robiła wstając

po nocy, czy wracając ze szkoły, to właśnie włączenie szklanego ekranu. Taka osoba będzie

zapominała o podstawowych i niezbędnych czynnościach, jakie powinna wykonywać na co

dzień, nie będzie też w stanie normalnie funkcjonować. Innym zagrożeniem płynącym z

nieumiejętnego lub też niewłaściwego korzystania z Internetu jest ogólna demoralizacja dzieci i

młodzieży. To właśnie środki społecznego przekazu, filmy, niewłaściwe gry komputerowe

przybliżają odbiorcom ten kolorowy, beztroski i syty, a równocześnie okrutny, pełen gwałtu i

przemocy świat, który jest w zasięgu ręki, przedzielony od odbiorcy tylko monitorem. A na tym

ekranie (oprócz scen wartościowych) jest coraz więcej seksu, przemocy, agresji i swobody, coraz

więcej ociekających krwią filmów, coraz więcej brutalnych i jednocześnie „kosmicznie

ogłupiających” scen. Internet wykorzystywany nieracjonalnie ogranicza czas na zajęcia

hobbistyczne. Powoduje także to, że inne środki masowego przekazu jak: książka, czasopisma,

gazety, radio, kino schodzą na plan dalszy lub są całkowicie wyeliminowane. Internet ogranicza

także wyobraźnię dziecka, powoduje zubożenie słownictwa wśród dzieci i młodzieży oraz

utrwalają fotograficzne, nie zawsze rzeczywiste postrzeganie świata. Media te wywołują także

negatywne wpływy treści przekazu na sferę poznawczą dzieci jak również młodzieży. Powodują

u nich natłok informacji, bezkrytycznie przyjmowany fałszywy obraz świata, niezrozumienie

przekazów.

5.1.. Zagrożenia zdrowotne.

Należy tutaj również wspomnieć o negatywnych skutkach zdrowotnych korzystania z Internetu nawet jeśli odbywa się ono tylko w celach edukacyjnych. Zbyt długie przesiadywanie

bowiem przed ekranem powoduje przede wszystkim psucie się wzroku. Ograniczanie czasu na

zabawy i gry ruchowe, wpływa ujemnie na układ kostny, a co za tym idzie wady postawy,

nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego (zapadnięta klatka piersiowa, zaokrąglone plecy,

zwiotczałe mięśnie, obniżenie sprawności fizycznej, skoliozy, zmniejszenie się masy mięśni,

otyłość, zaburzenia przemiany materii-wysoki cholesterol). Wraz z rozwojem mediów pojawił się

wzrost schorzeń alergicznych, gdyż te media nadmiernie przeciążają narządy zmysłów.

5.2.. Mity krążące w społeczeństwie

Oprócz powyższych negatywnych stron edukacji komputerowej w naszym

społeczeństwie utworzyło się wiele mitów. Najważniejsze z nich chciałabym w mojej pracy

obalić.

Komputery i Internet to znakomite narzędzia do wyrównywania szans edukacyjnych

młodzieży

Tym hasłem bardzo często posługują się zagorzali zwolennicy Internetu i technologii

kształcenia wykorzystujących możliwości, jakie oferuje Sieć. Trudno jest mówić o

wyrównywaniu szans edukacyjnych przy pomocy narzędzia, do którego dostęp jest nadal dość

elitarny. Współczesny świat coraz silniej polaryzuje się na podłączonych i niepodłączonych. Przewiduje się nowe, przebiegające w poprzek tradycyjnych struktur podziały społeczne,

obejmujące na jednym biegunie tzw. kognitariat, zwany też multimedialną arystokracją, a na

przeciwległym tzw. information underclass, tj. telewizyjny proletariat. Przedstawiciele tej

pierwszej grupy znakomicie posługują się technikami komputerowymi, mają nieograniczony

dostęp do Internetu i innych mediów, mają też wpływ na informacje, jakie za pośrednictwem

tych mediów są emitowane. Reprezentanci drugiej grupy nie posiadają umiejętności korzystania

z najnowszych technologii. Dla nich jedynym źródłem bieżącej informacji są środki masowego

przekazu, głównie telewizja.

Amerykańscy naukowcy wprowadzili do literatury nowy termin digital gap cyfrowa

rozpadlina, która oddziela te dwie kategorie społeczne . Zjawisko to może być bardzo

niebezpieczne z punktu widzenia potencjalnych objawów społecznego niezadowolenia. Jako

główne przyczyny powstawania owej cyfrowej rozpadliny wymienia się różnice dotyczące

zamożności, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania poszczególnych grup społecznych.

Mimo więc wielu nowych możliwości, jakie oferuje komputer i globalna sieć, trudno jest

uznać, że narzędzia te pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych, gdyż przyczyny

powstawania nierówności w tym zakresie mają inne, bardzo złożone i często egzystencjalne

podłoże.

Następna poruszona przeze mnie kwestia to przekonanie, że Internet jest

nieograniczonym źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w edukacji. Ten mit jest bardzo

rozpowszechniony, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców. Tymczasem, jak

bardzo trafnie zauważa jeden z największych współczesnych autorytetów w dziedzinie przemian

cywilizacyjnych amerykański ekonomista Peter F. Drucker mądrość i wiedza nie zamieszkują w książkach, programach komputerowych czy w Internecie. Tam są jedynie informacje. Mądrość i

wiedza są zawsze ucieleśnione w człowieku, są zdobywane przez uczącą się osobę i przez nią

wykorzystywane. Trzeba zatem z całym naciskiem podkreślić, że w Internecie są tylko

informacje. Współcześnie bardzo często jednak utożsamiamy informacje z wiedzą

INFORMACJA > WIEDZA > MĄDROŚĆ

Ten symboliczny zapis oznacza, że wiedza to znacznie więcej niż informacja, mądrość

zaś jest pojęciem nadrzędnym wobec wiedzy. Informacja stanowi niezbędny budulec dla wiedzy

Informacja zostaje przekształcona w wiedzę w wyniku procesu interioryzacji, a więc budowania

odpowiednich struktur w umyśle uczącej się osoby.

W związku z częstym utożsamianym informacji z wiedzą jednym z podstawowych

zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu i multimediów w edukacji jest elektroniczny

encyklopedyzm. Zarówno bowiem multimedia, jak i przede wszystkim Internet, oferują dostęp

do olbrzymich zbiorów informacyjnych, co niejednokrotnie prowadzi do zaniedbywania tego, co

w dydaktyce najistotniejsze: refleksyjnego przekształcania wyselekcjonowanych informacji w

wiedzę, a w dalszej konsekwencji w mądrość.

Wielu z nas uważa, że edukacja na odległość może w pełni zastąpić tradycyjną szkołę.

Otóż, istotą dobrej szkoły i dobrej dydaktyki jest cytując słowa J. S. Brunera bezpośredni dialog

nauczyciela z uczniami. Edukacja na odległość całkowicie gubi, i tak już zanikającą, relację

mistrz uczeń, a tylko ona może zapewnić kształcenie zorientowane na mądrość, kształcenie

respektujące podstawowe wartości, wreszcie kształcenie, w którym jest czas i miejsce na aspekty

wychowawcze. Głównymi przesłankami coraz szerszego wdrażania edukacji na odległość są

względy ekonomiczne. Prawdziwie dobra edukacja powinna jednak dążyć do pełnego rozwoju osobowości wychowanków.

I w końcu dochodzimy do kwestii komputera jako najlepszego prezentu dla dziecka.

Wielu rodziców uważa, że przyspiesza on i ułatwia jego rozwój intelektualny, pomagając w

osiąganiu sukcesów w nauce. Słusznie traktowany jako narzędzie intelektualne, kupowany jest

w dobrej intencji przyspieszenia intelektualnego rozwoju dziecka. Niestety, bardzo rzadko te

szlachetne życzenia przekształcają się w równie dobrą praktyczną ich realizację. Nie dysponujące

tzw. dojrzałością informacyjną dziecko nie potrafi właściwie wykorzystać bogatych możliwości

komputera. Kontakt z nim najczęściej ogranicza się do gier komputerowych, bynajmniej nie o

dydaktycznym charakterze. Komputer, pochłaniając młodemu człowiekowi dużo czasu, może

stać się przyczyną zaniedbań w nauce innych przedmiotów i rozwoju fizycznym. Należy

pamiętać, że dziecko potrzebuje rozwoju holistycznego, tj. harmonijnego wszystkich trzech sfer

osobowości: intelektualnej, fizycznej i duchowej (emocjonalnej). Nieracjonalnie używany

komputer tę równowagę narusza. Ponadto, wkraczając w relacje dziecka z dorosłymi, powoduje

osłabienie więzi i jest pośrednią przyczyną zaniedbań wychowawczych.

Podsumowując mogę stwierdzić, że Internet w edukacji jest dziś niezbędnym narzędziem.

Jego niepodważalne zalety nie pozwalają mi wyciągnąć żadnego innego wniosku. Oczywiście

biorąc pod uwagę przedstawione przeze mnie wady, wizerunek Sieci w jakimś stopniu ulega

pogorszeniu, lecz jest to stopień niewielki, niewspółmierny do korzyści płynących z

zastosowania technik komputerowych w procesie edukacji. Bo czy ktokolwiek z nas mógłby

sobie w tym momencie wyobrazić, że komputery i Internet znikają ze szkół i z naszych domów?

Jakbyśmy sobie wtedy radzili? Lub jakby sobie radziły nasze dzieci? Czy możemy zaryzykować

stwierdzenie, że Internet stał się niezbędną pomocą w naszym życiu? Sądzę, że tak. Nasza

swego rodzaju bezradność związana z uzależnieniem od dostępu do sieci internetowej potwierdza

jeszcze jej konieczną obecność w procesie szkolenia. Oczywiście nie można przedstawiać jej w

samych superlatywach gdyż może ona być równie niebezpieczna jak i przydatna. Aby

prawidłowo wykorzystać potencjał edukacyjny i możliwości jakie udostępnia nam Internet

musimy najpierw nauczyć się z niego korzystać. Świadomie i odpowiedzialnie. Musimy nauczyć tego również młodych ludzi, którzy niejednokrotnie użytkują Sieć w sposób nieodpowiedni lub

nieprawidłowy. Rola nauczycieli i rodziców polega na tym aby ich podopieczni i oni sami

nauczyli się posługiwać tym wielofunkcyjnym narzędziem w sposób, który przyniesie im jak

najwięcej korzyści, przyjemności i niejednokrotnie radości. Nie możemy również traktować

Internetu jak nieomylnego medium, musimy potrafić selekcjonować uzyskane w nim informacje

i na ich podstawie wyciągać wnioski, uzyskiwać niezbędną wiedzę. Nie możemy się wysługiwać

tą ogromną bazą danych- mamy z niej tylko korzystać, czerpać z tego źródła i dzięki niemu w

sposób rozsądny ułatwiać sobie pracę czy też zaoszczędzać czas.

Musimy być świadomi, że Internet, czy też korzystanie z niego nie niesie za sobą

wyłącznie korzyści. I nie mówię tutaj tylko o możliwości niepoprawności danych uzyskanych w

Sieci ale o tym co powinno być dla nas najważniejsze- o zdrowiu. Psychicznym i fizycznym.

Wady postawy, wzroku, uzależnienia a także zaburzenia psychiczne to największe zagrożenia.

Nie wspominając już o pornografii, przemocy czy też pedofilii. Warto mieć to wszystko na

uwadze zasiadając przed ekranem monitora gdyż rozsądek i ostrożność w stosunku do

korzystania z Internetu może uchronić nas i naszych bliskich przed wieloma nieszczęściami i

problemami.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak wielką

bronią w naszych rękach jest Internet. Jak bardzo może ona nam pomóc, ułatwić życie i przede

wszystkim naukę. Jest wiele możliwości zastosowania Internetu w edukacji, musimy je tylko

maksymalnie wykorzystać! Dzięki niemu możemy się uczyć bez wychodzenia z domu, wtedy

kiedy mamy na to czas i ochotę, możemy to robić wtedy gdy z powodu różnych przyczyn nie

możemy dotrzeć do szkoły czy też na zajęcia, korzystać z różnych kursów, zbiorów książek i

informacji, uzyskać pomoc od innych użytkowników sieci i specjalistów, rozszerzać swoje

zainteresowania, poznawać Świat, oglądać miejsca których nigdy nie zobaczymy na żywo!

Brzmi wspaniale, prawda? Więc korzystajmy z tego na tyle, na ile się da, lecz w taki sposób aby

za pośrednictwem tej broni nie doprowadzić do samozniszczenia.

Bibliografia

• www.historiamedia.org

• www.dzieci.org

• www.ściąga.pl

• www.ap.kraków.pl

• www.zspolice.pl

PAGE \* MERGEFORMAT 15

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument