Kapitały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Kapitały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (109 KB)
1 strona
722Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: kapitały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; pasywa, źródła finansowania, kapitały własne, kapitały obce
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kapitały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych – Pasywa, źródła

finansowania

Kapitały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.

Kapitały własne

Kapitały obce

- kapitał podstawowy - zobowiązania podporządkowane - należne, lecz nie wniesione wpłaty na

poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)

- rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe

- kapitał zapasowy - rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - pozostałe rezerwy

- pozostałe kapitały rezerwowe - pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

- niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych

- rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

- wynik finansowy roku obrotowego

Kapitały własne – pochodzą od akcjonariuszy (S.A.) lub od członków w

przypadku Towarzystw Ubezpieczeń.

Kapitały obce – środki stanowiące pokrycie Funduszu

Ubezpieczeniowego, są to rezerwy

techniczno – ubezpieczeniowe (RTU), stanowią one ok. 70% kapitałów

Towarzystw Ubezpieczeń.

LOKATY:

- działalność lokacyjna Towarzystw Ubezpieczeń, czyli lokowanie środków stanowiących pokrycie Funduszu Ubezpieczeniowego jest najistotniejszą

działalnością poza ubezpieczeniami TU. Jest to standardowa działalność inwestycyjna.

Takie lokowanie środków, aby te lokaty spełniały następujące

warunki: 1. Lokaty powinny być rentowne (przynosić dochód)

2. Lokaty powinny być bezpieczne ( powinno być zminimalizowane

ryzyko utraty ulokowanych środków)

3. Lokaty powinny być płynne (możliwość zamiany lokaty na gotówkę)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument