Automatyczna identyfikacja - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

Automatyczna identyfikacja - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (54 KB)
5 strona
596Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki opisujące automatyczną identyfikację.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Automatyczna identyfikacja - kilka zagadnień 1.) Istota systemów ADC to wprowadzanie danych do komputerowych systemów informatycznych za pomocą specjalnych urządzeń (bezpośrednie wprowadzenie danych bez użycia klawiatury) Trzy elementy ADC: -oznakowanie -sprzęt -oprogramowanie Cele: -poprawienie efektywności operacji, ewidencji, transakcji, kontroli i sterowania Korzyści Automatyka -przyjęć -lokalizacji -kompletacji -wydań -redukcja pracochłonności -eliminacja błędów -redukcja kosztów -efektywne zarządzanie -zwiększenie konkurencyjności 2.) Możliwości systemów ADC -Usprawnienie rozliczeń z klientami -bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów -lepsza lokalizacja towarów w magazynie -automatyczne wprowadzanie nowych cen -monitorowanie produkcji w tokuusprawnienie i zautomatyzowanie prowadzenia ewidencji zapasów i obrotów oraz inwentaryzacji DETAL -przeprowadzanie transakcji z klientami -samoobsługa z ważeniem i kodowaniem towaru -bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów według asortymentów i branż -dzienne raporty: utarg, liczba transakcji, godzinny wzmożonych zakupów, oszacowanie udziału w sprzedaży poszczególnych działów -sporządzanie raportów transakcji oceniających pracę poszczególnych kasjerów -liczba transakcji -liczba obsłużonych klientów -liczba zwrotów i pomyłek -wprowadzanie nowych cen i sprawdzanie cen na półkach -przyjmowanie towarów z kontrolą dostaw według zamówień -inwentaryzacja

FIRMA PRODUKCYJNA, HANDLOWA -przyjmowanie materiałów i towarów z automatyczną kontrolą dostaw -ewidencjonowanie obrotów z automatyczną aktualizacją stanów magazynowych -składowanie i przemieszczanie materiałów i towarów z automatyczną rejestracją ich lokalizacji-pobieranie i kompletację dostaw do produkcji oraz towarów na zewnątrz przedsiębiorstwa z automatyczną kontrolą wydań -przeprowadzenie inwentaryzacji w magazynach 3) Techniki ADC Są to techniki pozwalające na zakodowanie a następnie na automatyczny odczyt oraz przetwarzanie w urządzeniach mikroprocesorowych informacji, eliminując powstawanie błędu popełnionego przez człowieka. Mamy 6 kategorii technik ADC: -optyczna -kod kreskowy -optyczne rozpoznawanie znaków OCR -systemy wizyjne, detekcja znaków OMR-magnetyczna -ścieżka magnetyczna -rozpoznanie znaków druku magnetycznego MCR-elektromagnetyczna -odczyt danych modulacją sygnału radiowego RFID -biometryczna -system rozpoznawania głosu -inspekcja daktyloskopijna -skanowanie siatkówki, tęczówki - rozpoznawanie termicznych obrazów twarzy-Dotykowa -ekrany dotykowe -pamięć zderzakowa-inteligentne karty -karty pamięci - karty wielokrotnego zapisu -karty procesorowe zabezpieczenie i dostępu i przetwarzanie danych 4.) Rodzaje i możliwości kodów kreskowych-numeryczne (EAN 13)-alfanumeryczne (Kod 39, kod 128)-liniowe -2D (PDF 417) -kompozytowe (AZTEC)(kody zredukowane(RSS) i złożone) EAN 8 produkty konsumeckie detaliczneEAN-13 produkty konsumeckie detalicznepopularne 13-znakowe jednoznaczne w skali świata numeryczne oznaczenie kodowe produktów detalicznych. Wykorzystywane dla oznaczania kodowego numeru EAN/UCC-13EAN/UCC-14 jednostki wysyłkowe hurtoweITF-14 (Interleaved Two of Five) kod numeryczny stosowany dla oznaczania jednostek handlowych zbiorczych (hurtowych) - zawiera zawsze 14 znaków. Jeżeli liczba znaków do zakodowania jest mniejsza, wtedy uzupełnia się ją zerami na początku symbolu. Wykorzystywany dla oznaczania kodowego numeru EAN/UCC-14UCC/ EAN-128 najważniejszy w logistyceoznaczenie kodowe o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych informacji i ich rodzaju.

Każda informacja jest w tym oznaczeniu poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) jednoznacznie określającym jej przeznaczenieEAN/UPCUPC-AUPC-EEAN-8ADD ON 2ADD ON 5 5.) Globalne identyfikatoryGTIN (Global Trade Identification Number)Globalny Numer Jednostki Handlowej - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki handlowej od surowca do wyrobu gotowego, w dowolnej formie opakowaniowej. GTIN może wykorzystywać standardową strukturę numerów EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/ UCC-13 lub EAN/UCC-14SSCC Seryjny Numer Jednostki WysyłkowejGLN Globalny Numer Lokalizacyjny firmy instytucje oddziałyGRAI Globalny Identyfikator Zasobów ZwrotnychGIAI Globalny identyfikator Indywidualnych zasobówGSRN relacje usługowe Cechy globalnych identyfikatorów-jednoznaczne w skali świata-dowolna wymagana szczegółowość danych-stosowane przez wszystkich bez dodatkowych uzgodnień 6.)Kody do rozwiązań wewnętrznych Rozwiązania wewnętrzne indywidualne nie są regulowane żadnymi standardami. Mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach danej firmy czy instytucji, nie są użyteczne w łańcucha dostaw Rozwiązania wewnętrzne Zalety: -nie wymagają większych modyfikacji dotychczasowych rozwiązań danej firmy Wady: -wykorzystywane wyłącznie w danej firmie -nieprzydatne z punktu widzenia usprawnienia łańcucha dostaw -nie mogą być wykorzystywane do kontaktu firmy z otoczeniem-firma musi docelowo stosować rozwiązania własne i globalne -wyższe koszty wdrożenia i zastosowania ADC i EDI Rozwiązania indywidualne ADC EDI-nie są regulowane żadnymi standardami w zakresie formatu i struktur danych biznesowych-nie stosują standardowych identyfikatorów zastosowanych dla danych-nie stosują technik ADC wykorzystywanych w rozwiązaniach branżowych wg ich standardów-nie mogą używać zarezerwowanych symbolów kodów kreskowych-nie posługują się żadnymi identyfikatorami towarów jednostek logistycznych lub lokalizacyjnych rozpoznawanych poza daną firmą Rozwiązania branżowe są regulowane standardami branżowymi mogą być wykorzystane wyłącznie w relacjach dwustronnych migrują do standardów globalnychRozwiązania globalne (międzynarodowe i międzybranżowe) mogą być wykorzystywane wszędzie i przez wszystkich są rozwiązaniami docelowymi uwzględniają potrzeby zgłaszane na rynku. 7.) Znakowanie wyrobów warzonychJest to kodowanie danych biznesowych.

Krajowy system znakowania wyrobów o zmiennej masie lub ilości wyróżniamy po pierwszych cyfrach czyli po tak zwanym prefiksie kodu 27- krajowy według masy lub ilości29- wewnętrzny według masy lub ilości 8.) Co zrobić by wdrożyć ADC 1 Projekt systemu ADC2 Zakup sprzętu instalacja szkolenia3 Oznaczenie obiektów4 Zakup lub modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego5 Pilotowanie wdrożenia 9.) Urządzenia do AIczytniki terminale drukarki etykiet oprogramowanie 10.) Standardy globalne ADCGTIN- Globalny numer jednostki handlowejSSCC- Seryjny numer jednostki wysyłkowejGLN - Globalny numer lokalizacyjnyGSRN Globalny numer relacji usługowejGRAI Globalny numer zasobów zwrotnychGIAI Globalny numer indywidualnych zasobów Kody:EAN/UPCUPC-AUPC-EEAN-13ADD ON 2ADD ON 5ITF 14UCC/EAN 128RSSRFID GTAGUN/EDIFACT / EANCOM Klasyczne komunikaty elektroniczne z użyciem konwertera i formatki internetowej XLM ebXML 11.) Etykieta logistycznainformacja tylko o transporcie:-EAN.UCC-SSCC- numer przesyłki-kod pocztowy wysłać do etykieta logistyczna-nadawca przewoźnik odbiorca-dane kodowe do odczytu wzrokowego-SSCC- EAN.UCC-minimalna data trwałości-numer przesyłki i kod pocztowyCel:- Przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki na której widnieje-czytelna maszynowo i wzrokowo-identyfikacja wszędzie każdy punkt łańcucha dostaw-do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych-standard etykiet opracowany przez EAN International opiera się na standardzie UCC / EAN 128-informacje o jednostce transporcie i kliencie 12.) Błędy wymogów czytelności kodów kreskowych - grubość kresek / spacji - błędny kolor tła i kresek kodu - za mały kontrast kodu- współczynnik wymiaru kodu poniżej 0.8 - za małe marginesy - za niski kod - błędna lokalizacja kodu - ten sam kod na różnych wyrobach tej samej firmy - więcej niż jeden kod na tym samym boku opakowania - ciemne plamki na spacjach lub jasne na kreskach - błędny numer pod kodem - kod zalepiony w części lub całości - ten sam kod dla wyrobów różnych firm - brak lub zła cyfra kontrolna- za mała krzywizna opakowania - ten sam towar ma różne kody 13.) Cechy rozwiązań lokalnych branżowych globalnych Rozwiązania branżowe są regulowane standardami branżowymi mogą być wykorzystane wyłącznie w relacjach dwustronnych migrują do standardów globalnych

Rozwiązania globalne (międzynarodowe i międzybranżowe) mogą być wykorzystywane wszędzie i przez wszystkich są rozwiązaniami docelowymi uwzględniają potrzeby zgłaszane na rynku.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument