Obiekty krajoznawcze w Polsce na tle historii - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia
Maciej
Maciej28 maja 2013

Obiekty krajoznawcze w Polsce na tle historii - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia

RTF (37 KB)
1 strona
975Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu geografii dotyczące obiektów krajoznawczych w Polsce na tle historii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Obiekty krajoznawcze w Polsce na tle historii

„Lista Pomników Historii” Polski zawierają najciekawsze i najbardziej cenne zabytki przeszłości. Lista zostałą po raz pierwszy podpisana przez Prezydenta Przeczpospolitej w 1995 r., następnieuzupełniona. Na liście Polskich Pomników Historii, uznanaych za szczególnie wartościowe dla kultury, znajduje się obecnie 30 obiektów:

1. Frombork - zespół katedralny 2. Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań XVIIw. 3. Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte 4. Kamień Pomorski - zespół katerdalny Dz.U.z 2005r. nr 167 poz. 1401 5. Malbork - zespół zamku krzyżackiego 6. Chełmno - Stare Miasto 7. Toruń - Stare i Nowe Miasto 8. Biskupin - rezerwat archeologiczny 9. Gniezno - katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha 10. Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem 11. Łęknica - Park Mużakowski 12. Legnickie Pole - podbenedyński zespół klasztorowy 13. Wrocław - zespół historycznego centrum 14. Wrocław - Hala Stulecia 15. Kaziemierz Dolny 16. Zamość - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XX w. 17. Krzemionki - kopalnie krzemienia z okresu neolitu 18. Częstochowa - Jasna Góra - zespół klasztorny oo. Paulinów 19. Krzeszów - opactwo cystersów 20. Srebrna Góra - Twierdza Srebrnogórska 21. Tarnowskie Góry - podziemia zabytkowej kopalni rud srebrnonośnych oraz sztolnia „Czarnego Pstrąga” 22. Racłąwice - teren historycznej „Bitwy Racławickiej” 23. Leżajski Klasztor Olców Benydyktynów 24. Łańcut - zamlinowo-parkowy 25. Kraków - historyczny zepół miasta 26. Wieliczka - Kopalnia Soli 27. Bochnia - Kopalnia Soli 28. Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespól manierystycznego parku pielgrzymkowego 29. Góa św Anny - komponowany krajobraz kultowo-przyrodniczy 30. Ostrów Rednicki - wyspa

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument