Bony komercyjne - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Bony komercyjne - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (110 KB)
1 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: bony komercyjne; definicja, cele, emitenci, ratin.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Bony komercyjne – są to krótkoterminowe zobowiązania finansowe (weksle własne) przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, będące odpowiednikiem bankowych certyfikatów depozytowych

Nazwy: - papiery komercyjne - bony handlowe

- bon dłużny - bon inwestycyjny - bon komercyjny - weksel inwestycyjno – terminowy(KWIT) - commercial papers Cel – obniżenie kosztu pozyskania kapitału, uniezależnienie się emitenta od kredytów

bankowych, elastyczne finansowanie potrzeb emitenta

Emitenci:

- spółki notowane na giełdzie ( ze względu na obowiązek publikacji wyników zgodnie z wymogami KPWIG są uważane za mało ryzykowne

- spółki firm zagranicznych (emisja jest najczęściej gwarantowana przez spółki – matkę)

- pozostałe podmioty (spółki prawa handlowego, NFI) Wartość programu emisji – maksymalny pułap zasilania podmiotu środkami pozyskanymi w drodze emisji bonów własnych. Organizowanie emisji – bank gwarantuje

a) że na rynku nie znajduje się więcej walorów danego emitenta niż wynosi wartość programu

b) wykup emisji w przypadku braku zainteresowania

RATIN – nota międzynarodowej instytucji ratingowej o gwarancjach i ocenie , która obejmuje całokształt: analiza finansowa, wiarygodność...Polska została oceniona na B a prawdopodobniej zejdzie nota w dół ponieważ nasze gwarancje kredytowe, nasza wiarygodność jest coraz gorsza. W Polsce CERA w Poznaniu ocenia obligacje.

Okres obiegu od 1 do 12 miesięcy, ale najczęściej od 1-3. Program emisji przewidywane na rok , ale możliwe na 2-3 lat. Posiadacze KWIT-ów mają te same prawa co

akcjonariusze (do dywidendy, nowych akcji emitowanych w ramach poboru, prawo głosu na walnym). Poziom ryzyka jest określony po przez podanie się emitenta ocenie agencji ratingowej Rozróżniamy:

1) Akcepty Bankowe ( weksle bankowe) są to weksle ciągnione, przez bank akceptowane. Po zaakceptowaniu stają się instrumentami zbywalnymi, które mogą być dyskontowane na rynku wtórnym, zbywalny na rynku pieniężnym, (3-6

miesięcy spłata) 2) Noty Depozytowe – imienne świadectwa przyjęcia depozytów dewizowych od

inwestorów międzynarodowych, ich popularność i cena zależy od wiarygodności kredytowej banku emitenta, a oprocentowanie bazuje na stawce LIBOR(Londyńska), potwierdzenie założenia lokaty za granicą

3) Pożyczki dealerskie – jedno lub dwudniowe pożyczki udzielane maklerom, zabezpieczane licencjami dealerskimi

4) Warranty hurtowe – świadectwo zastawne emitowane przez hurtownie w zamian za przyjęty towar, np. przy giełdach towarowych – kwity potwierdzające

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument