Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie handlowym - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie handlowym - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (42 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
890Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości dotyczące logistyki zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie handlowym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie sklepu internetowego X.

Wstęp

Obecnie obserwuje się stały i znaczny rozwój komputeryzacji oraz informatyzacji. Jednym z istotnych determinantów rozwoju gospodarki stał się Internet. Dla sporej części przedsiębiorstw stanowi on jedyny lub jeden z ważniejszych kanałów dystrybucji. Z uwagi na to warto zwrócić uwagę co tak naprawdę stanowi o sukcesie firmy internetowej. Coraz częściej mówi się, że kluczowym czynnikiem sukcesu sklepu internetowego jest logistyka. Odpowiednie zarządzanie logistyką stwarza możliwość osiągania większej efektywności, a dzięki temu można doprowadzić do obniżenia kosztów oraz osiągnięcia przewagi kosztowej nad konkurencją, co jest niezwykle pożądane. Niniejsza praca została wykonana celem przedstawienia decydujących procesów w logistycznych mających miejsce w typowym przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą internetową: zaopatrzenia oraz dystrybucji. (dalsza część zostanie napisana po napisaniu całości pracy).

Rozdział I. Systemowa koncepcja logistyki i podsystemy logistyczne

1.1. Pojęcie logistyki i jej rola w przedsiębiorstwieLogistyka często określana jest jako jeden z najprężniej rozwijających się obszarów działalności gospodarczej w Polsce. Prawie nieustannie towarzyszy każdemu człowiekowi: w drodze do pracy lub szkoły, na wakacjach, na zakupach oraz przy wielu zwykłych codziennych czynnościach. Termin logistyka pochodzi od greckiego słowa logos albo logi cos odnoszącego się do logiki matematycznej, czyli nauki związanej z umiejętnością formułowania oraz uzasadniania twierdzeń Nawiązuje on także do określenia czynności wojskowych mających za zadanie zachowanie gotowości do podjęcia działań przez siły zbrojne oraz wspieranie ich. Dzisiejsze rozumienie pojęcia logistyka kształtowało się także za czasów wojen napoleońskich, a więc na początku XVIII wieku. Termin ten oznaczał wtedy typ działalności służb zajmujących się dostarczaniem wojsku produktów niezbędnych do realizacji działań bojowych. Warta przytoczenia jest definicja zaproponowana przez twórców słownika terminologii logistycznej. Zgodnie z nią logistyka to zarządzanie: procesem przemieszczania osób oraz/lub dóbr czynnościami wspierającymi ten proces w systemach, w którym się on odbywa. E. Golembska również prezentuje ciekawe objaśnienie omawianego pojęcia. Autorka twierdzi, że logistyka jest ideą zarządzania przepływami dóbr i usług występującymi od miejsc zdobywania niezbędnych surowców aż do finalnego klienta. Ze względu na taką interpretację, sedno pojęcia logistyka często uwidacznia się określając ją mianem zarządzania łańcuchem dostaw. Warto nadmienić, że logistyka to coś znacznie więcej niż procesy mające na celu jedynie dostarczanie dóbr i usług. Ma on za zadanie tak zarządzać transferem surowców i towarów, aby osiągnąć zadowolenie klienta. Tymczasem zdaniem P. Blaika logistyka stanowi zapomniany instrument marketingu .

Wspomniany teoretyk omawianej dyscypliny naukowej podkreśla w ten sposób głęboki związek logistyki i marketingu. Przepływ dóbr jest organizowany aby doprowadzić do realizacji zasadniczego celu marketingowego, czyli sprzedaży. Co więcej podjęcie decyzji przykładowo co do kanałów dystrybucji, wyglądu i tworzywa, z jakiego zostanie wykonane opakowanie, środków transportu wymaga zaangażowania specjalistów z zakresu zarówno logistyki, jak i marketingu. Natomiast dla autorów S. Kummera i J. Webera logistyka jest koncepcją zarządzania procesami oraz możliwościami przedsiębiorstwa mającym za zadanie koordynować transfery towarów w tym przedsiębiorstwie oraz nadzorować powiązania z partnerami branżowymi. Wydaje się wskazane, aby dodać, że logistyka to także: funkcja przedsiębiorstwa, koncepcja tworzenia oraz oferowania nowych wartości dla klienta w procesie dostarczania towarów, proces opracowywania decyzji związanych z transferem towarów i przepływem informacji. Jak widać, istnieje wiele interpretacji pojęcia logistyka. Nie istnieje jedna, która w niekwestionowany sposób pokazywałaby jej istotę. Poszczególne interpretacje omawianego terminu łączy jednak akcentowanie kwestii transferu dóbr i usług.Warto również zaznaczyć, że każde z przedstawionych ujęć wnosi cenną informację dla charakterystyki dziedziny, jaką jest logistyka. Wiedząc już co oznacza prezentowana kategoria, warto ustalić jaką rolę pełni dla przedsiębiorstwa.Jedną z podstawowych funkcji logistyki jest zaopatrywanie w niezbędne surówce, dostarczanie ich do miejsca, gdzie będą przetwarzane w gotowe produkty, a następnie do klientów. Powyższy cel logistyki jest odzwierciedlany w stworzonej przez R. D. Shapiro oraz J. L. Hesketta koncepcji siedmiu W . Idea ta stanowi, że logistyka ma za zadanie zapewnić dostęp siedmiu właściwych elementów: produktów, ilości, stanu, miejsca, czasu, klienta, kosztu. Co istotne, logistyka stanowi ważny element łańcucha wartości dodanej. Prezentuje go rysunek poniżej. Rysunek 1. Łańcuch wartości dodanej Źródło: A. Łupicka - Szudrowicz; Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Poznań 2004; s. 9. Łańcuch wartości dodanej rozkłada przedsiębiorstwo na ważne strategicznie czynności, których realizowanie w sposób lepszy lub tańszy niż konkurencja może zapewnić osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Działania występujące w łańcuchu wartości dodanej można zaklasyfikować do jednej z dwóch grup: podstawowych lub wspierających. Logistyka należy do pierwszego zespołu czynności. W związku z powyższym można stwierdzić, że pełni istotną rolę w kreowaniu wartości dodanej w przedsiębiorstwie. 1.2. Systemowa koncepcja logistyki 1.3. Podsystemy logistyczne Rozdział II. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie handlowym 2.1. Logistyka zaopatrzenia 2.2. Logistyka dystrybucji 2.3. Determinanty oceny podsystemów logistycznych Rozdział III. Ocena funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji w firmie Jeans-online 3.1. Charakterystyka firmy xxx

3.2. Analiza logistyki zaopatrzenia w firmie xxx 3.3. Analiza logistyki dystrybucji w firmie xxx Wnioski końcowe Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Załączniki

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument