Koszty rzeczywiste - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Koszty rzeczywiste - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (426 KB)
2 strony
660Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: koszty rzeczywiste i inne rodzaje kosztów, analiza kosztów przedsiębiorstwa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wykład nr 11

Koszty rzeczywiste – koszty które faktycznie ponosimy dla uzyskania korzyści .

Negatywny aspekt gospodarczy – utrata pewnych korzyści

Pozytywny aspekt gospodarczy – możliwość uzyskania pewnych korzyści .

Koszty ekonomiczne ( koszty rzeczywiste i koszty alternatywne )

Koszty alternatywne implicite + koszty rzeczywiste explicite = zysk ekonomiczny

Rachunek wyników – określa rachunek strat i zysków

Strata – nakłady przewyższają koszty – koszt ryzyka biznesowego

Koszty alternatywne i koszty rzeczywiste ponoszone są przez przedsiębiorstwo .

Koszty prywatne działalności ( indywidualne koszty działalności ) – koszty rzeczywiste i

koszty alternatywne .

Praktyczny koszt wytworzenia jest wyższy od społecznego kosztu wytworzenia .

Koszty społeczne – koszty wytwarzania produktu ponoszone przez społeczeństwo np:

 Budowa infrastruktury

 Koszty zanieczyszczenia środowiska Odpowiedzialność personalna – płaci ten kto doprowadził do straty .

Krótki okres – występowanie kosztów stałych i kosztów zmiennych

Długi okres – analiza dotyczy tylko kosztów zmiennych .

Koszty stałe – koszty , których wysokość ( wielkość ) nie ulega zmianie pod wpływem

produkcji .

Koszty zmienne – koszty , których wysokość związana jest ze zmianą produkcji. Koszty te

rosną wraz ze wzrostem produkcji .

Koszty produkcji

Koszty stałe Koszty zmienne - Płace pracowników administracji i usług - Płace pracowników produkcyjnych

- Koszty użytkowania ziemi - Koszty surowców , materiałów , - Koszty zużywania środków półfabrykatów - Kredyty - Koszty mediów ( energia elektryczna

- Niektóre podatki woda

Suma kosztów stałych i zmiennych = koszt całkowity ( w krótkim okresie )

Koszt całkowity

koszty Kc(s+z)

funkcja kosztów całkowitych

Kz jako zależność kosztów stałych

i kosztów zmiennych .

Ks

produkcja

Koszt całkowity zależy od kształtowania się kosztu zmiennego .

Koszt stały przeciętny ma tendencję malejącą wraz ze wzrostem produkcji .

Wraz ze wzrostem produkcji koszty będą rosły – efektywność zastosowania czynnika maleje .

docsity.com

Koszt marginalny – jaki będzie przyrost kosztu całkowitego przy wzroście produkcji o

jednostkę .

Koszt marginalny – mówi o efektywności działania przedsiębiorstwa .

Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych .

koszty

K3

spadek wzrost produkcja

( korzyści ) ( niekorzyści )

Korzyści skali rosnącej – nakłady czynników rosną wolniej niż produkt całkowity osiągany

przy pomocy tego czynnika .

Korzyści skali malejącej – nakład czynników przyrasta szybciej niż produkt całkowity

Stałe korzyści skali – proporcjonalny przyrost nakładu czynników i przyrostu

Wewnętrzne korzyści skali produkcji - obniżenie przeciętnych nakładów na produkcję w

wyniku korzyści związanych ze wzrostem produkcji . Wewnętrzne korzyści :

 Możliwość pogłębiania specjalizacji w danym przedsiębiorstwie

 Lepsza absorbcja nowych technologii Zewnętrzne korzyści :

 Przedsiębiorstwo konkurencyjne

Analiza kosztów przedsiębiorstwa :

 Wskaźnik płynności przedsiębiorstwa

 Wskaźnik aktywności przedsiębiorstwa

 Wskaźnik zyskowności przedsiębiorstwa

 Wskaźnik zadłużenia przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa – wycena aktywów przedsiębiorstwa

Wycena dochodowa

Koszty

wartość sprzedaży

KC

zysk

Próba P

rentwn.

przed. strata

koszty stałe

0 A B produkcja sprzedana w sztukach

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument