Rozkład normalny (Gaussa) - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Rozkład normalny (Gaussa) - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (222 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: rozkład normalny (Gaussa); uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rozkład normalny (Gaussa)

Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa. Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów:

 Rozkład normalny jest modelem dla losowych błędów pomiarów. Jeżeli błąd

pomiaru nieznanej wielkości jest sumą wielu małych losowych błędów zarówno dodatnich jak i ujemnych, to suma ma rozkład z mniejszą lub większą

dokładnością, zawsze bliski rozkładowi normalnemu.

 Wiele zjawisk fizycznych, choć nie podlega rozkładowi normalnemu, może być

opisanych za pomocą tego rozkładu, po odpowiedniej transformacji. Np. czas zdatności niektórych maszyn jest zmienną losową o dodatnim współczynniku

asymetrii. Gdy jednak będziemy rozpatrywać logarytm takiej zmiennej, to okaże

się, że ma ona rozkład normalny.  Rozkład normalny stanowi dobre przybliżenie dla innych rozkładów, np. rozkładu

dwumiarowego.

Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej o rozkładzie normalnym

0e 2

1 )x(f

22

2)x(

 

  

Oznaczenie:  - wartość średnia (oczekiwana)

 - odchylenie standardowe

N(,) – ogólna postać rozkładu normalnego

f

x   



 

 

 

1>2>3>4

 = const

docsity.com

f

x

 4

 3

2 

 1

f

x 1 

2 

3 

1<2<3

 = const

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument