Nieformalność ekonomiczna i społeczna. Sektory nieformalne - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Nieformalność ekonomiczna i społeczna. Sektory nieformalne - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (132 KB)
2 strony
647Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: nieformalność ekonomiczna i społeczna. Sektory nieformalne; "praca nieformalna”;
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Nieformalność ekonomiczna i społeczna. Sektory nieformalne.

W latach 70-tych pojawiło się określenie „praca nieformalna” –

Pracownicy sektora nieformalnego to jednostki ekonomicznie

niezarejestrowane, nie płacące podatku, pozwalające na uruchomienie

dzięki niewielkim inwestycjom faktycznego zatrudnienia niskopłatnej,

rodzimej siły roboczej.

1. Sektor A – interwencjonizm państwowy, konkurencja ze strony innych firm, źródeł kapitału oraz technologii

2. Sektor B – zaopatrywanie sektora formalnego w tańsze dobra

konsumpcyjne, półprodukty przemysłowe, elastyczne rezerwy siły

roboczej Znaczeniem krajów III Świata jest nieformalność – są to obszary w

których następuje nieskrępowana reprodukcja siły roboczej. Obszary

takie, charakteryzujące się niższym poziomem życia (getta),

dostarczające taniej, przygotowanej siły roboczej co jakiś czas się

odradzały. 3. Sektor C – interwencja państwowa, zakłócanie trybów

funkcjonowania sektora nielegalnego, dostarczanie kontrolowanych

dóbr

4. Sektor D – wpływa poprzez mechanizm korupcji, stanowi rezerwuar narzędzi przemocy społecznej

5. Sektor E – obejmuje kapitał, popyt na towary i otwarcie nowych

możliwości zdobywania dochodu

6. Sektor F – dostarcza tańszych dóbr oraz stanowi rezerwę siły roboczej dla sektora nielegalnego.

W przypadku gospodarki nieformalnej mamy do czynienia z 4 różnymi

aspektami:

a) gospodarka nielegalna oznacza produkcję i dystrybucję towarów

prawnie zakazanych (np.: narkotyki, nielegalne gry losowe itp.) b) gospodarka nie zarejestrowana – wszystkie działania które

obchodzą lub unikają ustanowione przepisy skarbowe – wielkość

tej grupy daje się ustalać pośrednio poprzez szacowanie wielkości

dochodu, który powinien być przedmiotem zeznań podatkowych a nie jest

c) gospodarka nie objęta statystyką – działalność która obchodzi

instytucje zajmujące się statystyką

d) gospodarka nielegalna – działania związane z zupełnie innymi kosztami niż gospodarka formalna; działania te są wyłączone

spod ochrony prawa i regulacji administracyjnych, obejmując

stosunki własności i licencje handlowe, kontrakty pracy, kredyty

finansowe i system zabezpieczenia socjalnego Wyłączenie z pod prawa pociąga za sobą 2 konsekwencje:

docsity.com

- obniża koszty działania jednostki gospodarczej

- pozostawia jednostki gospodarcze samym sobie

Aleksander Portes – jednym z najbardziej podstawowych paradoksów

nieformalności są operacje sektora nieformalnego, które nie mieszczą się w sferze uregulowań rynkowych, ale i tak muszą być transakcjami

społecznie nadzorowanymi. Operacje sektora nieformalnego muszą się

mieścić w stosunkach sieciowych charakteryzujących się brakiem

rozróżnienia między formalnymi rolami w biznesie i rolami osobistymi. Wymiana gospodarcza w ramach sektora nieformalnego oparta jest na

wymuszalnym zaufaniu – pewne minimum zaufania opierającego się na

zachowaniu reguł gry nie może być zapewnione przez odwołanie do

przekonań moralnych. Gwarantowane jest zatem przez moc sankcji ze strony społeczeństwa, jego zdolność do nadawania i odbierania statusu

jednostki.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument