Kolokwium z mikroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Kolokwium z mikroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (51 KB)
1 strona
826Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające kolokwium z mikroekonomii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
Rodzaje elastyczności cenowej popytu

Rodzaje elastyczności cenowej popytu.

1. Popyt proporcjonalny(jednostkowy) – procentowa (względna)

zmiana wielkości popytu jest taka sama jak procentowa

zmiana ceny .Spadek ceny wywołuje proporcjonalny wzrost popytu cena spada o 1% - popyt rośnie o 1%.

Ed = 1

2. Popyt elastyczny – procentowa (względna) zmiana wielkości popytu jest większa od procentowej zmiany ceny. Cena spada o 1%

- popyt rośnie o więcej niż 1%. Ed > 1

2. Popyt nieelastyczny – procentowa (względna) zmiana

wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny .

Cena spada o 1% - popyt rośnie o mniej niż 1%. 0<Ed<1

4. Popyt całkowicie nieelastyczny (sztywny) – wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny.

Ed = 0 5. Popyt doskonale elastyczny – przy danej cenie wielkość

popytu może przybierać dowolne rozmiary. Ed → ∞

Elastyczność jest miarą procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany czynnika wpływającego na popyt.

Elastyczność cenowa prosta jest to stosunek relatywnej zmiany popytu do relatywnej zmiany cen.

Elastyczność cenowa mieszana jest to reakcja popytu na dobro X na zmianę ceny dobra Y.

Dobra komplementarne- współczynnik ujemny. Dobra niezależne- współczynnik 0. Dobra substytucyjne- współczynnik dodatni.

PA>PB E>1 PA<PB E<1 PA=PB E=1

Elastyczność dochodowa popytu to miara reakcji popytu na zmianę dochodu. Współczynnik elastyczności dochodowej jest stosunkiem względnej zmiany popytu na określone dobro do względnej zmiany

dochodów realnych.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument