Organizacja i otoczenie - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Organizacja i otoczenie - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (117 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: organizacja i otoczenie; mechanizmy wzajemnych dostosowań.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

7. Organizacja i otoczenie – mechanizmy wzajemnych dostosowań.

Organizacja – to obiekt, który charakteryzuje się współprzyczynianiem

się części do powodzenia całości i całości do powdzenia części. Czyli

organizacja musi charakteryzować się pewnym poziomem spójności i wzajemnego dostosowania części. Jest systemem otwartym – prowadzi

wymianę energii (zasileń materialnych) i informacji z otoczeniem. W

wymianie między organizacją i otoczeniem podstawową zasadą jest

ekwiwalentność tej wymiany.  Wymiana zasileń materialnych i informacji między

otoczeniem a organizacją – wytwarzane przez organizację

produkty (dobra i usługi) są przyjmowane przez otoczenie odpłatnie

lub nieodpłatnie, a otoczenie zaopatruje organizację w materialne i miematerialne czynniki, umożliwiające jej działalność lub daje do

dyspozycji środki finansowe np. my płacimy za szkołę, a za to szkoła

zatrudnia pracowników, zakupuje budynki, kupuje wyposażenie itp.

Ekwiwalentność wymiany – organizacja musi zaspokajać potrzeby otoczenia, a otoczenie potrzeby organizacji. Tak więc

organizacja musi dostosować swoje działania do zmiennych potrzeb i

wymagań otoczenia oraz warunków działania, jakie ono stwarza np.

procesy integracji z Unią Europejską wymuszają przywiązywanie

większej wagi do procesów umiędzynaradawiania działalności uczelni.

Pasożytnictwo - Organizacja może przez pewien czas

eksploatować swoje otoczenie pasożytując na nim, jeżeli uda jej się

zdominować otoczenie i podporządkować je sobie przez uzyskanie pozycji monopolisty, eliminację konkurencji lub zastosowanie

przymusu. Typem pasożyta może być Telekomunikacja Polska S.A.,

która zdobyła pozycję monopolisty i wyeliminowała konkurencję.

Proces zmiany równowagi pomiędzy organizacja a jej otoczeniem przebiega w następujących etapach:

 Określony kształt organizacji może być uznany za zadowalający,

jeżeli pozwala na ekwiwalentną wymiane z otoczeniem.

 W miarę upływu czasu, pod wpływem zmian zachodzących w

otoczeniu i samej organizacji, punkt równowagi przesuwa się, wtedy trzeba wykorzystać inne lub ulepszone produkty i obniżyć koszty

finansowe działania organizacji.

 Organizacja musi się przekształcic czyli zmienić cele działania,

strulturę i technologię.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument