Karta meldunkowa - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Karta meldunkowa - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (40 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające kartę meldunkową.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

KARTA MELDUNKOWA REGISTRATION FORM

NAZWISKO.................................... IMIONA................................................... SURNAME FIRST NAME ADRES............................................................................................................................. ADDRESS PAŃSTWO....................................... NR DOKUMENTU............................................ COUNTRY PASSPORT No. NAZWA FIRMY............................................... NIP...................................... NAME OF FIRM VAT NUMBER DATA PRZYJAZDU................................. DATA WYJAZDU........................... ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE LICZBA OSÓB............ NR POKOJU................ CENA ZA DOBĘ............. NUMBER OF PEOPLE ROOM NUMBER ROOM RATE � OBIAD � DOROSŁY/ ADULT � ILOŚĆ / NUMBER.......... DINNER � DZIECKO/ CHILD � ILOŚĆ / NUMBER.......... � KOLACJA � DOROSŁY/ ADULT � ILOŚĆ / NUMBER.......... SUPPER � DZIECKO/ CHILD � ILOŚĆ / NUMBER.......... NR REJ. SAMOCHODU.............................. PARKING � TAK / YES REGISTRATION No (car) ATTENDED CARPARK � NIE / NO

PODPIS GOŚCIA.......................... GUEST SIGNATURE

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument