Rynek pieniężny - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Rynek pieniężny - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (149 KB)
2 strony
965Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: rynek pieniężny; znaczenie dla banku, funkcje operacji dla banków komercyjnych, instrumenty rynku pieniężnego
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Rynek pieniężny – to jeden z elementów rynku finansowego stanowi główną oś rynku finansowego, wokół którego plasują się pozostałe rynki bankowe

Znaczenie dla banku:

- Transakcje pierwotne – operacje w wyniku, których następuje zwiększenie lub zmniejszenie zasobów pieniądza BC na rynku. Dokonują się pomiędzy BK a BC

- Transakcje wtórne – są to takie, w wyniku których zasoby pieniężne przemieszczają się lecz ich wielkość nie ulega zmianie. Dokonywane pomiędzy BK lub BK z innymi podmiotami rynku pieniężnego . (np. zmiana lokaty w banku)

Funkcje operacji dla banków komercyjnych: 1) Umożliwia zarządzanie płynnością, dzięki tym operacją BK mogą zarządzać tą płynnością, może dostosować wysokość swoich zasobów do swoich potrzeb,

- Gdy nadmiar kupuje bony - Gdy brak gotówki sprzedaje papiery

2) Determinant planu finansowego w dłuższym czasie , gdy mogą coś zrobić z nadmiarem i tak samo z brakiem (źródła finansowania) 3) Rynek pieniężny ze swoimi instrumentami może stanowić ochronę przed ryzykiem stopy procentowej. I gdy mamy kwotę o stałym oprocentowaniu na 9 m-cy. To bank kupuje bon na 9 m-cy. Podobne oprocentowanie (ochrona)

4) Wycena rzeczywistej wartości pieniądza w czasie 5) Obszar spekulacji – miejsce gdzie BK dokonują transakcji mogą się dorobić Instrumenty rynku pieniężnego 1. Lokaty międzybankowe  1-dniowe (na 24h)

- O/N – overnight - T/N – tomorrow/ next - S/N – spot/next

 1w – 7 dni  2w – 14 dni

 1m – 1 miesiąc  3m – 3 miesiące  6m – 6 miesięcy  9m – 9 miesięcy  1r - rok 2. Weksle skarbowe (bony skarbowe) 3. Transakcje warunkowe

4. certyfikaty depozytowe 5.Pozostałe

- akcepty bankierskie - bony komercyjne - bony pieniężne

Stopy oprocentowania:

a) WIBID – informuje ile BK są wstanie zapłacić za otrzymane depozyty b) WIBOR, cena po jakiej BC chcą udzielić depozytu, ponieważ mają nadmiar

docsity.com

c) Redyskontowa d) Lombardowa e) Interwencyjna f) Stała – z góry określona g) Zmienna – oparta o stopę referencyjną, to taka, kt. Punk odniesienia stanowi ad

c, d, e.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument