Kontrola w organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Kontrola w organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (106 KB)
2 strony
749Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: kontrola, obok planowania, organizowania i kierowania, jest jedną z czterech głównych funkcji zarządzania; ma na celu stwierdzenie, czy bieżące działania i wyniki or...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kontrola w organizacji

Kontrola, obok planowania, organizowania i kierowania, jest jedną z

czterech głównych funkcji zarządzania. Ma na celu stwierdzenie, czy bieżące działania i wyniki organizacji są zgodne z planami i celami

organizacji. W przypadku wykrycia odchyleń kontrola ma doprowadzić do

ich skorygowania. Kontrola jest ściśle powiązana z funkcją planowania.

Planując ustalamy cele i zadania oraz sposoby ich realizacji. Kontrolując

mierzymy postępy w realizacji celów. W przypadku zauważonych rozbieżności podejmujemy działania, które pozwolą nam bądź wrócić do

zatwierdzonych planów, bądź jeśli jest to uzasadnione, plany te

zmodyfikować. Kontrola stanowi klucz do osiągnięcia efektywności; gdyż

bez systemu kontroli planowanie staje się sztuką dla sztuki. a organizacja pozbawiana jest możliwości uczenia się i rozwoju. Jednak w praktyce

funkcji kontroli poświęcamy najmniej uwagi i niewiele jest organizacji.

które mogą pochwalić się prostym. skutecznym i rzeczywiście stosowanym

systemem kontrolowania. Po części spowodowane jest to negatywnymi skojarzeniami. jakie wiążemy z działaniami kontrolnymi. Sytuację w której

kogoś kontrolujemy lub sami jesteśmy kontrolowani odbieramy jako

potencjalne zagrożenie samodzielności i niezależności jednostki. Wynika

stąd niełatwe zadanie zachowania w stosowanym systemie kontroli równowagi pomiędzy niezbędnym nadzorem organizacyjnym a szacunkiem

dla osobistej wolności pracownika. Nadmiar kontroli jest równie szkodliwy.

jak jej brak. Dobry system kontroli to taki. który pomaga pracownikowi

rozwijać się. Funkcja kontroli w organizacji dotyczy zarówno

realizowanych zadań. jaki i ludzi. W obu przypadkach musimy jasno określić. co stanowi normę. inaczej - co jest naszym punktem odniesienia.

O ile dość proste jest ustalenie mierników ilościowych, o tyle ustalenie

mierników jakościowych wymaga bardziej złożonej procedury obejmującej

również ocenę dokonywaną przez odbiorcę naszych działań. Mierniki skuteczności działania organizacji muszą być jasne. jednoznacznie

rozumiane przez wszystkich. O kontroli należy więc pamiętać na etapie

.planowania - cele powinny być tak formułowane, aby można było je

zmierzyć. Kontrola spełnia więc w działalności przedsiębiorstw ważną funkcję, gdyż pomaga sprawdzać stopień realizacji planów i dokonywać

korekt adekwatnych do zmieniających się warunków wewnątrz

przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu. Pozwala podejmować w

odpowiednim czasie. w określonych komórkach i sytuacjach niezbędne

działania korekcyjne. Umożliwia sprawdzanie. czy w działalności przestrzegane są wewnętrzne i zewnętrzne normy, reguły i prawa

dotyczące pracowników, majątku. produkcji, zaopatrzenia, handlu. polityki

fiskalnej i ochrony środowiska, a także jak one wpływają na końcowe

wyniki przedsiębiorstwa. Funkcja kontrolowania polega wiec po pierwsze - na sprecyzowaniu celów, standardów i norm kontrolowania działalności

przedsiębiorstw. po wtóre - na mierzeniu aktualnego stanu ich wykonania,

po trzecie - na porównaniu aktualnego stanu z obowiązującymi

standardami i normami technicznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i

docsity.com

społecznymi, po czwarte - w zależności od wyników kontroli - na

uruchamianiu przedsięwzięć adekwatnych do sytuacji.

Co zwiększa potrzebę kontroli w organizacji?

zmiana warunków (zmienne otoczenie) - szczególnie odczuwalna przez organizacje działające w złożonym, zmiennym lub burzliwym otoczeniu;

odpowiedni system kontroli może, pomóc w przewidywaniu zmian,

niwelowaniu ich negatywnych skutków i wykorzystywaniu nadarzających

się szans; potęgowanie błędów (błędy pracowników) - o ile sporadyczne błędy nie są

w żadnej organizacji powodem do szczególnej paniki. to systematyczny

przyrost ilości popełnianych błędów może stać się czynnikiem

"uśmiercającym" organizację; kontrola ma za zadanie niedopuszczanie do takiej sytuacji;

wzrost złożoności organizacji - im większa jest skala działalności

organizacji tym więcej jest miejsc/ procesów. które wymagają kontroli

(zwłaszcza, że rozrost organizacji często związany jest z jej decentralizacją);

delegowanie uprawnień decyzyjnych (konieczność delegowania przez

kierowników uprawnień decyzyjnych) - kontrola staje się konieczna po to,

by zbadać czy podwładni są w stanie wywiązać się z obowiązków i czy

robią to dobrze.

Metody kontrolowania:

1. kontrola ex-ante (wstępna) - przeprowadzana przed podjęciem działań

w celu sprawdzenia, czy potrzebne środki są dostępne; 2. kontrola sterująca - korekcja odchyleń, zanim działanie dobiegnie

końca;

3. kontrola 0-1 (akceptująca, odrzucająca) - procedury, warunki, które

muszą być spełnione, aby działania mogły być kontynuowane; 4. kontrola ex-post (końcowa) - pomiar efektów działania.

W praktyce opisane wyżej metody mogą występować w wielu formach. W

organizacjach możemy mieć do czynienia z jedną lub kilkoma z

wymienionych metod kontroli. Stosowane w organizacji metody kontroli są

zazwyczaj połączone ze sobą w postaci wieloszczeblowej procedury - systemu kontroli.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument