Spółka jawna - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Spółka jawna - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics

RTF (40 KB)
2 strony
415Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z finansów publicznych przedstawiające spółkę jawną.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Spółka jawna

Przedsiębiorca - jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną Ich celem jest prowadzenie zarobkowego przedsiębiorstwa... Przykładem takich podmiotów są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółki kapitałowe w organizacji... Prawo zezwala im na samodzielny udział w obrocie gospodarczym, przy czym przedsiębiorcą może być tylko ta jednostka, której prawo przyznaje zdolność prawną - np. zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw, własnego majątku. jednostki te nie posiadają jednak atrybutu osobowości prawnej, np: nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, istotne różnice pojawiają się w kwestii odpowiedzialności w tym przypadku za zobowiązania takich podmiotów odpowiadają swoim majątkiem ich założyciele (choć czasem ta odpowiedzialność może być ograniczona), jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną występuje w obrocie pod firmą (nazwą) i jest reprezentowana przez osoby lub organy. Stroną czynności prawnej dokonywanej w ramach działalności gospodarczej jest w tym przypadku zawsze jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną reprezentowana przez osobę (osoby, organy) uprawnione do jej reprezentowaniaSpółka jawna Zakładana przez co najmniej 2 osoby fizyczne, prawne, lub ew. spółki osobowe Jest handlową spółką osobowa, nie posiada osobowości prawnej. Jest regulowana Kodeksem Spółek Handlowych. Umowa spółki stwierdzona pismem pod rygorem nieważności. W umowie podaje się: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Firma: określenie działalności (np. PPHU) + dowolna nazwa + nazwisko lub nazwa co najmniej jednego wspólnika + spółka jawna (sp. j.) FH Meblex J. Nowak i wspólnik sp.j. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka posiada zdolność prawą, sądową oraz swój majątek. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana do sądu. Wspólnicy wnoszą na rzecz spółki wkłady (pieniężne/niepieniężne). Brak wkładu minimalnego. Wspólnik odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia całym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką; odpowiedzialność subsydiarna = wierzyciel ma prawo prowadzić egzekucję z majątku osobistego wspólnika, dopiero gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie należności Spółka nie posiada organów zarządzających, sprawy spółki prowadzą wspólnicy. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Spółka jawna

- test wiedzy

Kategoria prawna spółka handlowa, spółka osobowa, jednostka nie mająca osobowości prawnej, posiadająca jednak zdolność prawną, ułomna osoba prawna! -Kto może być właścicielem/wspólnikiem osoby fizyczne, prawne, spółki osobowe -Ilość właścicieli/wspólników minimum 2 osoby -Kto prowadzi działalność gospodarczą spółka! wspólnicy uczestniczą w zyskach spółki! -Umowa Tak w formie zwykłej pisemnej! -Rejestracja jako przedsiębiorca: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) -Minimalny wkład: brak -Odpowiedzialność za zobowiązania: właściciele bez ograniczeń całym majątkiem (również osobistym) solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką; odpowiedzialność subsydiarna -Kto reprezentuje przedsiębiorstwo wspólnicy -Ograniczenie rozmiaru działalności Nie!

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument