System walutowy z Bretton Woods - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

System walutowy z Bretton Woods - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (272 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: w lipcu 1944 roku przedstawiciele 44 krajów na spotkaniu w Bretton Woods ( New Hampshire) zredagowali i podpisali statut porozumienia w sprawie Międzynarodowe...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

SYSTEM WALUTOWY Z BRETTON WOODS

Po załamaniu się systemów sztabowo-złotego i dewizowo-złotego, które praktycznie przetrwały do końca II

wojny światowej, zostały podjęte prace nad stworzeniem nowego międzynarodowego systemu walutowego.

Próby rozwiązania tego problemu podjęto jeszcze w czasie trwania II wojny światowej. Zmierzały one do

zbudowania takiego systemu, który miałby zalety systemu waluty złotej ( tzn. dopuszczał wymienialność walut i

stabilny kurs walutowy), a jednocześnie był pozbawiony jego wad, to jest niezależności podaży złota od popytu

na ten pieniądz światowy, wynikającej z transakcji wyrównawczej w świecie.

W lipcu 1944 roku przedstawiciele 44 krajów na spotkaniu w Bretton Woods ( New Hampshire) zredagowali i

podpisali statut porozumienia w sprawie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Opracowano nowy system walutowy w którym potwierdzono:

 zasadą wzajemnej wymienialności walut  rozwiązano problem wymienialności walut na złoto ( taką wyłączną walutą wymienialną na złoto

została waluta amerykańska , inne straciły bezpośrednią wymienialność ) Kurs stał się instrumentem wymiany jednej waluty na drugą. Utworzono kurs dolara amerykańskiego i

określono że inne waluty mogą się wahać w stosunku do niego na +, - 1% ( gdyby działo się inaczej to rząd

danego kraju zmuszony był do interwencji i za pomocą rezerw walutowych powinien kierować podażą dolara.

Gdy podaż jest za mała to banki uruchamiają rezerwę aby utrzymać poziom ustalony na 35$ za uncję, gdy podaż

jest za duża to banki skupują dolary i dalej cena jest w punkcie równowagi.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument