Prasa lokalna - Notatki - Polski System Medialny - Część 2, Notatki'z Komunikacja masowa. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_901 marca 2013

Prasa lokalna - Notatki - Polski System Medialny - Część 2, Notatki'z Komunikacja masowa. University of Warsaw

PDF (287 KB)
6 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczą prasy lokalnej i bezpłatnej wychodzącej na obszarze Warszawy, której jest coraz więcej. Nie zawsze jednak jest ona godna oglądania nie wspominając już o czytaniu jej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

Przegląd wybranych periodyków ukazujących się w różnych dzielnicach

Warszawy.

Wśród wydawców znajdują się osoby prawne, głównie zaś zarządy miast, urzędy

gminne, parafie, stowarzyszenia lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe itp.

Nowe pisma najczęściej powstają w rejonach Mokotowa, Żoliborza, Woli i Bemowa.

Najciekawszym pismem lokalnym w Warszawie jest „Gazeta Mazowiecka”.

Powstała 15 października 1992 roku po przekształceniu się z Kuriera Ursusa - pismo

lokalne ukazujące się od grudnia 1990 roku.

W latach 1993-1997 pismo wydawane było bezpłatnie, ale od 1979 r. staje się płatnym

dwutygodnikiem.

Pismo zwiększyło swą objętość z 8 do 12 kolumn a także zasięg działania, obecnie

obejmuje całą lewobrzeżna część Warszawy - Mokotów, Śródmieście, Wole i Ochotę

a także 10 gmin podwarszawskich.

Teksty ukazujące się w gazecie dotyczą spraw lokalnych, zarówno dzielnic

warszawskich jak i okolicznych gmin.

Na obszarze południowej dzielnicy stolicy zwłaszcza w Wilanowie i w Powsinie

rozchodzi się „Biuletyn Wilanowski ”, początkowo tygodnik a obecnie dwutygodnik.

Pismo kolportowane jest bezpłatnie.

Posiada wkładkę urzędową pt. „Monitor Gminny”, publikowane informacje wiążą się z

wszelkimi wydarzeniami lokalnymi, szczególnie interesującymi mieszkańców

Wilanowa i Powsina w tym choćby takie jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska,

własność gruntów itp.

Wiele uwagi i miejsca „Biuletyn Wilanowski” poświęca problemom życia religijnego

tamtejszych parafii.

Spośród bemowskiej prasy lokalnej należy wymienić „Gazeta Woli i Bemowa”.

Bezpłatny dwutygodnik o objętości 8 stron, wydawany od 15 lipca 1994roku.

Od 1999 roku pismo ukazuje się w ciekawszej kolorowej szacie graficznej a wydawane

jest przez Agencje Wydawniczo-Informacyjną AWI, nakład jednorazowy

wynosi 30tys. egzemplarzy.

Pismo kolportażowane bezpłatnie poprzez wykładanie w sklepach , urzędach itp. ,

utrzymuje się z reklam i ogłoszeń.

Zostało wyodrębnione z „Gazety Wolskiej”. Ukazującej się od 1992roku.

Nadmiar reklam powoduje że pismo staje się coraz mniej interesujące. Swoim

zasięgiem obejmuje dzielnice Warszawa- Wola i Bemowo.

Pismo ma charakter informacyjny , chociaż publikowane informacje dotyczą różnych

sfer życia dzielnicy, sprawozdania z sesji rad obydwu gmin , informacje o lokalnych

wydarzeniach sportowych, problem bezpieczeństwa.

Bogato pokazana jest tematyka społeczna, są publikacje o bezdomności i domach

opieki, regularnie publikowane felietony, kąciki poezji, lokalne wydarzenia kulturalne.

docsity.com

Bardzo interesująco prowadzona jest kronika policyjna, w której przedstawia się wykaz

przestępstw popełnianych na terenie Woli Bemowa w ciągu ostatnich dwu-tygodni.

Znajduje się tu także program telewizyjny, horoskop a także krzyżówki.

Ciekawie redagowany „Dzielnicowy Radzi”, w ramach której są drukowane praktyczne

wskazówki i porady (jak np. chronić się przed złodziejami).

Gazeta zaprasza swoich czytelników na organizowane przez PTTK wycieczki

po okolicach Warszawy. Są tu liczne ogłoszenia płatne.

W uzupełnieniu charakteru formuły wydawniczej tego periodyku należy dodać że

w wydaniu specjalnym (wyborczym opublikowano wszechstronną informację

o kandydatach na radnych i adresach komisji wyborczych).

Na Bemowie „Kurier Wolski” rozprowadzany bezpłatnie. Wydawany przez urząd

Dzielnicy Wola Gminy Warszawa Centrum. Redagowana żywo i ciekawie.

Zajmuje się problemami dzielnicy Wola, ale dostępne jest tez na Bemowie

i równie chętnie czytane.

Publikują informacje użytkowe (o pracy urzędu dzielnicowego).

Bemowski Informator Samorządowy” będący organem prasowym gminy

Warszawa-Bemowo. Informator bezpłatny publikuje głównie uchwały Rady Gminy,

teksty, rozporządzenia itp. Ukazuje się nie regularnie.

Periodyk urzędowy, artykuły o władzach samorządowych są mało interesujące.

Bemowska „Gazeta Lokalna” powstała w 1990 roku obejmuje swoim zasięgiem

Bemowo i Groty.

Początkowo stanowiła organ prasowy komitetów obywatelskich, szybko jednak

uzależniła się pod względem politycznym i przekształca się w pismo prywatne.

Początkowo była bardzo skromna, tylko 8 stron z czasem 16, formatu A-4,

szata graficzna daje do życzenia.

Do roku 1994 wychodziła jako dwutygodnik, potem jako miesięcznik.

Pierwszy numer ukazał się 20 października 1990 roku.

Typowym pismem społeczno- kulturalnym adresowanym do mieszkańców dzielnicy

Służew nad Dolinka jest „Herold Służewski”.

Jest to istniejącej od 1995 roku bezpłatny miesięcznik wydawany przez

Spółdzielnie Mieszkaniową Służew nad Dolinką oraz Stowarzyszenie Mieszkańców

Służewa..

Pismo propaguje przede wszystkim wszelkie formy integracji społeczności.

Nakład jednorazowy 5600 egzemplarzy. Pismo cieszy się dużą popularnością.

Pismo „Nowa Metropolia” powstało po przekształceniu dawnego miesięcznika

„Nowa Metropolia”, który był nieformalnym organem prasowym

Fundacji Rozwoju Lokalnego im. S. Starzyńskiego.

docsity.com

„Nowa Metropolia ” jest pismem niezależnym. Pismo jest pod starym tytułem,

mała objętość 16 stron i były kolportowane bezpłatnie.

Swoim zasięgiem obejmowało teren dawnej dzielnicy Mokotów czyli gminy Mokotów,

Ursynów, Wilanów.

Pierwszy numer ukazał się w 1994 roku. Było to wtedy jedno z nielicznych pism,

oficjalnie deklarujących swój światopogląd jako pismo prawicowe związane z nurtem

niepodległościowym.

Jako typowe pismo „Nowa Metropolia” najwięcej uwagi poświęca sprawom ludzi

mieszkających na obszarze oddziałowywania pisma (ekologia, bezpieczeństwo,

sprawa własności gruntów, sprawy prezentacji parafii, działalność organizacji

lokalnych).

Preferuje doniesieniom z Ursynowa.

„ Południe” - Głos Mokotowa

Tygodnik, ukazuje się od 1994 roku i jest wydawany przez spółkę „Południe”

Rozdaje się go bezpłatnie w 1250 sklepach, urzędach (gminy, urzędy skarbowe,

pocztowe, ZUS,w metrze i salach operacyjnych oddziałów banków).

Utrzymuje ja ponadto 1850 prenumeratorów prasy.

W okresie od 21 kwietnia 1994 roku do 3 października 2002roku wydali

358 numerów „Południa”.

Swoim zasięgiem tygodnik obejmuje gminy Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Określa się go jako periodyk niezależny, mający charakter przede wszystkim

informacyjny.

Ukazuje się w nakładzie minimum 50 tys, egzemplarzy o objętości 12- 16 stron,

każda o powierzchni zadruku 252 mm szer. 360 mm wysokości.

Wiele miejsca poświęca się problemom współczesności gospodarczej oraz działalności

lokalnych organizacji i Stowarzyszeń. Nie podejmuje problematyki politycznej.

Zawiera Działy i rubryki

- Dom- Mieszkanie- Budownictwo

- Między nami kierowcami

- Nasze Finanse

- Kultura

- Mokotowski Informator Kulturalny

- Felietony Moniki Warneńskej i Marka Szymańskiego

- Cykl o historii dzielnicy Tadeusza Władysława Swiątka

wieści.

Nie stronią od spraw interwencyjnych.

Wysoki poziom redagowania pisma, aktualne informacje, porządna szata edytorska

pisma, rozbudowany system dystrybucji oraz wysoki nakład stawiają gazetę w

czołówce prasy warszawskiej.

docsity.com

Z myślą o reklamodawcach i o zwiększeniu czytelników gazety oferują strony

kolorowe. Drukowane są w drukarni „Multico”, co zapewnia świetną jakość, druku

szczególnie zdjęć i barwnych reklam. Redakcja jest organizatorem festynów, akcji,

Mokotowskich i Ursynowskich Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich

oraz współzawodnictw promujących podmioty gospodarcze.

Przyznają nagrodę „Południa.

Sprawują szereg patronatów, w tym Floria Muzyczne, akcje na rzecz poprawy zdrowia

czy bezpieczeństwa.

Redaktorem naczelny jest Andrzej Rogoziński.

Dla nich najważniejsze motto to

„społeczności lokalne mają prawo wiedzieć na co przekazywane są środki pieniężne” -

i do tego dąży redakcja niczego nie mogąc jej zarzucić.

Wydaje mi się że gazeta jest naprawdę doskonała i z niej powinny brać przykład

inne gazety starając się udoskonalić profesjonalizm w swoich wydaniach.

„Czas Warszawski”

określający się jako pismo niezależne, ukazujące się w postaci odrębnych mutacji z

własnymi podtytułami.

Czas Mokotowa i Ursynowa

Tygodnik Bielan, Żoliborza

Gazeta Praska

Gazeta Śródmiejska

Wydanie Zachodnie

Istnieje od 1997 roku i jest wydawane przez Agencje wydawniczo-reklamową

„MOTOPRESS”. Nakład 15 tys. egzemplarzy.

Część kolumn jest wspólna dla wszystkich mutacji a na pozostałych omawiane

są sprawy konkretnych dzielnic i gmin.

W ten sposób pismo objęło swoim zasięgiem cała Warszawę.

Jako jedno z niewielu pism lokalnych „Czas Warszawski” wydawany jest

w bogatej kolorowej szacie graficznej natomiast poszczególna jego mutacja

w wersji czarno - białej.

Cechą charakterystyczna miesięcznika jest stały wzrost nakładu, coraz większa liczba

współpracowników oraz rosnąca liczba reklam i ogłoszeń.

Pismo dostało nagrody i wyróżnienia we wszystkich ogólnopolskich konkursach

prasy lokalnej.

docsity.com

Podsumowanie

Media konstytuujące warszawski region medialny to:

- „Życie Warszawy” - rok powstania 1944

- Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Warszawie- Radio Dla Ciebie S.A

. (rok powstania 1926),

- Telewizja Polska S.A. Oddział w Warszawie - Warszawski Ośrodek Telewizyjny -

(WOT) rok powstania1958,

Region warszawski jest nietypowy ze względu na charakter centralny Warszawy

iż Warszawa sama w sobie jest swoistym regionem medialnym

Wracając do prasa lokalnej to jest nam potrzebna by integrować społeczeństwo.

Wzrasta też świadomość iż warunki i jakość życia zależą w coraz większym stopniu

nie tylko od pomyślności ekonomicznej ale i od udziału z życiu społecznym,

kulturalnym czy politycznym, co implikuje zapotrzebowanie na informację i sposoby

jej dostarczania. Dlatego mieszkańcom zależy na tego typu prasie.

Mogą czasem poprzez nią rozwiązać gryzące ich problemy mieszkaniowe czy

osiedlowe. Mogą wyrazić swoje poglądy, sprzeczności, mogą starać się wpłynąć na

jakąś zmianę. Władze i urzędy nie mogą być nie czułe na tego typu sprawy iż w dużym

stopniu powinno im zależeć na rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Rynek prasy lokalnej ulega wielorakim ograniczeniom, które wpływają na jego

strukturę i funkcjonowanie.

Bardzo ważne jest sposób finansowania gazety lokalnej, struktura źródeł jego dochodu

oraz koszty wydawania periodyku.

Prasa lokalna jak wspominałam pozyskuje swoje środki finansowania.

Najczęściej z czterech źródeł :

- rynkowych (samo finansowanie)

- dotacji władz samorządowych

- dotacji różnego typu instytucji i organizacji

i z pozaredakcyjnej działalności gospodarczej.

Redakcje muszą nieustannie zabiegać o pozyskiwanie nowych czytelników, oferując im

atrakcyjniejsze treści niż konkurencja. Muszą też pamiętać o potrzebach, preferencjach

i oczekiwaniach dotychczasowych odbiorców, których nie chcą stracić.

Nade wszystko muszą starać się o reklamo i ogłoszeniodawce.

Niektórym jednak periodykom ciężko uzyskać jakiekolwiek finanse i kończą

swój żywot.

Dzięki prasie lokalnej obywatele mogą brać autentyczny i aktywny udział w procesie

podejmowania decyzji przez władze danego miasta czy gminy.

Media lokalne umożliwiają również sprawowanie przez społeczeństwo skuteczniejszej

kontroli nad działaniem władzy.

Perspektywy rozwojowe prasy lokalnej w wymiarze ekonomicznym zależeć

będę od stworzenia realnej konkurencji dla wydań lokalnych dzienników regionalnych.

docsity.com

Będzie to zależeć od przekonania środowiska przedsiębiorców lokalnych

ale także od agencji reklamowych , iż prasa lokalna może być skutecznym kanałem

promocji i reklamy.

Rozwój prasy lokalnej będzie także niewątpliwie związany z działaniami marketingu

redakcyjnego i różnego typu zabiegami z zakresu public relation.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument